Empowerment i socialt arbejde | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Empowerment i socialt arbejde

Empowerment er nemt at snakke om, men sværere at udfolde i praksis. Der er ofte langt fra en teoretisk formidling af de gode intentioner i en empowering tilgang og til rent faktisk at arbejde empowering i det daglige sociale arbejde.

Bogens udgangspunkt er imidlertid at det kan lade sig gøre – og at det kan give mærkbare effekter for den...

Læs mere

Empowerment er nemt at snakke om, men sværere at udfolde i praksis. Der er ofte langt fra en teoretisk formidling af de gode intentioner i en empowering tilgang og til rent faktisk at arbejde empowering i det daglige sociale arbejde.

Bogens udgangspunkt er imidlertid at det kan lade sig gøre – og at det kan give mærkbare effekter for den socialfaglige praksis. Afsættet for bogen er undersøgelser af, hvorfor det er så svært at arbejde empowering i det sociale arbejde, og på den baggrund formidles strategier til, hvordan de professionelle kan udvikle kompetencer til at udvikle en praksis, som bygger på inddragelse, deltagelse og ejerskab og fremdrift i eget liv.

Bogen rummer således at væld af eksempler på, hvordan det kan lade sig gøre at øge samarbejdet mellem borgere og professionelle i det sociale arbejde på en måde, så borgerens perspektiv får mere magt og tyngde i beslutningerne om de sociale indsatser. De professionelle kan bruge bogen til at lære noget nyt, mens de er sammen med de borgere, som er deltagere i det sociale arbejdes hverdagspraksis. Til gavn og glæde for alle parter.

Bogen henvender sig til socialrådgiverstuderende og alle professionelle, som beskæftiger sig med socialt arbejde.

 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2021), 
136 sider
Vejl. Pris
150,-
ISBN 9788759336175
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2021), 
100 sider
Vejl. Pris
133,-
ISBN 9788759339190

Yderligere information

Indledning 9
Baggrund 11
Bogens mål 12
Læsevejledning 12

DEL 1. EMPOWERMENT - FRA BEGREB TIL PRAKSIS

Kapitel 1
Empowerment - en indkredsning 17
Hvad er empowerment i socialt arbejde? 17
Definition af empowerment 18
De mange betydninger af empowerment 21
Socialpolitiske varianter 23
Empowerment i feltet socialt arbejde 24
Socialarbejderprofession og rolle 29
Fra ekspertrolle til en empowering samarbejdsrolle 31
En asymmetrisk relation 32
Borger, bruger, klient 33
Fra buzzword til professionel læring - et eksempel 36
Empowerment i det beskæftigelsesrettede arbejde 36

Kapitel 2
Magt, klientisering og inddragelse 41
Magt og klientisering 41
Klientiseringsprocesser 43
Værdier 46
Ligeværdigt eller ligestillet samarbejde mellem bruger og socialarbejder 49
Inddragelse af brugeren 50
De forskellige udgangspunkter for samarbejde 52
Relationskontekst og mulighedsrum 53
Dialog som deltagelse 54
Brugerperspektiver 56
Et eksempel på en brugers egen fortolkning og betydning af en diagnose 58

DEL 2. AT UDVIKLE EN EMPOWERING PRAKSIS

Kapitel 3
Læring på jobbet 65
Læring på jobbet i X jobcenter/kommune 65
Praksiseksempel på empowering læreprocesser i en organisation 68
Kommunikation som bindemiddel i socialt arbejde 74
Et blik på samspillet mellem brugere og professionelle og mellem de professionelle internt 75
Et centralt opmærksomhedspunkt i kommunikationen 76
Målsætningen om udvikling af empowerment er styrende 77
Forskelle i brugernes og de professionelles oplevelser af det samme sociale arbejde 78

Kapitel 4
Brugerperspektiver 81

Inddragelse og deltagelse 81
Differentieret inddragelse 85
Rammer for brugernes perspektiv og definitionsret 88
Ejerskab og partnerskab 91
Transparens 95

Kapitel 5
Konkrete forandringer skabes i praksis 99
En form for forenkling 99
En fælles dagsorden - brugernes ejerskab 100
Et dialogisk møde gennem undersøgelse og perspektivbytte 103
En undersøgende kommunikation 103
Proces og indhold 105
Kvittering for modtagelse 106
Anerkendelse og disrespekt 107
Den fagpersonlige viden 109
Forskellige former for formidling 111
De fysiske rammer 112
Brugerne opsummerer mødet 113
En opgave med ud ad døren 114
Eksempel på et læringsforløb 115

Kapitel 6
Læring i praksis og perspektiver i læring 121
Feedback og kollegial sparring 121
Et fortsat udviklingsarbejde … 126

Litteraturliste 129
Særligt udvalgt litteratur 129
Referencer 129

Stikordsregister 135

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.