Patientinddragelse | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Patientinddragelse

Politik, profession og bruger

Patientinddragelse er blevet et politisk krav og ofte, men ikke altid et behov blandt nutidens patienter. For de sundhedsprofessionelle, som skal omsætte begrebet til klinisk praksis, er vejen til målet undertiden vanskelig.  Som denne bog viser, er begrebet langt fra entydigt, og om det er til fordel for den enkelte patient kommer helt an på, om...

Læs mere

Patientinddragelse er blevet et politisk krav og ofte, men ikke altid et behov blandt nutidens patienter. For de sundhedsprofessionelle, som skal omsætte begrebet til klinisk praksis, er vejen til målet undertiden vanskelig.  Som denne bog viser, er begrebet langt fra entydigt, og om det er til fordel for den enkelte patient kommer helt an på, om de tilbud patienten får, matcher dennes præferencer og kompetencer.

Bogens kapitler belyser såvel de politiske motiver som de sundhedsprofessionelles og patienternes oplevelser med patientinddragelse, og det diskuteres, hvad der henholdsvis fremmer eller hæmmer mulighederne for inddragelse. De enkelte bidrag trækker på forfatternes egen forskning om patientinddragelse i somatiske og psykiatriske sammenhænge på hospitaler og i kommuner.

Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2019), 
244 sider
Vejl. Pris
310,-
ISBN 9788759330180
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
244 sider
Vejl. Pris
238,-
ISBN 9788759333853

Anmeldelser

Underviser

"Den er tydeligvis skrevet ind i en mere samfundsfaglig kontekst, hvilket gør den velegnet for de studerende på Specialuddanelsen i Borgernær Sygepleje, hvor abstraktionsniveauet er højere. De studerende på de første semestre af sygeplejerskeuddannelsen har nogle gange svært ved at forstå nuancerne." -. Gitte Thybo Pihl, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen.

... Læs mere
Underviser

"Den er tydeligvis skrevet ind i en mere samfundsfaglig kontekst, hvilket gør den velegnet for de studerende på Specialuddanelsen i Borgernær Sygepleje, hvor abstraktionsniveauet er højere. De studerende på de første semestre af sygeplejerskeuddannelsen har nogle gange svært ved at forstå nuancerne." -. Gitte Thybo Pihl, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen.

"Det er en fantastisk spændende og velskrevet bog, som supplerer den eksisterende litteratur på området. Jeg vil helt sikkert anbefale den til kollegaer for at være opdateret på patientinddragelses-feltet samt til studerende på eftervidereuddannelserne - især som underviser og vejleder på master og kandidatuddannelserne. Jeg vil fremhæve kapitel 4: 'Kulturmøde som læringsrum' som særligt velegnet på GU idet det med eksempler og teori formår at formidle særlig svært stof om etniske minoriteers sundhed og sundhedsudfordringer, hvilket der i den grad er brug for i undervisnings-sammenhænge." - Lotte Evron, Københavns Professionshøjskole, Sygeplejerskeuddannelsen.

"Bogens styrke er at den beskrivelser forskellige perspektiver på patientinddragelse og at der inddrages ny viden. Især Del 3: "Brugerperspektivet" og Del 2:kapitel 6 om "Fælles beslutningstagen i et narrativt perspektiv".  Bogen kan indgå i den teoretiske undervisning og vil også kunne anvendes i forbindelse med  skrivning af bachelorprojekter." - Kirsten Olesen, Københavns Professionhøjskole, Sygeplejerskeuddannelsen.

Skjul beskrivelse
Medier

"Det er en fornøjelse at læse de mange engagerede og vidende indlæg, der alle omhandler patientinddragelse fra en lang række forskellige perspektiver og teoretiske ståsteder og bindes sammen af både indlednings- og opsamlingsafsnit. Det er bogens store styrke (...)" - Lene Seibæk, Sygeplejersken

Læs mere
Medier

"Det er en fornøjelse at læse de mange engagerede og vidende indlæg, der alle omhandler patientinddragelse fra en lang række forskellige perspektiver og teoretiske ståsteder og bindes sammen af både indlednings- og opsamlingsafsnit. Det er bogens store styrke (...)" - Lene Seibæk, Sygeplejersken

Skjul beskrivelse

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Indledning 11
Kim Jørgensen

Bogens videnskabelige perspektiver og tilgange 14
Introduktion til de enkelte kapitler 15
Litteratur 20

Del 1
De politiske perspektiver på patientinddragelse

Kapitel 1. Patientinddragelse og politisk styring 25
Kirsten Beedholm, Anne-Line Strøm Jensen og Kirsten Frederiksen

Kapitel 2. Fra politiske strategier til inkluderende praksisser - sociologiske perspektiver 47
Jesper Frederiksen

Kapitel 3. Patientinddragelse - en social konstruktion 67
Kim Jørgensen

Opsamling på del 1 87
Kim Jørgensen

Del 2
De sundhedsprofessionelles perspektiver på patientinddragelse

Kapitel 4. Kulturmødet som læringsrum 91
Iben Jensen og Jamshid F. Gholamian

Kapitel 5. Patienters og pårørendes viden som ressource 117
Jannie Thaysen Ellekjær Laursen

Kapitel 6. Fælles beslutningstagning i et narrativt perspektiv 133
Søsserr Grimshaw-Aagaard og Carrinna Aviaja Hansen

Opsamling på del 2 157
Kim Jørgensen

Del 3
Brugerperspektiver på patientinddragelse

Kapitel 7. Patientinddragelse i psykiatrien - et positioneringsteoretisk og institutionelt blik 161
Agnes Ringer

Kapitel 8. Patientens perspektiv - om kunsten at støtte det hele menneske 183
Charlotte Jacobsen, Line Hjøllund Pedersen og Alexandra Ryborg Jønsson

Kapitel 9. At møde patienten som en ligeværdig partner 201
Monika Sahlsten og Inga E. Larsson

Opsamling på del 3 225
Kim Jørgensen

Efterord. Patientinddragelse: Mellem politisk konstruktion og etisk nærvær 227
Jacob Dahl Rendtorff

Redaktør og forfattere 237

Indeks 241

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.