Analysestrategier i sundhedsfaglige undersøgelser | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Analysestrategier i sundhedsfaglige undersøgelser

Helle Mathar (red.)

Er du studerende på en sundhedsfaglig uddannelse, og skal du i gang med en større skriftlig opgave eller sundhedsfaglig undersøgelse? Så står du over for en række metodevalg. Først skal du vælge metode til empiriindsamling, fx interview, litteraturstudier, spørgeskemaer mv. Når det er på plads, skal du vælge analysestrategi, og det hjælper...

Læs mere

Er du studerende på en sundhedsfaglig uddannelse, og skal du i gang med en større skriftlig opgave eller sundhedsfaglig undersøgelse? Så står du over for en række metodevalg. Først skal du vælge metode til empiriindsamling, fx interview, litteraturstudier, spørgeskemaer mv. Når det er på plads, skal du vælge analysestrategi, og det hjælper denne bog dig med. 

Bogen består af to dele, der i en række korte kapitler udfolder:

  • kvalitative analysestrategier, fx hermeneutisk analyse, indholdsanalyse, fænomenologisk analyse, abduktiv analyse, analyse af kvalitative litteraturstudier (del 1)
  • kvantitative analysestrategier, fx analyse af kvantitative litteraturstudier, deskriptiv statistik, analytisk statistik og analyse af interventionsstudier (del 2)

Analysestrategier i sundsfaglige undersøgelser guider dig til at vælge den rette analysestrategi til dit projekt og giver dig værktøjerne til at arbejde med analysestrategien bedst muligt.

Bidragsydere: Margrethe Nielsen, Rikke Agnete Petersen, Frederikke Klenske, Niels Sandholm Larsen, Annegrethe Nielsen, Birgitte Bennich, Ida Kristiane Roelsgaard og Pernille Wodskou
Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2023), 
152 sider
Vejl. Pris
180,-
ISBN 9788759339978
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2023), 
152 sider
Vejl. Pris
162,-
ISBN 9788759342664

Yderligere information

Kapitel 1
Indledning 11
Helle Mathar og Niels Sandholm Larsen
Indledning 11
Hvad er en analysestrategi? 11
Kvantitative og kvalitative metoder 13
Analyseniveauer i kvalitative analyser 14
Data eller empiri 15
Akademiske krav til din undersøgelse 15
Induktive/deduktive/abduktive analysestrategier 18
Afrunding på en lang indledning 21
Referencer 21

Del 1 · Kvalitative analysestrategier

Kapitel 2
Hermeneutisk analyse 25
Frederikke Klenske og Birgitte Bøcher Bennich
Indledning 25
Hvorfor vælge hermeneutisk analyse? 25
Grundbegreber inden for hermeneutikken 26
Hvad er hermeneutisk analyse? 29
Hvordan foretager man en hermeneutisk analyse? 29
Afrunding 37
Tips og tricks 37
Referencer 38

Kapitel 3
Indholdsanalyse . 39
Helle Mathar og Niels Sandholm Larsen
Indledning 39
Indholdsanalyse 39
Induktiv tilgang til indholdsanalyse 40
Deduktiv tilgang til indholdsanalyse 44
Summativ indholdsanalyse 47
Kvalitetskriterier i undersøgelser med indholdsanalyse 47
Afrunding 49
Tips og tricks 49
Referencer 50

Kapitel 4
Abduktiv analyse – en tredje slutningsform 51
Annegrethe Nielsen og Margrethe Nielsen
Indledning 51
Den abduktive tilgang til undersøgelse og forståelse 52
Den induktive og den deduktive tilgang til undersøgelse og forklaring 54
En abduktiv analysemodel 56
Et forskningseksempel 58
Validering og generalisering af abduktive analyser 61
Afrunding 61
Tips og tricks 61
Referencer 62

Kapitel 5
Fænomenologisk analyse 63
Margrethe Nielsen
Indledning 63
Hvorfor vælge en fænomenologisk analysetilgang? 63
Fænomenologi 64
Generelt om kvalitativ analyse 66
Fænomenologisk analyse 67
Resultaterne 71
Afrunding 72
Tips og tricks 72
Referencer 73

Kapitel 6
Metaaggregering – analyse og syntese i kvalitative litteraturstudier 75
Pernille Maria Wodskou
Indledning 75
De fire trin i analysen 76
Trin 1: Inklusion af forskningsartikler 76
Trin 2: Præsentation af de inkluderede studier 77
Trin 3: Analyse af de inkluderede studiers metodiske kvalitet 78
Trin 4: Analyse af resultaterne 80
Afrunding 85
Tips og tricks 85
Referencer 85

Del 2 · Kvantitative analysestrategier

Kapitel 7
Narrativ syntese – analyse og syntese i kvantitative litteraturstudier .. 89
Pernille Maria Wodskou
Indledning 89
Analyse og syntese 90
Trin 1: Inklusion af forskningsartikler 90
Trin 2: Præsentation af de inkluderede studier 92
Trin 3: Analyse af de inkluderede studiers metodiske kvalitet 93
Trin 4: Analyse af resultaterne 95
Afrunding 99
Tips og tricks 99
Referencer 99

Kapitel 8
Indledende bearbejdning af indsamlede kvantitative data 101
Rikke A. Petersen
Indledning 101
Første trin: Datamatrice 101
Andet trin: Præsentation af respondenterne/undersøgelsesdeltagerne i din undersøgelse 106
Afrunding 111
Tips og tricks 111
Referencer 111

Kapitel 9
Deskriptiv statistik 113
Rikke A. Petersen
Indledning 113
Deskriptive mål 114
Univariate deskriptive analyser 118
Grafiske præsentationer af univariate deskriptive analyser 118
Bivariate deskriptive analyser og grafiske præsentationer af disse 120
Afrunding 125
Tips og tricks 125
Referencer 126

Kapitel 10
Analytisk statistik 127
Rikke A. Petersen
Indledning 127
Import af data til dit statistikprogram 127
95 % konfidensinterval (95 % CI) 128
Histogram og normalfordeling 130
Statistiske hypotesetests – trin 1: At opstille de statistiske hypoteser, H1 og H0 131
Statistiske hypotesetests – trin 2: At vælge den rigtige statistiske hypotesetest 133
Statistiske hypotesetests – trin 3: At aflæse og formidle p-værdier 135
Statistiske hypotesetests – trin 4: Diskussion af din metode 137
Afrunding 138
Tips og tricks 138
Referencer 139

Kapitel 11
Analyse af randomiseret kontrolleret studie 141
Ida Kristiane Roelsgaard
Indledning 141
Hvorfor vælge RCT-design? 141
Design 142
Dataindsamling 142
Beskrivelse af analysestrategi 143
Eksempler på empiri, der kan analyseres med strategien 145
Eksempler fra BA-opgaver, forskningsprojekter og figurer og tabeller 146
Afrunding 147
Tips og tricks 147
Referencer 148

Om forfatterne 149

Indeks 151

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Anmod om e-bog

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.