Evidens i sygeplejen | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Evidens i sygeplejen

Denne bog handler om evidens i klinisk sygeplejepraksis.

Sygeplejefaget har gennem årene været genstand for forskellige tilgange til forskning og evidens for at legitimere fagets plads i videnskaben. Der er en stigende erkendelse af, at det er en kompleks opgave at vidensbasere klinisk praksis, men det er samtidig nødvendigt, hvis kvaliteten i...

Læs mere

Denne bog handler om evidens i klinisk sygeplejepraksis.

Sygeplejefaget har gennem årene været genstand for forskellige tilgange til forskning og evidens for at legitimere fagets plads i videnskaben. Der er en stigende erkendelse af, at det er en kompleks opgave at vidensbasere klinisk praksis, men det er samtidig nødvendigt, hvis kvaliteten i patienternes pleje og behandling og sygeplejen som profession skal styrkes. Med denne bog ønsker forfatteren at give læseren viden om, hvordan man som sygeplejerske kan håndtere mulighederne og begrænsningerne for udvikling og implementering af evidensbaseret viden i egen sygeplejepraksis. Bogen er baseret på den nyeste forskning om brugen af evidens i klinisk sygeplejepraksis og har form som en praktisk håndbog, som sundhedsprofessionelle let kan relatere til og i deres egen praksis.

Læseren introduceres først til begreberne evidens, evidensbaseret medicin og evidensbaseret praksis, og der gives et historisk oprids af sygeplejens brug af evidensbegrebet (kapitel 1-3). Derefter følger to kapitler om forskningen i sygeplejerskers interesse og motivation for at bruge evidens og de barrierer, der står i vejen for implementeringen (kapitel 4-5). Kapitel 6 undersøger, hvordan barriererne kan nedbrydes, og det afsluttende kapitel 7 giver konkrete anbefalinger og indsatsområder til at styrke en evidensbaseret praksis i sygeplejen.

Bogen henvender sig primært til sygeplejestuderende, men andre sundhedsprofessionelle kan også have gavn af at læse med.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2019), 
102 sider
Vejl. Pris
150,-
ISBN 9788759334744
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
102 sider
Vejl. Pris
111,-
ISBN 9788759336052

Anmeldelser

Medier

"Bogen, som er på 92 sider, henvender sig primært til... Læs mere

Medier

"Bogen, som er på 92 sider, henvender sig primært til sygeplejestuderende og er meget oplagt netop på uddannelsen med henblik på at få et overblik over evidens i sygeplejen, samtidig med at man beriges med mange nutidige referencer og gode refleksionsspørgsmål, som kan inspirere til yderligere projekter og udviklingsinitiativer i klinisk praksis.

Så er der behov for en bog om evidens i sygeplejen? Kort og godt: Ja." 
- Sasja Jul Håkonsen, ph.d., adjunkt, Center for Kliniske Retningslinjer, Klinisk Institut, Aalborg Universitet i Sygeplejersken.Skjul beskrivelse

Yderligere information

Indledning 9
Evidensbaseret sygepleje - en nutidig problemstilling 9
Bogens formål 10
Læsevejledning 10

Del I

1. Begrebet evidens 17
Hvad er evidens? 17
Evidensbaseret medicin 18
     Et paradigmeskifte 20
Evidensbaseret praksis 22
     Klinisk evidens fra systematisk forskning 22
     Individuel klinisk ekspertise 23
     Patientens præferencer 23
     Viden fra den lokale kontekst 23
Refleksionsspørgsmål 26
Gruppeøvelse 26

2. Historien bag evidensbaseret sygepleje 27
Indførelsen af evidensbaseret praksis i sygeplejen 27
     Evidens i sygepleje er ikke et nyt fænomen 28
     Fokus på manglende implementering 29
Sygeplejefagets kritik af evidensbaseret medicin 30
     Begrænsninger og misforståelser 30
     Forskningsspørgsmålet bestemmer metoden 31
     Fra evidenshierarki til evidenstypologi 31
     Kvalitetsvurdering 33
Kritik af sygeplejens anvendelse af evidensbegrebet 34
     Er begrebet evidens misforstået i sygeplejen? 35
     Evidensbaseret praksis versus sygeplejeforskning 36
     Kliniske retningslinjer 36
     En reel evidensbaseret praksis? 37
Refleksionsspørgsmål 37
Gruppeøvelse 38

3. Evidens i nutidens sygeplejepraksis 39
Beskriver vi vandet i stedet for at svømme? 39
     Eksperimentel og beskrivende forskning 40
Er tiden inde til et paradigmeskifte i sygeplejeforskningen? 42
     Praksisudvikling i klinisk sygepleje 42
     Nutidens udfordringer i sygeplejeforskningen 43
     Forskningen skal oversættes til klinisk praksis 44
     Faktorers betydning for anvendelse af sygeplejeforskning 44
Fremgang for komplekse interventionsstudier 45
     Medical Research Councils rammeprogram 46
Refleksionsspørgsmål 47
Gruppeøvelse 47

Afrunding af del I 49

Del II

4. Interessen for evidensbaseret sygepleje 53
Sygeplejerskens interesse, motivation og holdninger 53
     Stigende interesse for forskning 53
     Holdninger til forskning 54
     Motivationsfaktorer 55
Sygeplejerskens viden og kompetencer 55
     Viden 56
     Færdigheder 57
     Kompetencer 57
     Videreudvikling af viden og kompetencer 58
Akademisering af sygeplejerskerne 59
     Videreuddannelse på kandidat- og masterniveau 59
     Akademiseringens fordele for klinisk sygeplejepraksis 60
     Forskeruddannelsen i klinisk sygeplejepraksis 60
Refleksionsspørgsmål 61
Gruppeøvelse 62

5. Barrierer for en evidensbaseret sygepleje 63
Et overblik over barriererne for forskning 63
Fem vigtige barrierer 65
     Manglende tid 65
     Manglende autoritet til at ændre praksis 67
     Manglende støtte og anerkendelse fra kolleger 68
     Manglende akademiske rollemodeller 69
     Manglende støtte fra den sygeplejefaglige ledelse 70
Sygeplejekulturen 71
     Hvad er "sygeplejekulturen"? 72
     Sygeplejekulturen som en oplevet barriere 73
     Er barriererne de samme for akademiske sygeplejersker? 75
Refleksionsspørgsmål 76
Gruppeøvelse 76

6. Muligheder for en evidensbaseret sygepleje 77
Facilitatorer i klinisk sygeplejepraksis 77
     Tid 78
     Autoritet 78
     Kolleger 78
     Rollemodeller 79
     Sygeplejeledelsen 79
Evaluering af interventioner til nedbrydning af barrierer 80 Forskningskapacitet og forskningskultur 82
     Opbygning af forskningskapacitet i klinisk sygeplejepraksis 82
      Etablering af en sygeplejefaglig forskningskultur 83
En nødvendig kulturændring 85
     Paraplymodellen 85
     Kotters forandringsledelsesproces 86
Refleksionsspørgsmål 88
Gruppeøvelse 88

7. Anbefalinger og indsatsområder 89
Hvor skal fokus ligge? 89

Litteratur og videre læsning 93

Indeks 101

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.