Udveksling af oplysninger i socialt arbejde | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Udveksling af oplysninger i socialt arbejde

Hvornår og hvordan må og skal der udveksles oplysninger om borgere, så alle overholder deres tavshedspligt? Og hvordan skal reglerne efterleves i praksis, når regelsæt undertiden er modstridende?

Udveksling af oplysninger i socialt arbejde er en lettilgængelig bog, der beskæftiger sig med de juridiske rammer for det tværprofessionelle...

Læs mere

Hvornår og hvordan må og skal der udveksles oplysninger om borgere, så alle overholder deres tavshedspligt? Og hvordan skal reglerne efterleves i praksis, når regelsæt undertiden er modstridende?

Udveksling af oplysninger i socialt arbejde er en lettilgængelig bog, der beskæftiger sig med de juridiske rammer for det tværprofessionelle samarbejde med fokus på det sociale område: i databeskyttelsesforordningen samt nationale regler i eksempelvis forvaltningsloven, retssikkerhedsloven og øvrige lovgivning på det sociale område.

En række cases fra det sociale arbejdes tre praksisområder - udsatte børn og unge, udsatte voksne og beskæftigelse - tydeliggør reglernes kompleksitet og indbyrdes sammenhæng.

Bogen henvender sig til studerende på professionshøjskolernes tværprofessionelle moduler - særligt socialrådgiverstuderende - samt andre deltagere i det tværprofessionelle samarbejde inden for det sociale område. 

 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2021), 
147 sider
Vejl. Pris
150,-
ISBN 9788759338629
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2021), 
100 sider
Vejl. Pris
133,-
ISBN 9788759339367

Yderligere information

Introduktion 9
0.1 Retten til privatliv 10
0.2 Bogens formål og opbygning 11

Kapitel 1
Tavshedspligt og samarbejde 13
1.1 Introduktion 13
1.2 Helhedsorienteret sagsbehandling 14
1.3 Tavshedspligten ifølge straffeloven og forvaltningsloven 17
1.4 Hvem er omfattet af tavshedspligten? 19
1.5 Hvilke oplysninger er undergivet tavshedspligt? 21
1.6 Officialprincippet 24
1.7 Arbejdscase 29

Kapitel 2
Det dataretlige udgangspunkt 31
2.1 Introduktion 31
2.2 Databeskyttelsesforordningen 32
2.3 Hjemmelskravet 38
2.4 Forholdet mellem databeskyttelsesforordningen og danske love 47
2.5 Arbejdscase 50

Kapitel 3
Indsamling af oplysninger i afgørelsessager 53
3.1 Introduktion 53
3.2 Deling af oplysninger internt i myndigheden 55
3.3 Indhentning af oplysninger i ansøgningssager 58
3.4 Retssikkerhedslovens § 11 a, stk. 1 60
3.5 Forholdet mellem retssikkerhedslovens § 11 a, stk. 1 og forvaltningslovens § 29 66
3.6 Arbejdscase 68

Kapitel 4
Samtykke og samtykkehabilitet 69
4.1 Introduktion 69
4.2 Krav til et gyldigt samtykke 70
4.3 Samtykkehabilitet vedrørende voksne 75
4.4 Børns samtykke 77
4.5 Opmærksomhedspunkter ved indhentning af samtykke 78
4.6 Arbejdscase 79

Kapitel 5
Beskæftigelse 81
5.1 Introduktion 81
Case 1: Samarbejde med Rehabiliteringsteamet 85
Case 2: Samarbejde mellem socialrådgiver, virksomhedskonsulent og arbejdsgiver 88
Case 3: Samarbejde i sygedagpengesager - meget syge - arbejdsgiver - læge 91
Case 4: Samarbejde mellem socialrådgiver og anden aktør 93
Case 5: Samarbejde på integrationsområdet 95
5.2 Opsamling 97

Kapitel 6
Voksenområdet 99
6.1 Introduktion 99
Case 1: Samarbejde med tidligere bopælskommune 103
Case 2: Magtanvendelser over for borger og samarbejde med VISO 105
Case 3: Genbrug af allerede indsamlede oplysninger - samarbejde i egen kommune 109
Case 4: Samarbejde med bosteder (netværksmøder) 110
Case 5: Videregivelse af oplysninger om selvmordstruet borger 113
Case 6: Samarbejde mellem psykiatrisk afdeling og kommunen
ved udskrivning 115
6.2 Opsamling 118

Kapitel 7
Udsatte børn og unge 121
7.1 Introduktion 121
Case 1: Samarbejde i sag rejst af borgeren ved ansøgning 125
Case 2: Samarbejde i sager, der er rejst af kommunen 126
Case 3: Samarbejde ved netværksmøde 129
Case 4: Samarbejde om kriminalitetsforebyggende indsats 132
Case 5: Samarbejde med Familieretshuset 136
7.2 Opsamling 139

Litteraturliste 141
Bøger 141
Love og bekendtgørelser 141
Vejledninger 142
Forarbejder og betænkninger 143
Internetsider 143
Domme, udtalelser og principafgørelser 143

Stikordsregister 145

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.