Køn i sygeplejepraksis | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Køn i sygeplejepraksis

Denne bog handler om kønnets betydning i den kliniske sygepleje.

Køn er på linje med alder og diagnose en vigtig markør for at kategorisere patienten, og forfatteren vil med denne bog klæde kommende og nuværende sygeplejersker på med faglige og personlige kvalifikationer til at arbejde med kønsspørgsmål i den kliniske praksis. Bogen er...

Læs mere

Denne bog handler om kønnets betydning i den kliniske sygepleje.

Køn er på linje med alder og diagnose en vigtig markør for at kategorisere patienten, og forfatteren vil med denne bog klæde kommende og nuværende sygeplejersker på med faglige og personlige kvalifikationer til at arbejde med kønsspørgsmål i den kliniske praksis. Bogen er baseret på den nyeste kønsforskning og har form som en lettilgængelig praktisk håndbog, som studerende, undervisere og vejledere let kan relatere til og omsætte i deres egen sundhedspraksis.

 I ni korte kapitler kommer forfatteren bl.a. omkring køn i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv (kapitel 1), køn i relation til bestemte sygdomme (kapitel 2-7), minoritetsstress og køn (kapitel 8) og perspektiver på køn (kapitel 9).

 Bogen henvender sig primært til sygeplejerskestuderende, men andre sundhedsprofessionelle kan også have gavn af at læse med.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2018), 
114 sider
Vejl. Pris
150,-
ISBN 9788759331996
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2018), 
114 sider
Vejl. Pris
111,-
ISBN 9788759333266

Anmeldelser

Underviser

"Denne fine lille og letlæselige bog er kommet i mine hænder - og jeg er begejstret! Den formidler så velformuleret nogle perspektiver på kønnet og hvordan dette udtrykkes (på mange måder problematisk) i den tilgang sundhedsprofessionelle har til borgere og patienter. Som lektor er denne bog særdeles brugbar som vejledende litteratur til sygepleje(rske)studerende ift at præsentere et samlet... Læs mere

Underviser

"Denne fine lille og letlæselige bog er kommet i mine hænder - og jeg er begejstret! Den formidler så velformuleret nogle perspektiver på kønnet og hvordan dette udtrykkes (på mange måder problematisk) i den tilgang sundhedsprofessionelle har til borgere og patienter. Som lektor er denne bog særdeles brugbar som vejledende litteratur til sygepleje(rske)studerende ift at præsentere et samlet billede af hvor der bl.a. i sundhedsvæsenet, forskningstraditioner og ikke mindst sundhedsprofessionerne er brug for at øge bevidstheden om køn og forholde sig kritisk til samfunds- og kulturelle normer for kønnene." - Lotte Myler, Lektor, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

"Sproget er letlæseligt og med enkle forklaringer (...) Dermed kan bogen være en hurtig måde at klædes på til at mindske kønsforskelle i sundhedsvæsenet." - studerende, sygeplejerske, Københavns Professionshøjskole.

Skjul beskrivelse
Medier

Måske en idé til næste personalemøde? Bogen får mig til at reflektere, når jeg f. eks. læser, at kvinder fravælger rehabilitering... Læs mere

Medier

Måske en idé til næste personalemøde? Bogen får mig til at reflektere, når jeg f. eks. læser, at kvinder fravælger rehabilitering efter hjertesygdom, og at en af grundene er fravær fra familien. Dette fører til videre refleksion over egen hverdag i sundhedsplejen, hvor fædrene i forældreprogrammer " skal involveres og inddrages". For hvem ville have disse forventninger til de nybagte mødre? Det er en selvfølge, at mødrene er i barnets liv - endnu ikke fædrene. Jo tak, refleksionerne er sat i gang, god læselyst!.- Sygeplejersken

"En super relevant bog der både placerer sig, med sit bud på nutidens kønsforskning, i en sygeplejefaglig sammenhæng, og som samtidig forsøger at ramme målgruppen på en nytænkende måde." - Marianne Krogsgaard Pedersen, Forstyrrelsen


Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 9
   Mennesket er et biologisk-socialt væsen 9
   Bogens målgruppe 10

1. Kønsforskelle i reaktioner på sygdom 13
   Middellevetiden for danske mænd og kvinder 15
   Dansk sundhedsfaglig kønsforskning 16
Kønsforskellene i reaktioner på sygdom 17
   Mænd søger autonomi ved alvorlig sygdom 18
   Sundhedsparadokser 19
   Selvmord blandt unge mænd og kvinder 20
Forskellen på det biologiske og det sociale køn 20
   Det biologiske køn 21
   Det sociale køn 22
Hvordan kan man medtænke kønnets betydning i mødet med patienter? 26
Studierepeterende spørgsmål 27
Litteratur 28

2. Køn og hjertesygdomme 31
Hvorfor fravælger kvinder hjerterehabilitering? 33
   Tre kvindelige barrierer for hjerterehabilitering 34
Hvordan viser kønsforskellene sig i livet med en hjertesygdom? 34
   Kvinders oplevelser af livet med en hjertesygdom 36
   Mænds oplevelser af livet med en hjertesygdom 36
Hvordan kan man medtænke kønnets betydning i forhold til hjertepatienter? 37
   Kønnets betydning i forhold til kvindelige hjertepatienter 37
   Kønnets betydning i forhold til mandlige hjertepatienter 38
Studierepeterende spørgsmål 38
Litteratur 39

3. Køn og diabetes 41
Hvorfor dør mænd med diabetes oftere end kvinder med diabetes? 42
Kønsforskelle relateret til sundhedsadfærd og diabetes 43
   Mænds sundhedskompetencer og ansvar for egen sygdom 44
   Kvinder er bedre til at tage imod rådgivning end mænd 45
Hvordan kan man medtænke kønnets betydning i forhold til diabetespatienter? 45
Studierepeterende spørgsmål 46
Litteratur 47

4. Køn og mental sundhed 49
Mental sundhed 50
   Forskellen på mental sundhed og psykisk sygdom 51
   Mental sundhed i forhold til køn og af alder 52
Hvordan kan man medtænke kønnets betydning for patienters mentale sundhed? 54
Studierepeterende spørgsmål 55
Litteratur 56

5. Køn og apopleksi 57
Kønsforskelle i forhold til apopleksi 58
   Alder og risikofaktorer 58
   Alvorlige senfølger hos kvinder 59
   Frygten for at blive ramt af en apopleksi 59
Kønnene og livet med apopleksi 61
   Fortællinger om livet som mand med apopleksi 61
   Mænds rehabilitering 62
   Ældre kvinders hverdagsliv 63
Hvordan kan man medtænke kønnets betydning for patienter med apopleksi? 64
   Mænds liv med apopleksi 64
   Kvinders liv med apopleksi 65
Studierepeterende spørgsmål 65
Litteratur 66

6. Køn og kræftrehabilitering 69
Rehabilitering 70
Kræftrehabilitering hos kvinder 72
   Forskel på kvinders behov for rehabilitering i forskellige settings 72
   Tilknytningsstil 73
Kræftrehabilitering hos mænd 74
Barriere 1. Frygten for at miste kontrollen over eget liv 75
   Reduceret maskulinitet 75
   Medynk og afhængighed 76
   Konfrontation med døden 76
Barriere 2. Stræben efter normalitet 77
   Selvstændighed og formål 77
   Sociale fællesskaber 77
   At glemme og komme videre 77
Hvordan kan man medtænke kønnets betydning i forhold til kræftpatienter? 78
   Framing 78
Sundhedsprofessionelles køn har betydning for kommunikationen 79
Studierepeterende spørgsmål 80
Litteratur 81

7. Køn og hiv 83
Behandling af hiv 83
Kønsforskelle i forhold til livet med hiv 85
   Depression 85
   Stigma 86
   Kvinder og spiritualitet 88
   Mænds nye chance 88
Hvordan kan man medtænke kønnets betydning i forhold til hiv- smittede? 89
Studierepeterende spørgsmål 89
Litteratur 90

8. Køn og minoritetsstress 91
Minoritetsstress 92
LGBT-personers sundhed 92
   Lesbiskes sundhed 93
   Bøssers sundhed 94
   Biseksuelles sundhed 94
   Transkønnede personers sundhed 95
   Hvordan kan man medtænke kønnets betydning i forhold til minoritetsstress hos LGBT-personer? 97
Studierepeterende spørgsmål 99
Litteratur 100

9. Perspektiver på køn 101
Hvordan kan man stoppe kønsdiskriminering i sundhedsvæsnet? 102
Hvorfor skal sygeplejerskestuderende lære om køn? 104
   Svend Aage Madsen 104
   Anne Leonora Blaakilde 106
   Irene Haffner 109
Konkrete anbefalinger til sundhedsprofessionelle 111
Afsluttende refleksioner 112
Studierepeterende spørgsmål 113
Litteratur 114

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.