Socialismens forudsætninger og Socialdemokratiets opgaver | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

Socialismens forudsætninger og Socialdemokratiets opgaver

Eduard Bernstein og Claus Bryld (red.)

Eduard Bernstein (1850-1932) var en tysk politiker og socialistisk teoretiker, som er kendt for at have formuleret den såkaldte revisionisme – en revision af marxismen. I 1899 udkom hans hovedværk Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Bogen vakte furore i det tyske socialdemokrati og udover Tysklands grænser...

Læs mere

Eduard Bernstein (1850-1932) var en tysk politiker og socialistisk teoretiker, som er kendt for at have formuleret den såkaldte revisionisme – en revision af marxismen. I 1899 udkom hans hovedværk Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Bogen vakte furore i det tyske socialdemokrati og udover Tysklands grænser – blandt andet i det danske socialdemokrati – og der udspandt sig en årelang debat om dens teser.

Bernsteins bog foreligger her for første gang på dansk under navnet Socialismens forudsætninger og Socialdemokratiets opgaver, forsynet med realkommentarer og indledning ved oversætteren, Claus Bryld. Indledningen sætter Bernsteins liv og værk i historisk kontekst og gennemgår også revisionismedebatten og dens aflægger i Danmark.

Bernsteins liv spændte fra den tyske arbejderbevægelses begyndelse over 1. verdenskrig og Weimar-republikken, og i hele perioden var han aktiv redaktør, politiker og teoretiker. Han kendte Karl Marx og Friedrich Engels personligt og blev regnet for en af deres vigtigste elever, indtil han brød med den ortodokse marxisme og formulerede en alternativ socialistisk opfattelse, der ikke eksplicit brød med marxismen, men omformulerede dens vigtigste teorier. Socialdemokratiet skulle ikke være et revolutionært parti, men et "demokratisk-socialistisk reformparti". Fra 1920'erne blev Bernsteins opfattelse grundlaget for den demokratiske socialisme, som de europæiske socialdemokratier stadig forfægter. Oversættelsen til dansk er foretaget fra bogens 1920-udgave, som Bernstein selv redigerede.

 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2022), 
289 sider
Vejl. Pris
75,-
ISBN 9788759340851
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2022), 
289 sider
Vejl. Pris
360,-
ISBN 9788759342008

Anmeldelser

Medier

Solidaritet – "Claus Brylds fortjeneste er foruden arbejdet med oversættelsen at levere en fyldig indledning med biografi og introduktion til den samtidige tyske og sporadiske danske debat om Bernsteins kontroversielle revisioner af, hvad man kunne kalde den kanoniserede marxistiske ortodoksi.... Læs mere

Medier

Solidaritet – "Claus Brylds fortjeneste er foruden arbejdet med oversættelsen at levere en fyldig indledning med biografi og introduktion til den samtidige tyske og sporadiske danske debat om Bernsteins kontroversielle revisioner af, hvad man kunne kalde den kanoniserede marxistiske ortodoksi. Til dette kommer til nutidslæseren oversætterens glimrende, forklarende noter." 

⭐⭐⭐⭐ "Bogen har flere indsigter, der er charmerende ved deres forudseenhed." – Kristeligt Dagblad

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord ved Claus Bryld 7

Indledning ved Claus Bryld. Eduard Bernstein.
    Socialdemokratismens fader 9

Om oversættelsen 53

Eduard Bernstein: Socialismens forudsætninger og Socialdemokratiets opgaver

Forord til første oplag 57

Forord til ti tusinde 65

Forord til tretten tusinde 75

Til den nye udgave 77

Første kapitel. Den marxistiske socialismes grundsætninger 79
    a) Marxismens videnskabselementer 79
    b) Den materialistiske historieopfattelse og den historiske nødvendighed 82
    c) Den marxistiske lære om klassekampen og udviklingen af kapitalen 90

Andet kapitel. Marxismen og den hegelske dialektik 97
    a) Den hegeliansk-dialektiske metodes faldgrube 97
    b) Marxisme og blanquisme 103

Tredje kapitel. Det moderne samfunds økonomiske udvikling 113
    a) Noget om betydningen af den marxske værditeori 113
    b) Indkomstbevægelsen i det moderne samfund 121
    c) Grupperne af virksomheder i produktionen og udbredelsen af den samfundsmæssige rigdom 130
    d) Kriserne og den moderne økonomis tilpasningsmuligheder 141

Fjerde kapitel. Socialdemokratiets opgaver og muligheder 157
    a) Socialismens politiske og økonomiske grundbetingelser 157
    b) De økonomiske kooperativers præstationsevne 167
    c) Demokrati og socialisme 188
        I. Demokrati og socialøkonomi 188
        II. Demokratiets føderative princip 202
    d) Socialdemokratiets nærmeste opgaver 209
        I. Forsvarsspørgsmål, udenrigspolitik og det koloniale spørgsmål 209
        II. Agrarspørgsmålet 221
        III. Kooperationspolitikken 225
        IV. Kommunalpolitikken 228

Slutkapitel. Endemålet og bevægelsen 237

Efterord 257

Oversætterens noter 271

Bibliografi 283

Indeks 287

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.