Kvalitative analyseprocesser | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Kvalitative analyseprocesser

med eksempler fra det pædagogisk psykologiske felt

Dorte Kousholt (red.), Louise Bøttcher (red.) and Ditte Winther-Lindqvist (red.)

Kvalitative analyseprocesser giver konkret indblik i, hvordan du kan analysere empirisk materiale. Bogen starter der, hvor mange metodebøger stopper: Når du har dit empiriske materiale i hus, hvad gør du så? 

Analysearbejdet er helt centralt for kvalitativ forskning - det er gennem analyserne, at resultaterne fremkommer. Alligevel er det ofte ret...

Read more

Kvalitative analyseprocesser giver konkret indblik i, hvordan du kan analysere empirisk materiale. Bogen starter der, hvor mange metodebøger stopper: Når du har dit empiriske materiale i hus, hvad gør du så? 

Analysearbejdet er helt centralt for kvalitativ forskning - det er gennem analyserne, at resultaterne fremkommer. Alligevel er det ofte ret dunkelt, hvordan analysen egentlig er foretaget. Denne bog sætter spot på selve analyseprocessen, de analytiske greb, som er anvendt, og hvordan teoretisk begrebsarbejde har guidet analysen undervejs. På den måde inviterer bogen læseren ind i forskerens værksted og retter fokus på selve analyseprocessen med dens kringlede proces, trin og vildveje, tilrettelæggelse og strategier.

Bogen er inddelt i hermeneutiske, poststrukturalistiske og dialektiske analyseperspektiver. Det er imidlertid en væsentlig pointe, at det teoretiske afsæt ikke på nogen entydig måde giver én bestemt analysemetode. Derfor præsenterer bogen forskellige analysetilgange under hver af de tre overskrifter og viser, hvordan man på forskellige måder kan arbejde sig igennem den analytiske proces. Forfatterne tilbyder desuden anvisninger i form af modeller, analytikker og spørgsmål, som man kan lade sig inspirere af, når man skal planlægge og gennemføre sine egne analyser.

Kvalitative analyseprocesser henvender sig primært til studerende, der skal analysere kvalitativt empirisk materiale som led i en lang eller mellemlang videregående uddannelse eller et ph.d.-forløb. Den er især anvendelig inden for det pædagogisk psykologiske felt og beslægtede områder. De beskrevne analyseprocesser har dog samme relevans ud over disse felter, og bogen kan derfor anvendes af alle, som ønsker at blive klædt bedre på til at gennemføre teoretisk informerede kvalitative analyser.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2018), 
316 pages
Price
410,-
ISBN 9788759332764
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2018), 
316 pages
Price
319,-
ISBN 9788759335659

Reviews

Teacher

"Den er sk... god med masser af gode pointer og overvejelser." - Jan Steffensen, Erhvervsakademi Dania.

Read more
Teacher

"Den er sk... god med masser af gode pointer og overvejelser." - Jan Steffensen, Erhvervsakademi Dania.

Read less

Aditional information

Del 1 · Introduktion til kvalitative analyseprocesser

Introduktion 11

Kapitel 1
Indledende refleksioner over analyseprocesser og kvalitetsdimensioner
17
Louise Bøttcher, Dorte Kousholt og Ditte Winther-Lindqvist

Del 2 · Hermeneutiske analyseperspektiver

Kapitel 2
Analyse af personperspektiver 41
- ungeliv med en alvorligt syg forælder som eksempel
Ditte Winther-Lindqvist

Kapitel 3
Artikulationsanalyse i fænomenologisk perspektiv 63
- kontemplativ undervisning som eksempel
Anne Maj Nielsen

Kapitel 4
Jævnt svævende opmærksomhed i et psykoanalytisk perspektiv 89
- børn og seksuelle traumer som eksempel
Katrine Zeuthen

Kapitel 5
Narrativ analyse 111
- lærerstuderendes skoleerindringer og selvfortællinger som eksempel
Tine Brøndum

Del 3 · Poststrukturalistiske analyseperspektiver

Kapitel 6
Analytiske læsestrategier 139
- analoge og digitale tilblivelsesprocesser som eksempel
Dorte Marie Søndergaard

Kapitel 7
Rhizomatisk analyse 163
- belonging, muslimskhed og fællesskab som eksempel
Iram Khawaja

Kapitel 8
Situationsanalyse 187
- forældrepositioner i børns mobning som eksempel
Nina Hein

Kapitel 9
Materiel semiotisk analyse 211
- implementering af KOL-teleomsorg som eksempel
Niels Christian Mossfeldt Nickelsen

Del 4 · Dialektiske analyseperspektiver

Kapitel 10
Betingelses-, betydnings- og begrundelsesanalyse 237
- elevperspektiver på test som eksempel
Kristine Bagge Kousholt

Kapitel 11
Praksisteoretisk analyse 263
- børnefamiliers hverdagsliv som eksempel
Dorte Kousholt

Kapitel 12
Mikrotemporal analyse 287
- kommunikation med børn med handicap som eksempel
Louise Bøttcher

Forfatterbeskrivelser 311

Indeks 315

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.