Alle vil leve længe, men ingen vil blive gamle | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Alle vil leve længe, men ingen vil blive gamle

At leve længe. Det har mennesker ønsket siden tidernes morgen.
At blive gammel. Det ønsker ingen.

Vi taler mindre og mindre om at blive gamle! Vi taler kun modstræbende om alt det, aldring indebærer fysisk og mentalt. At blive gammel og svagelig er ikke en del af det livsforlængende projekt. Og den modsæt­ning tager Runar Bakken fat i.

Bakken...

Læs mere

At leve længe. Det har mennesker ønsket siden tidernes morgen.
At blive gammel. Det ønsker ingen.

Vi taler mindre og mindre om at blive gamle! Vi taler kun modstræbende om alt det, aldring indebærer fysisk og mentalt. At blive gammel og svagelig er ikke en del af det livsforlængende projekt. Og den modsæt­ning tager Runar Bakken fat i.

Bakken giver fra forskellige vinkler et fagligt, levende og personligt ind­blik i, hvordan livet er for ældre i et velfærdssamfund. Han kommer ind på væsentlige emner som integritet og selvbestemmelse, skam, sygdom, selvbestemt død, økonomi, kulturmøder

Dette indblik kan støtte sundhedsprofessionelles omsorgsarbejde i praksis (og være øjenåbnende for alle).

Bogen henvender sig til kommende og nuværende sundhedsprofessionelle, der kommer i kontakt med ældre mennesker gennem deres arbejde, fx sy­geplejersker og læger, sosu-assistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Forfatteren til bogen, Runar Bakken, er docent emeritus ved Universitetet i Sydøstnorge, Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Han har skrevet en række bøger, men med Alle vil leve længe, udkommer han første gang på dansk.

Oversættelse: Randi Bjerre Høfring
Fagredaktion: Lotte Evron

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2020), 
230 sider
Vejl. Pris
75,-
ISBN 9788759335215
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2020), 
230 sider
Vejl. Pris
191,-
ISBN 9788759336397

Anmeldelser

Medier

"Læs bogen, den er meget vigtig og vedkommende. Glæd dig... Læs mere

Medier

"Læs bogen, den er meget vigtig og vedkommende. Glæd dig over dine egne rynker med alle de erfaringer og visdom, hver rynke bærer med. Og når du møder gamle og svækkede, så se mennesket med krop, sind og sjæl og lyt til alle de fortællinger, som deres rynker bærer. Tag din faglige pligt på dig og gør livet som gammel og svagelig til genstand for faglighed, viden, forskning og formidling. Døden er en del af livet og dette livsafsnit skal have god plads – i livet før døden!" 
- Irmgard Birkegaard, Bestyrelsen for Fagligt Selskab for Geriatriske Sygeplejersker.

"Bogen er skrevet meget letlæseligt og forståeligt, således alle kan være med uanset læserens forudsætning. Man får inspiration til at tænke den eksistentielle trivsel ind i behandlingen og plejen af gamle mennesker i den tid af deres livsfase, hvor de er afhængige af andres hjælp – herunder både pårørende og de sundhedsmedarbejdere, som de er i kontakt med….

… Bogen kan være en øjenåbner og kan støtte op omkring omsorgsarbejdet på både hospitaler, i primærsektoren og i almen praksis." 
- Uddannelsesnyt
Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 9

1. Introduktion til temaerne i bogen 13
    Fanget i egen krop 14
    "Alle vil leve længe, men ingen vil blive gamle" 16
    Hvorfor læse denne bog? 19
    Studerende bliver med tiden ældre 20
    Alderdom er ikke det samme som sygdom 22
    Opbygningen og temaerne i bogen 25
    Hvem er jeg, som har skrevet denne bog 27

2. Om øjenåbneren Simone de Beauvoir 31
    Endelig oversat 32
    Øjenåbneren Beauvoir 33
    Aldringens paradoks 34
    Aldersdiskriminering og den gode alderdom? 35
    Afslutning 37

3. Om det uforståelige ved aldring; hvordan alderdommen formes og erfares 39
    Introduktion 40
    Om det uforståelige ved aldring og død 41
    Om forskellige måder at leve som gammel 45
    Om alderdommens parallelle virkelighed 53
    Om alderdommens uvirkelige virkelighed 57

4. Om integritet og alderdom 61
    Iboende integritet 64
    Karaktertrækket integritet 65
    Karaktertrækket moralsk integritet 66
    Integritet handler om grænser og varetagelsen af grænser 67
    Hvad indebærer varetagelsen af svagelige ældres integritet? 69
     Peder 76
    At varetage Peders integritet - set udefra 78
    Varetagelse af integritet - set med Peders øjne 81
    Helhjertet til det sidste 92

5. Om at forske i alderdom 95
    Som jeg ser det 96
    At identificere sig med svagelige ældre 97
    Aldersforskningens etiske forpligtelse 98

6. Om forestillinger om alderdom - betydninger for omsorgsarbejde 101
    Sammenhængen mellem kulturelle forestillinger og være- og handlemåder 102
    To centrale teorier om alderdom 104
    Tilbagetrækningsteoriens forestillingsgrundlag 105
    Forestillingen om alderdom som den anden barndom 107
    Tilbagetrækningsteorien former velfærdstilbuddet 114
    Aktivitetsteoriens forestillingsgrundlag 116
    Forestillingernes betydning for omsorg til svagelige ældre 120
    Hvad kunne et alternativ til disse teorier være? 124

7. Om at skamme sig over at ældes og selvbestemt død 127
    Indledning 128
    Om skammen ved alderdommen 129
    Om at tage døden i egne hænder 135

8. Om det ubehagelige ved at blive forebygget 141
    Indledning 142
    Om fitcoin og senil kløe 143
    Om at forebygge gamle grise 147
    Om en moderne tragedie 151
    Om det "farlige" ved at kritisere aktivitetstænkningen 159

9. Om at stoppe den økonomiske inkontinens 171
    Økonomisk utæthed 172
    Nedkæmpelse af modstand 173
    Positiv redefinering 174

10. Om integritet og integrering af ældre fra forskellige kulturer 177
    Introduktion til tematikken 178
    Forskningen på feltet 181
    Et norsk studie 183
    En kort analyse 186
    Varetagelse af integritet hos ældre mennesker fra forskellige kulturer 191

11. Om snefugle og den aldersløse alderdom 195
    Snefugle 196
    Den aldersløse alderdom 198
    To skridt tilbage 200

12. Om alderdom og transhumanisme 203
    Når Gud er død, er alting tilladt 204
    Transhumanisme 205
    "Har du lyst, har du lov, men " 208
     ("men er du klog, lader du være") 211
    Narcissus og Ekko 212
    Kulturel infantilisering og alderdom 215
    Natur og kultur 216
    Den infantile transhumanisme 218

Litteratur 221

Stikord 229

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.