Social udsathed og sygepleje | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Social udsathed og sygepleje

Denne bog handler om de udfordringer, der kan opstå i mødet mellem socialt udsatte borgere og sundhedsprofessionelle i den kliniske sygepleje.

Socialt udsatte borgere lever i gennemsnit 22 år kortere end gennemsnitsdanskeren, og de er ofte multisyge med flere samtidige kroniske sygdomme. Samtidig er kontakten til sundhedssystemet ofte dårlig og...

Læs mere

Denne bog handler om de udfordringer, der kan opstå i mødet mellem socialt udsatte borgere og sundhedsprofessionelle i den kliniske sygepleje.

Socialt udsatte borgere lever i gennemsnit 22 år kortere end gennemsnitsdanskeren, og de er ofte multisyge med flere samtidige kroniske sygdomme. Samtidig er kontakten til sundhedssystemet ofte dårlig og præget af konflikter og usammenhængende forløb. Med denne bog ønsker forfatterne at give et overblik over den forsknings- og praksisbaserede viden, der findes om socialt udsatte grupper, samt en række bud på, hvilke handlemuligheder sundhedsprofessionelle har i mødet med socialt udsatte patienter.

Bogen har to dele. Første del går i dybden med begreberne social udsathed og ulighed i sundhed, herunder områder som sundhedskompetence, kulturel sundhedskapital, forråelse, stigmatisering og identitetsdannelse. I bogens anden del præsenterer forfatterne forskellige tilgange til socialt udsatte, og de giver praktiske forslag til arbejdet i sygeplejen.

Bogen er primært skrevet til sygeplejestuderende og uddannede sygeplejersker med interesse for området, men da problematikkerne omkring socialt udsatte rummer mange sociale aspekter, kan den med fordel anvendes af andre faggrupper, som arbejder med socialt udsatte i både primær og sekundær sektor.Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2020), 
136 sider
Vejl. Pris
150,-
ISBN 9788759335895
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2020), 
125 sider
Vejl. Pris
111,-
ISBN 9788759337936

Anmeldelser

Medier

"Bogen... Læs mere

Medier

"Bogen kommer ikke i dybden med de forskellige emner, men det er heller ikke formålet. Der er væsentlige kildehenvisninger samt forskellige cases, der kan benyttes til undervisning eller til refleksion i egen praksis." - Sygeplejersken

⭐⭐⭐⭐⭐⭐ "Bogen er meget nem at læse på grund af bogens opbygning, og der er både bokse, tabeller og figurer, som er med til at tydeliggøre deres pointer. Det mest spændende er alle de cases, der er i bogen, da de gør bogen mere levende for læseren og gør, at man kan relatere dem til den eksisterende teori." - Uddannelsesnyt

"Bogens helt store styrke er, at forfatterne både har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker i praksis, og hvad der sker i forskningen inden for emnet, samt har kendskab til teorier, der er relevante at inddrage."
- Tidsskrift for professionsstudier

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 9

Del 1. Teoretiske perspektiver

1. Ulighed i sundhed 13
Udvikling og behandling af kræft 17
Overlevelse efter kræftbehandling 17
Rehabilitering hos socialt udsatte kræftpatienter 18
Rehabilitering hos hjertepatienter 19
Dødelighed 19
Determinanter for sundhed 20
Opsamling 21
Øvelse: Social ulighed i sundhed 21

2. Social udsathed 23
Marginaliseringsprocessen 24
Sårbarhed og social eksklusion 26
Indkredsning af begrebet "social udsathed" 26
Fattigdom 27
     Konsekvenser af fattigdom 31
Opsamling 33
Øvelse: Marginalisering 33

3. Sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge hos socialt udsatte 35
Alkohol og overdødelighed 37
     Kort intervention 39
     Ambulant alkoholbehandling 41
Opsamling 42
Øvelse: Barrierer i alkoholbehandlingen 42

4. Hjemløshed 43
Ældre og hjemløshed 44
Unge og hjemløshed 48
     Anbragte unge 49
Hjemfølelse 52
     "Erfaren hjemløs" 53
     Hjemløshed som subkultur 55
Opsamling 57
Øvelse: Hjemløshed 58

5. Socialt udsatte kvinder 59
Dobbelt sårbarhed 60
Prostitution 61
Misbrug 62
Opsamling 64

6. Kulturelle aspekter af social udsathed 65
Multisygdom 66
Sproglige og kulturelle barrierer 66
Etniske minoriteter og hjemløshed 68
     Grønlændere 71
Opsamling 75

7. Sundhedskompetence og kulturel sundhedskapital 77
Sundhedskompetence 77
Kulturel sundhedskapital 81
Opsamling 85
Øvelse: Kulturel sundhedskapital 85

8. Stigmatisering og identitetsdannelse 87
Fordomme 88
Stigmatisering 88
Identitetsdannelse 90
Stigmasymboler 91
Opsamling 92

9. Forråelse 93
Hvad er forråelse? 93
Magt og etik 94
Forråelsesprocessen 95
Forrået sprog 97
Opsamling 99

Del 2. Handlemuligheder for sygeplejersker i forhold til socialt udsatte mennesker

10. Rogivende Pædagogik - Low Arousal 103
Hvad er Low Arousal? 103
Opsamling 106
Øvelse: Low Arousal 106

11. Skadesreduktion og lavtærskeltilbud 107
Eksempler på skadesreducerende lavtærskeltilbud 108
     Projektet RED LIV 108
     Hepatitisbussen 109
     SACC 110
     Behandling af rusmiddelafhængighed 110
     Managed Alcohol Programs 110
     Socialt frikort 114
Opsamling 114

12. Særlige tilbud rettet mod socialt udsatte 115
Socialsygeplejersker 115
Gadesygeplejersker 117
Sundhedsklinikker, omsorgscenter og Sociolancen 118
Social Sundhed 119
Et parallelsystem til sundhedsvæsenet? 119
Opsamling 121

Afrunding af del 2 123

Afslutning 125

Litteratur og videre læsning 127

Indeks 135

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.