Socialfaglig kvalitet | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Socialfaglig kvalitet

Hvad er socialfaglig kvalitet? Og hvordan kan man udvikle kvaliteten i den faglige praksis?

Når man arbejder med kvalitet og kvalitetsudvikling, er det vigtigt at afklare og beskrive egenskaberne ved metoder, teori og "produkt". Dermed sikrer man gennemsigtighed.

Som fagperson eller team må man desuden forholde sig til, om man opnåede de forventede...

Læs mere

Hvad er socialfaglig kvalitet? Og hvordan kan man udvikle kvaliteten i den faglige praksis?

Når man arbejder med kvalitet og kvalitetsudvikling, er det vigtigt at afklare og beskrive egenskaberne ved metoder, teori og "produkt". Dermed sikrer man gennemsigtighed.

Som fagperson eller team må man desuden forholde sig til, om man opnåede de forventede resultater, om de planlagte metoder blev anvendt i praksis, og om teorigrundlaget var tilstrækkeligt.

SOCIALFAGLIG KVALITET giver en række forskellige perspektiver på kvalitetsudvikling samt konkrete eksempler på og metoder til arbejdet med dette inden for socialt arbejde.

Bogen henvender sig til studerende, medarbejdere og mellemledere inden for socialt arbejde. Den er oplagt som grundbog eller supplerende litteratur på socialfaglige uddannelser. Andre faggrupper som f.eks. pædagoger og sygeplejersker kan desuden relativt enkelt omsætte perspektiverne til egen faglighed.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2020), 
185 sider
Vejl. Pris
300,-
ISBN 9788759333709
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2020), 
185 sider
Vejl. Pris
238,-
ISBN 9788759337189

Yderligere information

Forord 11

Indledning 13
Fagligheden under pres 13
Kvalitetsudvikling: Teori og praksis 15
Bogens opbygning 16

1. Kvalitet og kvalitetsudvikling 19
Hvad er kvalitet? 19
Kvalitetsudvikling 21
Nygrens kvalitetsudvikling: Tydeliggørelse af arbejdsprocesser og mål 22
Fra produktionsmål til kvalitetsmål 24
Begrebet praksisfelt 25
Nygrens "hellige pyramide" 27
Karin Kildedals HEFU-model 28
Udfordringer med evidens 30
Tre spor af evidensbegrebet 32
Kvalitet og evidens 32
Afrunding 33

2. Mødrehjælpen: Mål, metoder og teorigrundlag 35
Baggrund for projektet 35
Det konkrete forløb 36
Rammerne om arbejdet 37
    Sommerfuglemodellen 38
Overblik over praksisfelter 40
Fælles grundviden 41
Beskrivelse af mål, metoder og teorigrundlag 43
Praksisfeltet visitation 45
    Mål for visitationen 47
    Metoder i visitationen 48
    Teorier i visitationen 49
Praksisfeltet uddannelsesrettede afklarende og bearbejdende samtaleforløb 50
    Mål for uddannelsesrettede afklarende og bearbejdende samtaleforløb 51
    Metoder i uddannelsesrettede afklarende og bearbejdende samtaleforløb 52
    Teorier i uddannelsesrettede afklarende og bearbejdende samtaleforløb 55
    Teorier fra sommerfuglemodellen 56
Afrunding 58

3. Socialfagligt arbejde og socialfaglighed 59
Evidensforståelsen igen 59
Kompleksitetstænkning versus klassisk evidenstænkning 60
Donald Schöns forståelse af den reflekterende praktiker 61
Den reflekterende dialog med situationen 62
Det sociale arbejde 64
Socialt arbejde - en konstruktion 65
Socialfaglighed 66
Udvikling af socialfaglig kvalitet - en definition 67
Afrunding 68

4. Supervision i specialteam 69
Hvad er supervision? 70
Form og indhold 71
Landskabsmodellen: Hvad skal man bruge supervision og andre indirekte metoder til? 73
Myndighed og udfører 74
Case 1: Indkredsning af problematik - identificering af variationen 75
Case 1 fortsat: Inddragelse af viden og teori - dialogen med konstanterne 76
Case 2: Er jeg en modspiller? Faglige og personlige konstanter 78
Case 2 fortsat: Når det personlige kommer i fokus 80 Afrunding: Supervision som kvalitetsudvikling 82

5. Socialfagligt arbejde i omskiftelige politiske vinde 85
Arenaer for konstruktion 85
Produktionsformen "leverer" problemer 87
Det sociale arbejde som særligt kontekstuelt konstrueret 88
Den dynamiske model for konstruktion af det sociale arbejde 89
    Indflydelsen på socialt arbejde 92
Midt i konkurrerende diskurser 93
    Dominerende diskurser 94
    Traditionelle diskurser 96
    Alternative diskurser 96
    Socialarbejderen og faglighed mellem diskurser 98
Mediernes rolle 99
Afrunding 100

6. Rehabiliteringsteam: Socialfagligheden styrkes 103
Socialfaglig kvalitet og politik 103
Baggrund for og idé med projektet 104
Hovedpunkter i lov og bekendtgørelse 106
Første udfordring: Fravær af analyse 107
    Løsning: Indførelse af en foreløbig analyse 109
Andre udfordringer: Rehabiliteringsmøde 111
Udarbejdelse af skriftlige indstillinger 113
Afrunding 115

7. Analyser i socialt arbejde 117
Hvorfor fokusere på analyser? 117
Hvad er en analyse? 118
Sags- og episodeanalyse 119
    De fem trin i analysen 121
Afrunding 126

8. Projekt Assens: Analytisk "mindset" i praksis 127
Projekt Hel Familie og Job og Familie 127
At omsætte mål til faglige løsninger 130
    Det flerfaglige statusmøde 131
    Tværfagligt analysemøde 134
Afrunding 135

9. Aktionsforskning som tilgang til kvalitetsudvikling 137
Aktionsforskning og andre forskningsformer 137
Aktionsforskning - hvordan? 140
Videnskabsteoretiske nedslag 142
Aktionsforskning og socialfaglig kvalitetsudvikling 143
Afrunding 145

10. Aktionsforskning anvendt i kvalitetsudvikling 147
Krisecentrets familiebehandlingsprojekt 147
    Aktionsforskningsprojektet 148
    "Projektet går dårligt" 150
Socialt arbejde med unge 153
    Udgangspunktet: Dårlig kommunikation 154
    Aktionseksperimentet som tilgang 155
Afrunding 157

11. Ledelsens betydning for kvalitetsudvikling 159
Kvalitetsledelse 159
Kvalitetspolitik og visioner 161
Faglig ledelse 162
Faglig ledelse og hybrid ledelse 164
Faglig ledelse og kvalitetsledelse 166
Omsætning og forandringsledelse 167
Socialfaglig ledelse i kvalitetsudvikling 170
Afrunding 172

Opsamling 173

Litteratur 177
Websider 181

Indeks 183

 

 

 

 

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.