Snart er vi alle patienter | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Snart er vi alle patienter

Overdiagnostik i medicinske og samfundsfaglige perspektiver

Er det ikke altid godt at vide besked’?

En tsunami af overdiagnostik er ved at oversvømme vores samfund. Den medicinske teknologi er i konstant udvikling og bliver hele tiden mere fintfølende, og det betyder at vi med selvtest og diverse undersøgelser i sundhedsvæsenet kan opfange selv de mindste afvigelser og unormale værdier i vores kroppe,...

Læs mere

Er det ikke altid godt at vide besked’?

En tsunami af overdiagnostik er ved at oversvømme vores samfund. Den medicinske teknologi er i konstant udvikling og bliver hele tiden mere fintfølende, og det betyder at vi med selvtest og diverse undersøgelser i sundhedsvæsenet kan opfange selv de mindste afvigelser og unormale værdier i vores kroppe, som kan tolkes som sygdom. Samtidig udvides definitionerne af sygdomskategorier hele tiden, og behandlingsgrænser for, hvornår man er syg, sænkes. Dette kan alt sammen lede til overdiagnostik, som gør den enkelte unødigt til patient. Det er ikke alene dyrt for samfundet, men også spild af sundhedsvæsenets knappe ressourcer.  

I denne bog redegør forfatterne for, hvad overdiagnostik er, hvorfor det opstår, og hvordan det skader både individer og samfundet. De løfter bl.a. sløret for en række overraskende pointer:

  • Der er under 4 % raske tilbage, når risici for hjerte-kar-sygdomme undersøges i en almindelig befolkning.
  • Omkring hver femte patient med en kræftdiagnose er overdiagnosticeret.
  • Overdiagnostik trives i vores sundhedskultur, hvor den enkelte forventes at tage ansvar for egen sundhed.
  • Overdiagnostik er et usynligt problem i hverdagen, fordi det ikke kan ses hos den enkelte, men kun kan forstås på befolkningsniveau.

Snart er vi alle patienter giver såvel studerende som forskere, undervisere, klinikere og beslutningstagere et solidt grundlag for at diskutere og forstå overdiagnostik.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2022), 
277 sider
Vejl. Pris
350,-
ISBN 9788759336496
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2022), 
277 sider
Vejl. Pris
315,-
ISBN 9788759341926

Anmeldelser

Medier

⭐⭐⭐⭐ "'Snart er vi alle patienter' har ikke én forkromet løsning på dilemmaet mellem overdiagnostik og rettidig diagnostik, men bogen giver masser af perspektiver og udgør et godt og grundigt grundlag for en vigtig samfundsdebat om, hvornår man skal anses for at være sund, rask eller syg, og hvordan vi som samfund skal... Læs mere

Medier

⭐⭐⭐⭐ "'Snart er vi alle patienter' har ikke én forkromet løsning på dilemmaet mellem overdiagnostik og rettidig diagnostik, men bogen giver masser af perspektiver og udgør et godt og grundigt grundlag for en vigtig samfundsdebat om, hvornår man skal anses for at være sund, rask eller syg, og hvordan vi som samfund skal prioritere at bruge sundhedsvæsnets ressourcer." – Sundhedskultur.dk
https://sundhedskultur.dk/boger/427-praktiserende-laege-bag-ny-bog-om-overdiagnostik.html

"Det er tydeligt, at forfatterne er dedikerede og har stor viden om emnet. Ydermere er stoffet formidlet på en flydende og pædagogisk måde." – Sygeplejersken

"Godt at antropologen og almenmedicineren har fundet sammen om at skrive en så omhyggelig og samvittighedsfuld gennemgang af overdiagnostikken og de fænomener, der fodrer, omgiver den og affødes af den.” – Ugeskrift for Læger   

"Jeg kan på det varmeste anbefale boken. Den kan leses fra perm til perm, men kapitlene står seg også som selvstendige enheter. Boken er full av referanser for videre fordypning."Det norske medicinske Selskab

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 9

Indledning og læsevejledning 15
Bogens målgrupper 19
Læsevejledning 20
Tak 21

Kapitel 1
Overdiagnostik 23
Hvad er overdiagnostik? 26
Overdetektion 28
Overdefinition 43
Hvad er overdiagnostik ikke? 48
Opsamling 54
Oplæg til refleksion og diskussion 55

Kapitel 2
Sundhedskultur og jagten på det evige liv 57
Sundhedskultur 59
Individets ansvar: sundhed og healthism 61
Neoliberalistisk governmentality og biomagt 64
Et forpligtende biomedborgerskab 66
Sund moral 68
Sygdom og skyld 70
Frygten for at dø 73
Defensiv medicin 77
Medikalisering 78
Opsamling 80
Oplæg til refleksion og diskussion 81

Kapitel 3
Diagnostik: syg, rask – eller midt imellem? 83
Hvornår er man syg, og hvornår er man rask? 85
Diagnosens binære tankegang 87
Den postmoderne periode: prædiktion af mulig sygdom 88
Diagnostik af somatiske sygdomme 91
Det bayesianske diagnostiske paradigme 92
Diagnostik af mentale sygdomme 97
Diagnosens betydning for den enkelte patient 98
Patientificering 101
Diagnostik og overdiagnostik 102
Opsamling 106
Oplæg til refleksion og diskussion 106

Kapitel 4
Medicinsk screening og overdiagnostik 107
Hvad er screening? 110
Forskel på screening og diagnose 112
Formålet med screening 113
Gavn og skade ved medicinsk screening? 114
Tilsigtede gavnlige virkninger af screening 116
Utilsigtede skadelige virkninger af screening 125
Gavn og skade ved screeningsprogrammer 136
Gavn vs. skade ved medicinsk screening? 150
Opsamling 151
Oplæg til refleksion og diskussion 151

Kapitel 5
Risiko, forebyggelse og selvmonitorering 153
Risiko og usikkerhed 155
Risikoopfattelser 157
Forebyggelse 160
Selvmonitorering 165
Symptomrelaterede sundhedsapps 168
Selvmonitorering eller unødig bekymring? 170
Tallenes værdi 172
Placebo og nocebo 173
Opsamling 174
Oplæg til refleksion og diskussion 175

Kapitel 6
Big data, personlig medicin og kunstig intelligens 177
Big data 181
Personlig medicin 182
Kunstig intelligens og maskinlæring 185
Spektrum bias 186
Spektrum bias og overdiagnostik 188
Prognose og diagnose 191
Målefejl: varians, modelkompleksitet og antal variabler 193
Opsamling 198
Oplæg til refleksion og diskussion 200

Kapitel 7
Er viden altid godt? 201
Efter svaret 203
Hvad er viden? 204
Uforsætlig viden 207
“Du fejler noget” 208
“Du har en risiko for at fejle noget” 212
Patientificering og hverken-eller-patienter 216
Skal man vide alt? 219
Opsamling 223
Oplæg til refleksion og diskussion 223

Kapitel 8
Snart er vi alle patienter … 225
Overdiagnostikkens incitamenter og drivkræfter 227
Popularitetsparadokset 228
Sundhedskultur 231
Offentlige aktører 235
Videnskabelige aktører 239
Interesseorganisationer og politiske aktører 244
Oplæg til refleksion og diskussion 249

Litteratur 251

Indeks 273

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.