Pædagogen som myndighedsperson | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Pædagogen som myndighedsperson

En grundbog

Som den første af sin art afsøger denne bog, hvad det vil sige at være en myndighedsperson i pædagogisk sammenhæng. Begrebet er opstået med den seneste udgave af pædagoguddannelsen og har derfor ikke en lang tradition bag sig. Alligevel er der langt fra tale om en indholdsløs betegnelse, for som det vises med denne bog, er der danske forskere,...

Read more

Som den første af sin art afsøger denne bog, hvad det vil sige at være en myndighedsperson i pædagogisk sammenhæng. Begrebet er opstået med den seneste udgave af pædagoguddannelsen og har derfor ikke en lang tradition bag sig. Alligevel er der langt fra tale om en indholdsløs betegnelse, for som det vises med denne bog, er der danske forskere, undervisere og praktikere, der er i stand til at give det nye begreb fylde og brugsværdi.

På trods af at begrebet langt fra er færdigudvokset, kan det være et produktivt afsæt for at belyse og diskutere centrale temaer i aktuel pædagogisk praksis. Som bogen viser, peger myndighedsbegrebet hen imod nye værdimæssige og politiske rammer for det pædagogiske arbejde, ligesom det kan bruges til at kaste nyt lys over mere velkendte begreber eller praksisser som fx magt og etik, formidling og dokumentation, udsathed, resiliens, forebyggelse og tidlig indsats, in- og eksklusionsprocesser m.m.

Med denne grundbog tages et vigtigt skridt i forhold til at indkredse det nye begreb. Bogen retter sig imod den pædagogiske professionsuddannelse og især fællesdelen på 1. studieår, hvor der nu er etableret et nationalt modul med samme titel som denne bog.

Bogen henvender sig desuden til alle de pædagoger, der hver dag oplever en lang række udfordringer og dilemmaer i deres arbejde med myndighedsopgaver.

Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2017), 
344 pages
Price
360,-
ISBN 9788759326275
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2017), 
344 pages
Price
310,-
ISBN 9788759329924

Aditional information

Indhold

Forord 9

Introduktion 11
Kirsten Elisa Petersen og Torsten Erlandsen

Del 1 · Rammer for pædagogisk myndighedsudøvelse

Kapitel 1 · Pædagogens rolle og betydning 25
Torsten Erlandsen

Kapitel 2 · Udvikling og globalisering i det moderne samfund 45
Klaus Kasper Kofod

Kapitel 3 · Medborgerskab, velfærdsstat og demokrati 63
Kristian Kongshøj

Kapitel 4 · Pædagogens myndighed i offentlige serviceorganisationer 79
Steen Juul Hansen

Kapitel 5 · Lovgivning og politik i og omkring den pædagogiske praksis 95
Mette Grostøl
 
Kapitel 6 · Nationale og internationale erklæringer og konventioner 111
Lars Ladefoged

Del 2 · Myndighedsbegrebet i pædagogisk regi

Kapitel 7 · Pædagogen og myndighed 129
Bodil Høyer Damsgaard

Kapitel 8 · Profession og magt 141
Britta Nørgaard

Kapitel 9 · Etik og værdier i udøvelse af og dannelse til myndighed 159
Merete Wiberg

Kapitel 10 · Myndighed og dokumentation 175
Anna Kathrine Frørup

Del 3 · Myndighed i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme

Kapitel 11 · Pædagogernes arbejde med tidlige forebyggende indsatser 191
Kirsten Elisa Petersen

Kapitel 12 · Inklusion og eksklusion som myndighedsudøvelse i dagtilbud 215
Marianne Bech Larsen
 
Kapitel 13 · Forebyggelse ud fra et resiliensperspektiv 231
Ida Skytte Jakobsen

Kapitel 14 · Sundhed og sundhedsfremme 253
Katrine Wolin

Del 4 · Myndighed og professions­ udøvelse i pædagogisk praksis

Kapitel 15 · The Best Job in the World den myndige socialpædagog i arbejdet med døgnanbragte børn og unge 273
Tore Kargo

Kapitel 16 · Samarbejde med forældre om børns fælles liv i institutioner 287
Dorte Kousholt

Kapitel 17 · Pædagogens samarbejde med lærere i skolen pædagogens faglighed 305
Lotte Hedegaard-Sørensen

Kapitel 18 · Myndighed i daginstitutionens arbejde 321
Anne Marie Villumsen

Bogens forfattere 337

Indeks 341

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.