Refleksion og refleksivitet i sygepleje | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Refleksion og refleksivitet i sygepleje

Denne bog handler om refleksion og refleksivitet i sygepleje.

På sygeplejerskeuddannelsen og i klinikken støder studerende og sygeplejersker ofte på opgaver eller situationer, hvor de skal reflektere over noget. Det kan fx være i forbindelse med opgaveskrivning eller i mødet med en patient eller en borger.  Men hvad vil det egentlig sige at...

Læs mere

Denne bog handler om refleksion og refleksivitet i sygepleje.

På sygeplejerskeuddannelsen og i klinikken støder studerende og sygeplejersker ofte på opgaver eller situationer, hvor de skal reflektere over noget. Det kan fx være i forbindelse med opgaveskrivning eller i mødet med en patient eller en borger.  Men hvad vil det egentlig sige at kunne reflektere og forholde sig refleksivt til sin praksis – og ikke mindst: Hvordan gør man? Hvad betyder de to begreber refleksion og refleksivitet, hvad er forskellen mellem dem, og hvilken betydning har det, hvis man ikke mestrer dem? Disse spørgsmål giver forfatterne bud på i denne bog.

Bogen består af to dele fordelt på 10 korte kapitler.

I del 1 går forfatterne i dybden med begrebet refleksion.  Du får bl.a. viden om de teorier, der ligger til grund for begrebet, og om hvordan refleksion både kan være et mål og et middel i sygeplejerskens praksis. Derudover får du præsenteret forskellige metoder og modeller til, hvordan du kan arbejde med både mundtlig og skriftlig refleksion. Herunder forfatternes egen model: Kabska.

I del 2 ser forfatterne nærmere på begrebet refleksivitet og viser gennem teorier, metoder og med eksempler, hvordan du som sygeplejerske eller sygeplejestuderende bevidst kan bruge refleksivitet i din praksis.

Alle kapitler i bogen indeholder eksempler fra tre forskellige typer praksis: klinisk praksis, uddannelsespraksis og forskningspraksis. I bogen finder du desuden øvelser og studieunderstøttende spørgsmål.

Bogen henvender sig til kommende og nuværende sygeplejersker, men andre sundhedsprofessionelle kan med fordel læse med.

 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2021), 
126 sider
Vejl. Pris
150,-
ISBN 9788759336489
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2021), 
126 sider
Vejl. Pris
125,-
ISBN 9788759339893

Anmeldelser

Medier

"(…) En meget brugbar og tilgængelig bog, der kan bruges af især studerende men også sygeplejersker. Den er læsevenlig, der gøres jævnligt status på, hvor i refleksionsprocessen man befinder sig, og læseren vejledes i, hvad næste kapitel handler om. Der lægges også op til umiddelbar refleksion via studieunderstøttende spørgsmål og øvelser, således at... Læs mere

Medier

"(…) En meget brugbar og tilgængelig bog, der kan bruges af især studerende men også sygeplejersker. Den er læsevenlig, der gøres jævnligt status på, hvor i refleksionsprocessen man befinder sig, og læseren vejledes i, hvad næste kapitel handler om. Der lægges også op til umiddelbar refleksion via studieunderstøttende spørgsmål og øvelser, således at man selv eller sammen med andre kan relatere sin nye viden til praksis." - Uddannelsesbladet

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 9
Læsevejledning til bogen 11

Del 1. Refleksion

1. Erkendelsens udvikling 15
Viden og dialog som grundlag for erkendelse 16
Erfaring som grundlag for erkendelse 18
Refleksivitet som grundlag for erkendelse 20
Erkendelse som grundlag for sygepleje 21
Studieunderstøttende spørgsmål 23

2. Perspektiver på refleksion 25
Et naturvidenskabeligt perspektiv på refleksion 27
Et human- og samfundsvidenskabeligt perspektiv på refleksion 28
Studieunderstøttende spørgsmål 29
Studieøvelse 29

3. Hvorfor refleksion i sygeplejerskens virksomhed? 31
Refleksion som grundlag for læring og kompetenceudvikling 31
Refleksion som grundlag for klinisk praksis 34
Refleksion som grundlag for en evidensbaseret sygepleje 36
Udviklingsaktiviteter i den kliniske praksis 39
Refleksion som grundlag for en forskningspraksis 43
Studieunderstøttende spørgsmål 44

4. Udvalgte teorier om refleksion 47
Deweys teori om sammenhæng mellem erfaring og praksis 48
Schöns teori om den reflekterende praktiker 51
Kolbs teori om reflekterende genlæring 57
Mezirows teori om transformativ læring gennem refleksion 59
Wackerhausens teori om kritisk refleksion 61
Kirkevolds teori om prospektiv og retrospektiv refleksion 64
Studieunderstøttende øvelse 68

5. Refleksion som mål og middel 69
Refleksion som middel 69
Refleksion som mål 71
Studieunderstøttende spørgsmål 72

6. Refleksionsmodeller og metoder 73
Den pædagogiske refleksionsmodel 73
Kritisk refleksion som metode 75
Kolbs refleksionsproces 77
Sygeplejeprocessen som procesmodel for refleksion 78
Kabska-modellen 81
Studieunderstøttende øvelse 85

7. Den skriftlige refleksion 89
Praktiske tips til den skriftlige refleksion 91
Studieunderstøttende øvelse 93

Del 2. Refleksivitet

8. Hvad er refleksivitet? 97
Refleksivitetsbegrebet 97
Refleksivitet illustreret som en abstraktionsproces i uddannelse 99
Refleksivitet som grundlag for dannelse 100
Studieunderstøttende spørgsmål 102

9. Refleksivitet i forskellige sammenhænge 103
Refleksivitet og uddannelse/læring 103
Refleksivitet og klinisk praksis 104
Refleksivitet og forskning 105
Studieunderstøttende spørgsmål 108

10. Refleksivitet i anvendelse 109
Refleksivitet og konfliktløsning 109
Refleksivitet og Fundamentals of Care 111
Refleksivitet og praksisfortællinger 113
Studieunderstøttende spørgsmål 115

Litteratur 117

Indeks 125

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.