Magt i socialt arbejde | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Magt i socialt arbejde

Magt og magtforhold indgår i alle dele af det sociale arbejdes praksis, nogle gange tydeligt og direkte, men andre gange subtilt, implicit og upåagtet. Netop den magt, der kan siges at befinde sig i skyggen, er afsættet for denne bog, som belyser, hvordan mange elementer i socialt arbejde er forbundet med magt. Det kan være i måderne, man taler om...

Læs mere

Magt og magtforhold indgår i alle dele af det sociale arbejdes praksis, nogle gange tydeligt og direkte, men andre gange subtilt, implicit og upåagtet. Netop den magt, der kan siges at befinde sig i skyggen, er afsættet for denne bog, som belyser, hvordan mange elementer i socialt arbejde er forbundet med magt. Det kan være i måderne, man taler om og kategoriserer borgene, og i de roller, der gøres tilgængelige derved, eller det kan være i de måder, man indgår i relationerne til borgerne på. Magt i socialt arbejde er ligeledes forbundet med modstand og med social differentiering. 

Bogens fremstilling er tæt på praksis, idet den kobles både til forfatterens egne empiriske analyser samt interviews med fire forskere, der igennem en årrække har samarbejdet med professionelle inden for børne- og familieområdet, beskæftigelsesområdet og voksen- og handicapområdet.

Teoretisk tager bogen overvejende udgangspunkt i Michel Foucaults magtbegreb, og den behandler emner som diskurs i velfærdsstatens praksis, magtrelationer, magten og roller, modmagt og differentiering af magten i praksis. Derudover diskuterer bogen magtbegrebets muligheder og begrænsninger.


Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2021), 
108 sider
Vejl. Pris
150,-
ISBN 9788759336182
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2021), 
100 sider
Vejl. Pris
133,-
ISBN 9788759339350

Anmeldelser

Medier

"(…) for alle, der allerede arbejder med mennesker, burde bogen være fast pensum." - SOC DOK

Læs mere
Medier

"(…) for alle, der allerede arbejder med mennesker, burde bogen være fast pensum." - SOC DOK

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Taksigelse 7

Praksis kaster skygge - en indledning 9
Hvorfor en bog om netop magt? 10
Bogens tilblivelse, metode og opbygning 11

Kapitel 1
Hvad sker der, Emil? - en case 15

Kapitel 2
Teoretisk introduktion 17
Frihed som magtens forudsætning 17
Magt som relationer 18
Den produktive magt 21
Stat, magt og frontlinjemedarbejder 22

Kapitel 3
Diskurserne, velfærdsstaten og praksis 29
Diskurser og kategorier i praksis 32
Spørgsmål til faglig refleksion 38

Kapitel 4
Magtrelationer i professionel praksis 39
Magtens kontinuum 41
Magt og roller 57
Modmagt 65
Magtens differentiering 70
Spørgsmål til faglig refleksion 77

Kapitel 5
Magtbegrebets muligheder 79

Kapitel 6
Magtbegrebets begrænsninger 85
At arbejde med magtbegrebets begrænsninger 87

Kapitel 7
Magten ud af skyggen - konklusioner 91

Begrebsforklaringer 95

Forslag til videre læsning 97

Litteraturliste 101

Stikordsregister 107

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.