Børneinddragelse i socialt arbejde | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Børneinddragelse i socialt arbejde

Birgitte Schjær Jensen og Kresta Munkholt Sørensen

Børneinddragelse i socialt arbejde er en særlig disciplin for socialrådgivere og andre professionelle i myndighedsarbejdet og på indsatsområdet. Der er mange spørgsmål og faglige dilemmaer knyttet til, hvordan man i praksis kan tilrettelægge det sociale arbejde på en måde, så de børn, det handler om, reelt føler sig inddraget. Dette er kun...

Læs mere

Børneinddragelse i socialt arbejde er en særlig disciplin for socialrådgivere og andre professionelle i myndighedsarbejdet og på indsatsområdet. Der er mange spørgsmål og faglige dilemmaer knyttet til, hvordan man i praksis kan tilrettelægge det sociale arbejde på en måde, så de børn, det handler om, reelt føler sig inddraget. Dette er kun blevet endnu mere aktuelt med den politiske aftale om Børnene Først-reformen og vedtagelsen af Barnets lov.

Viden om børneinddragelse fra forskning og undersøgelser kommer fra mange kilder, som det kan være vanskeligt at danne sig overblik over, men i denne bog er den væsentligste viden om børneinddragelse samlet – herunder viden om moderne børnesyn, lovgivningen på området, sagsbehandlingsprocessen, metoder og redskaber samt børns egne perspektiver på inddragelse. Bogen belyser baggrunden for begreberne og formidler indsigt i, hvilke faglige skridt socialrådgivere og andre professionelle skal reflektere over, når børneinddragelse skal fremmes i praksis. Desuden giver bogen et indblik i de organisatoriske forudsætninger for at lykkes med inddragelse på en børnevenlig måde.

Samlet set er det bogens sigte at styrke inddragelsen af børn og unge i udsatte positioner ved at støtte og kvalificere undervisning og myndighedssagsbehandling i praksis.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2023), 
168 sider
Vejl. Pris
148,-
ISBN 9788759340813
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2023), 
168 sider
Vejl. Pris
133,-
ISBN 9788759343517

Yderligere information

Indledning 11
Inddragelse – hvorfor og hvordan? 11
Inddragelse som begreb 15
Barnet i velfærdsstaten 16
Udviklingen af børnesynet 19
Bogens indhold 23

Kapitel 1
Lovgivning 27
Det retlige grundlag for børneinddragelse 27 FN’s
Børnekonvention 28
Et historisk tilbageblik 30
De centrale love 33
Børn og unge som retssubjekter 37
Barnets lov – betydning for børneinddragelse 38
Opsamling 39

Kapitel 2
Viden 41
Hvilken betydning har det for børn og unge at blive inddraget i sagsbehandlingen? 42
Hvorfor bliver børn og unge ikke inddraget i sagsbehandlingen? 43
Socialarbejdernes perspektiv 44
Strukturelle faktorer 47
Samarbejdsrelationens betydning 48
Inddragelse som en proces 48
Børnenes perspektiv 50
Opsamling 52

Kapitel 3
Inddragelsesbegrebet 55
Inddragelse – et begreb med flere betydninger 55
Et juridisk begreb 56
Et socialfagligt begreb med virkningsaspekt 59
Inddragelse og beskyttelse 61
Opsamling 63

Kapitel 4
Børnesyn 65
De voksnes filtre 66
Historiske børnesyn 67
Det “nyere” børnesyn 72
Et nutidigt børnesyn – Børnene Først 73
Fremadrettet børnesyn i praksis 74
Børns stemmer – en del af et børnesyn 75
Rettighedsbaseret og læringsorienteret børnesyn 76
Børnesyn og børn i udsatte positioner 77
Børnesyn – organisatorisk 78
Børnesyn – opmærksomhedspunkter 79
Opsamling 80

Kapitel 5
Børneperspektivet og barnets eget perspektiv 81
Børneperspektivet 82
Barnets eget perspektiv 82
Børneperspektiv ud fra tre kernekomponenter 84
Barnets bedste – hvordan kan det forstås? 85
Systematik til fokus på børneperspektivet – ICS og udredningsværktøjet 86
Opsamling 88

Kapitel 6
Børn og unges perspektiver på inddragelse 89
Børn og unges perspektiver på inddragelse i underretninger 90
Børns perspektiver på inddragelse ved forebyggende indsatser 92
Børns perspektiver på inddragelse ved anbringelse 94
At blive lyttet til 96
Beslutninger om ekstra indsatser 97
Børnesamtaler og tilsynsbesøg 98
Det skriftlige materiale 101
Opsamling 102

Kapitel 7
Gode rammer og forudsætninger 105
Styringsformer – fokus på børneinddragelse 105
Centrale styringsdokumenter 106
Arbejdsgangsbeskrivelser som styringsdokument 109
Metoder og redskaber 110
Andre forhold af stor betydning for børn og unge 111
Faglig ledelse og opfølgning 112
Kompetenceudvikling, læringskultur og supervision 113
Samarbejdsrelationen mellem barnet og socialrådgiveren 114
Forstår og taler vi om det samme? 115
Kvalitet for barnet 117
Opsamling 119

Kapitel 8
Modeller til inddragelse af børn 121

Lundy-modellen 122
Inddragelsesstigen 124
Empowerment-inspireret model 126
Samtalemodel 126
Inddragelse af børn og unge med autisme og ADHD-diagnose 127
De tre huse – Signs of Safety 130
Genogram 131
Tidslinjen 132
Mindmap 133
Børnepaneler – kollektiv inddragelse af børn 134
Hjælpeartefakter 135
Inddragelsesmodel – før, under og efter 136
Børns deltagelse i beslutningsprocesser 139
En dynamisk samarbejdsmodel 141
Det dobbelte blik 142 Me and My World 143
Opsamling 143

Kapitel 9
Opmærksomheder og anbefalinger 145
Forældreperspektivet 146
Netværkets betydning for inddragelse 148
Kvaliteten af børnesamtaler og møder 148
Teknologier og skriftlighed, som understøtter 149
Børnevenlig indgang til kommunen 150
Faglig ledelse, opfølgning og kompetenceudvikling 151
Fokus på forskning om og udvikling af praksisnære redskaber 151

Litteraturliste 153

Stikordsregister 165

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.