Socialt arbejde i et globaliseret samfund | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Socialt arbejde i et globaliseret samfund

Helle Antczak og Helle Johansen

Ny udgave af Socialt arbejde i et globaliseret samfund. Bogen bidrager med ny viden om og analyse af udviklingen inden for socialt arbejde som praksisfelt og som profession. Se også bogens nye website, hvor du finder øvelser, cases, rapporter og andet materiale, som er skabt med henblik på anvendelse i forbindelse med bogen og dens kapitler. Find...

Læs mere

Ny udgave af Socialt arbejde i et globaliseret samfund. Bogen bidrager med ny viden om og analyse af udviklingen inden for socialt arbejde som praksisfelt og som profession. Se også bogens nye website, hvor du finder øvelser, cases, rapporter og andet materiale, som er skabt med henblik på anvendelse i forbindelse med bogen og dens kapitler. Find bogens website her:

https://socialtarbejde.samfundslitteratur.dk/

Vi er ikke længere en lille, homogen befolkning, men et samfund præget af social og kulturel diversitet og mangfoldighed. Globaliseringen er med andre ord med til at ændre karakteren af de sociale problemer, ligesom den påvirker de velfærdsstatslige rammer og politiske løsninger, der regulerer det sociale arbejde.

Det rejser væsentlige spørgsmål om, hvordan faget og professionen håndterer de nye økonomiske og politiske rammer samt den øgede etniske og kulturelle mangfoldighed. Og om de kvalifikationer og kompetencer det forudsætter hos socialarbejdere og andre professionelle.

Det er en væsentlig pointe og bærende ide bag arbejdet med Socialt arbejde i et globaliseret samfund, at professionen må løftes ud af sin nationale spændetrøje og tænkes ind i en global sammenhæng for at matche nutidens problemer.

På denne baggrund henvender bogen sig ikke kun til dem, som i forvejen beskæftiger sig med interkulturelle og internationale aspekter af socialt arbejde men til studerende og undervisere på de sociale uddannelser generelt samt praktikere, som er optaget af fagets og professionens udvikling.

På denne måde opfylder bogen et hidtil udækket behov for en lærebog, som bidrager med viden om og analyse af udviklingen inden for socialt arbejde som praksisfelt og som profession. Det gør vi blandt andet gennem teoretisk analyse kombineret med praktiske erfaringer.  

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Illustreret: Ja
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
2. udgave (2015), 
223 sider
Vejl. Pris
260,-
ISBN 9788759320891
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. udgave (2015), 
223 sider
Vejl. Pris
200,-
ISBN 9788759323267

Yderligere information

Forord til 2. udgave  7

 

Kapitel 1 · Internationalt socialt arbejde som nyt praksisfelt?  11

Internationale dimensioner i socialt arbejde  12

Definitioner af internationalt socialt arbejde  15

Mangfoldighed og diversitet  23

Et fag med holdninger men på usikker grund  25

Opsamling  27

 

Kapitel 2 · Globalisering og det multikulturelle samfund  31

Hvad er globalisering?  32

Den kulturelle og sociale globalisering  51

Globalisering og det sociale arbejde  60

Opsamling  75

 

Kapitel 3 · Det sociale arbejdes mangfoldighed  79

Sociale problemer  80

Samfundsmæssig organisering af det sociale arbejde  83

Indsatsniveauer og metoder i det sociale arbejde  85

Opsamling  91

 

Kapitel 4 · Hvordan kan socialt arbejde i Danmark inspireres af socialt arbejde andre steder i verden?  93

Socialt arbejde i den danske velfærdsstat  94

Metoder og indsatsniveauer i socialt arbejde  98

Inspirerende tilgange i socialt arbejde  113

Opsamling  123

 

Kapitel 5 · Nye krav til socialarbejderens kvalifikationer og kompetencer 127

Kvalifikationer og kompetencer  128

Hvad er kultur?  130

Kulturkompetence og interkulturel kommunikation  137

En interkulturel kompetencemodel  141

Kulturopmærksomhed, kulturbevidsthed og kulturrefleksivitet  143

Viden  147

Kultursensitive og ikke-diskriminerende praksisformer  192

Opsamling  204

 

Kapitel 6 · Globale udfordringer og nationale svar: Opfordring til en offensiv professionsstrategi 207

 

Litteraturliste  215

Forkortelser  223

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.