Temaer og tilgange i socialt arbejde | Samfundslitteratur

Søgefelt

Search Content section

Temaer og tilgange i socialt arbejde

Temaer og tilgange i socialt arbejde er en række korte forskningsbaserede introduktioner til centrale begreber og emner med relevans for alle, der beskæftiger sig med socialt arbejde.

 

search Kig i bogen
Birgitte Schjær Jensen og Kresta Munkholt Sørensen
28/9 2023 | Samfundslitteratur
Børneinddragelse i socialt arbejde er en særlig disciplin for socialrådgivere og andre professionelle i myndighedsarbejdet og på indsatsområdet. Der er mange spørgsmål og faglige dilemmaer knyttet...
search Kig i bogen
8/4 2022 | Samfundslitteratur
Denne bog inviterer læseren med ind i to børn- og ungeforvaltninger for her at se nærmere på de organisatoriske rammer og deres konsekvenser for sagsbehandlingen. De empiriske data, som bogen bygger...
search Kig i bogen
Merete Monrad og Sophie Danneris
16/11 2021 | Samfundslitteratur
Borgerinddragelse er et komplekst fænomen, og der findes ikke én entydig definition, hverken i praksis eller inden for faglitteraturen. Alligevel anvendes begrebet i mange sammenhænge og er i disse...
search Kig i bogen
21/5 2021 | Samfundslitteratur
Magt og magtforhold indgår i alle dele af det sociale arbejdes praksis, nogle gange tydeligt og direkte, men andre gange subtilt, implicit og upåagtet. Netop den magt, der kan siges at befinde sig...
search Kig i bogen
21/5 2021 | Samfundslitteratur
Hvornår og hvordan må og skal der udveksles oplysninger om borgere, så alle overholder deres tavshedspligt? Og hvordan skal reglerne efterleves i praksis, når regelsæt undertiden er modstridende?...
search Kig i bogen
20/4 2021 | Samfundslitteratur
Empowerment er nemt at snakke om, men sværere at udfolde i praksis. Der er ofte langt fra en teoretisk formidling af de gode intentioner i en empowering tilgang og til rent faktisk at arbejde...
search Kig i bogen
20/4 2021 | Samfundslitteratur
Faglige skøn udgør en central del af socialarbejderens indsats i forhold til sociale og ofte også komplekse problemer hos borgeren. Det faglige skøn er imidlertid ikke kun fagligt, men også...
search Kig i bogen
20/4 2021 | Samfundslitteratur
I socialt arbejde er det et vilkår, at alvorlige problemer ofte er sammensatte problemer, der kræver belysning gennem flere forskellige fagligheder.Tværfaglighed er derfor en nødvendig overbygning...

Sidebar section

Er du underviser ?

Få fagligt nyt direkte i din indbakke!
Læs om vores nyhedsbreve

Kontakt forlaget

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.