Hvor der er håb | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Hvor der er håb

Fra teori til sundhedsfaglig praksis

I et livsforløb kommer de fleste mennesker ud for kriser i forbindelse med f.eks. alvorlig sygdom, ulykker eller tab af deres nærmeste. Ofte mødes disse mennesker af professionelle i sundhedsvæsnet, for hvem det bliver naturligt at ville vække håb. Skal det lykkes, må den professionelle have et nuanceret blik for håbets betydning og være...

Læs mere

I et livsforløb kommer de fleste mennesker ud for kriser i forbindelse med f.eks. alvorlig sygdom, ulykker eller tab af deres nærmeste. Ofte mødes disse mennesker af professionelle i sundhedsvæsnet, for hvem det bliver naturligt at ville vække håb. Skal det lykkes, må den professionelle have et nuanceret blik for håbets betydning og være opmærksom på, hvad der kan styrke håbet hos det enkelte menneske.

Denne bog samler og diskuterer en række centrale teorier om håb fra filosofi, psykologi og samfundsvidenskab. Undervejs relateres teorierne til eksempler på håbets betydning i den sundhedsprofessionelles møde med mennesker i sårbare livssituationer. Endelig diskuterer bogen, hvordan de aktuelle samfundsmæssige betingelser sommetider kan begrænse håbet.

Bogen er med dens systematiske teoretiske fremstilling den første af sin art på dansk og er et tiltrængt bidrag til at nuancere forståelsen af håb som andet og mere end hverdagens håb om, at dette eller hint vil ske i fremtiden. Håb ses som noget helt fundamentalt i den menneskelige tilværelse, hvorfor ansatsen i bogens titel kunne udfoldes til "Hvor der er håb, er der liv".

Bogen retter sig i kraft af dens eksempelmateriale primært mod sundhedsprofessionerne, men er relevant for alle fagprofessionelle, som beskæftiger sig med mennesker i sårbare situationer. Endelig kan bogen læses af alle, som ønsker at få en større forståelse for håbets mange nuancer.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2018), 
165 sider
Vejl. Pris
210,-
ISBN 9788759329207
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2018), 
165 sider
Vejl. Pris
159,-
ISBN 9788759332436

Anmeldelser

Underviser

" (...) det har været en mangel i mange år på psykiatriområdet, da håb her er en stor del af behandlingen. Derfor er det nu dejligt at få en bog der beskæftiger sig decideret med hvad håb er teoretisk og i praksis." - Marianne Træbing Secher, VIA UC.

... Læs mere
Underviser

" (...) det har været en mangel i mange år på psykiatriområdet, da håb her er en stor del af behandlingen. Derfor er det nu dejligt at få en bog der beskæftiger sig decideret med hvad håb er teoretisk og i praksis." - Marianne Træbing Secher, VIA UC.

"En rigtigt god bog som vi har manglet længe." - Lene Munk, PalliativTeam Fyn Odense Universitets Hospital.

"Dybdegående viden om fænomenet "håb" der kan nuancere refleksioner over hvordan radiografer kan bidrage til at støtte håb for kritisk syge patienter." - Hjorth Hansen, Professionshøjskolen UCN, radiografuddannelsen

"Stringent og systematisk bog med mange relevante vinkler både på det teoretiske niveau og det konkret praktiske." - Dorit Ibsen, KP, sygeplejerskeuddannelsen

"Jeg kan anbefale den, hvis man vil læse et fagligt udlæg og undersøgelse af noget så komplekst som håb." - Studerende, Humanistisk bachelor, RUC, oktober 2018Skjul beskrivelse
Medier

"Bogen henvender sig til sundhedsprofessionelle, men er også relevant læsning for andre professioner, der beskæftiger sig med mennesker i en sårbar situation. Bogen forholder sig til håb som livsmening, eksistens og i professionen og bliver især vedkommende i sidste afsnit, hvor det diskuteres, om håb har betydning for, hvordan vores samfund som helhed former sig." - Kristianna... Læs mere

Medier

"Bogen henvender sig til sundhedsprofessionelle, men er også relevant læsning for andre professioner, der beskæftiger sig med mennesker i en sårbar situation. Bogen forholder sig til håb som livsmening, eksistens og i professionen og bliver især vedkommende i sidste afsnit, hvor det diskuteres, om håb har betydning for, hvordan vores samfund som helhed former sig." - Kristianna Hammer, Sygeplejersken, september 2018

"At håb er knyttet til det at være troende, og i særlig grad skulle være knyttet til kristendommen, diskuterer de i bogen, ligesom de prøver at gøre det klart, at man ikke kan levere et facit og sige, at det er bedst for mennesket at have et håb, der er lagt ind i livet af en gud, der har skabt det, eller et håb, der fremelskes at den indsats, den enkelte yder. Begge slags håb er relevante og givende ." - Charlotte Rørth og Torben Hansen, NORDJYSKE Stiftstidende, juni 2018

Absolut relevant for både undervisere og studerende, der ønsker at arbejde med og få større forståelse for fænomenet håb. - Lisbeth Vinberg Engel, Uddannelsesnyt nr. 3, 27. årgang, 2018

"Vi får bud på, hvordan vi dels teoretisk og dels praktisk kan forstå håb og ikke mindst, hvordan håb kan styrke hjælpeprofessionerne i vores samfund. Og det gøres forbilledligt ved at lade et psykologisk, et eksistensfilosofisk og et kritisk sociologisk blik lyse på håbs-begrebet og -praksis." - Rent i Danmark


Skjul beskrivelse

Yderligere information

Introduktion 9
   Håbets mangfoldighed 10
   Håb og forventning 10
   Håbløshed, fortvivlelse og desperation 12
   Håbets dimensioner 12
   Bogens opbygning 13

Del 1 · Håb og livsmestring 17

1. Håb i et udviklingspsykologisk perspektiv
- Erik H. Erikson 19
   Identitet 19
   Tillid - håbets ophav 22
   Håbets oprindelse 24
   Håbets videre skæbne 25
   Håb som overlevelsesmekanisme 26
   Håb, tro og livsforløb 28
   Kritisk refleksion 31
   Sammenfatning 32

2. Håb som sindets regnbue
- Charles R. Snyder 35
   Menneskelige handlinger er målorienterede 36
   Definitionen af håb 37
   Mulighedstænkning 38
   Handletænkning 39
   Når mulighedstænkning og handletænkning samvirker 39
   Håb kan måles 40
   Mennesker med højt og lavt håb 41
   Følelsernes betydning 44
   Sekvensforløbet i håbstænkningen 45
   Faktorer, der underminerer målorienteret tænkning 48
   Falsk håb 48
   Kan håbet udvikles? 51
   Kritisk refleksion 53
   Sammenfatning 54

3. Håbstænkning
- Nina Karin Monsen 55
   Begrebet person og positivitetstænkning 55
   Håb 57
   Håb som bevidst valgt erkendelsesform 58
   Håb er en trossag 58
   Kritisk refleksion 59
   Sammenfatning 60

4. Praksisrefleksioner 63
   Håb som fundament 64
   Håb som beslutning 65
   Håb som mestring 66

Del 2 · Håb og eksistens 69

5. Håb og væren
- Gabriel Marcel 71
   Væren 71
   Håb og væren 74
   'At håbe at' versus det 'at håbe' 74
   Det absolutte håb og frihed 77
   Håb og tid 82
   Håbets relationelle dimension 83
   Håb og fortvivlelse 87
   Kritisk refleksion 89
   Sammenfatning 90
   Fra værenshåb til det kristne håb 90

6. Det absolutte håb
- Viggo Mortensen 93
   Det absolutte håb 93
   Det kristne håb 95
   Guds rolle i håbet 97
   Kritisk refleksion 98
   Sammenfatning 99

7. Det suveræne håb
- K.E. Løgstrup 101
   Håbets suveræne karakter 104
   De suveræne livsytringer og håb 106
   Det kristne evighedshåb 108
   Tid, rum og æstetiske indtryk 109
   Sansningsrum 110
   Kritisk refleksion 111
   Sammenfatning 113

8. Praksisrefleksioner 115
   Håb og relationer 116
   Håb og stemningsrum 118
   At balancere mellem hverdagens håb og værenshåb 120
   Evighedshåb og tro 123
   Glimt af håb, når alt håb er ude 125
   Værenshåb, tålmodighed og kritik 126

Del 3 · Håb og professioner
- det kritiske håb 129

   Håb som samfundskritik 131
   Håb, bevidsthed og handling 133
   Håb, tid og historiens lærdom 134
   Det kritiske håb og sundhedsprofessionernes utopier 136
   Professionshåb under pres i en kritikforskrækket kultur 137
   Håb for det kritiske håb 142
   Håb og selvbesindelse - mod en håbefuld professionskritik 145
   Sammenfatning 147

Afslutning - håbets dimensioner i professionspraksis 149

Litteratur 155

Indeks 163

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.