Digital kultur | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Digital kultur

En introduktion til digitale medier og samfund

Digitale medier griber ind i vores liv på flere og flere måder og påvirker stadigt nye arenaer i vores samfund og vores hverdagsliv – fra de mest intime livsområder til de storpolitiske spilleregler. Vi forstår og fremstiller os selv på nye måder, vi skaber relationer anderledes end tidligere, og vilkårene for den offentlige debat er markant...

Læs mere

Digitale medier griber ind i vores liv på flere og flere måder og påvirker stadigt nye arenaer i vores samfund og vores hverdagsliv – fra de mest intime livsområder til de storpolitiske spilleregler. Vi forstår og fremstiller os selv på nye måder, vi skaber relationer anderledes end tidligere, og vilkårene for den offentlige debat er markant forandret.

Samtidig påvirkes de digitale mediers udvikling af strukturerne og værdierne i det samfund, de er opstået i, og digitale medier fungerer som katalysator for allerede eksisterende samfundstendenser.

DIGITAL KULTUR – EN INTRODUKTION TIL DIGITALE MEDIER OG SAMFUND belyser denne gensidige påvirkning mellem de nye kommunikationsmidler og den kultur, de er en del af.

Forfatterne sporer den digitale kulturs historie og undersøger de tendenser og handlemønstre, der skabes og nedbrydes i vekselvirkningen mellem digitale medier og samfund.

Bogen præsenterer en bred vifte af emner og tilgange, som er relevante for at forstå og analysere digital kultur:

  • De digitale mediers væsentligste kendetegn og de seneste 40 års debat om digitale medier.
  • Tre forskellige teoretiske perspektiver, der kan anlægges i analysen af digitale medier: et kommunikationsfagligt perspektiv, et teknologisk perspektiv og et antropologisk, kulturanalytisk perspektiv.
  • Brugen af algoritmer, dataindsamling og personalisering i relation til overvågning og selvovervågning.
  • Sociale aspekter af digitaliseringen, herunder forskellige interaktions- og deltagelsesformer på sociale medier samt deres betydning for politisk kommunikation og offentlig debat.

Bogen henvender sig især til studerende på universiteterne, men kan læses af enhver, der interesserer sig for eller arbejder med digitalisering og nye kommunikationsformer i et samfundsperspektiv.

Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2024), 
236 sider
Vejl. Pris
275,-
ISBN 9788759343630
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2024), 
236 sider
Vejl. Pris
248,-
ISBN 9788759344453

Yderligere information

1. Digitale medier og samfundet 9
    Casper Hvenegaard Rasmussen og Jack Andersen
    Hvad er digitale medier og samfund? 11
    Computeren 15
    Internettet og informationssamfundet 16
    Fra fastnettelefoner til smartphones 18
    Sociale medier 19
    Det dataficerede samfund 21
    Medialisering og digitale medier 23
    Litteratur 27

2. Digitale medier spejlet i massemedierne 29
    Casper Hvenegaard Rasmussen og Jack Andersen
    Forskelle mellem massemedier og digitale medier 30
    Affordances 34
    Medieinstitutionen 38
    Afrunding 43
    Litteratur 44

3. Debatten om digitale medier 47
    Casper Hvenegaard Rasmussen og Jack Andersen
    De digitale optimister 49
    De digitale pessimister 53
    Teknologi og samfund: Hvad former hvad? 57
    Afrunding 60
    Litteratur 60

4. Digitale medier som kommunikation 63
    Jack Andersen og Casper Hvenegaard Rasmussen
    Klassiske medier og kommunikationsformer 64
    Digitale medier som kommunikation 66
    Søgning og søgemaskiner 69
    Transmission og ritual: To perspektiver på kommunikation 71
    Afrunding 75
    Litteratur 76

5. Digitale medier som materialitet 79
    Jack Andersen og Casper Hvenegaard Rasmussen
    Digitale mediers materialitet 81
    Hvorfor fokus på mediet? 83
    Medium-theory 85
    Nymaterialistisk medieteori 87
    Afrunding 91
    Litteratur 92

6. Digitale medier som kultur 95
    Jack Andersen og Casper Hvenegaard Rasmussen
    Kulturbegrebet 96
    Kommunikation og kultur 99
    Digitale medier og social interaktion 102
    Smagskulturer møder digitale kulturer 104
    Afrunding 108
    Litteratur 111

7. Algoritmer 113
    Tanja Wiehn og Patrick Heiberg Kapsch
    Hvad er en algoritme? 114
    Algoritmers samfundsmæssige relevans 117
    Metodologiske og konceptuelle måder at undersøge algoritmer på 122
    Algoritmisk kultur 127
    Afrunding 128
    Litteratur 129

8. Self-tracking i den digitale kultur 133
    Jack Andersen og Stine Lomborg
    Hvad er self-tracking i den digitale kultur? 135
    Self-tracking: Mellem kultur og kommunikation 136
    Data og magt 139
    Self-tracking-teknologier som forlængelser af os selv 140
    Self-tracking som politisk projekt 141
    Self-tracking – mellem teknologi og samfund 142
    Afrunding 144
    Litteratur 145

9. Overvågning 147
    Sille Obelitz Søe og Kira Vrist Rønn
    Historisk rids 147
    Digital overvågning 150
    Predictive policing som et eksempel på digital overvågning 154
    Dybere og bredere overvågning 155
    Databaseret risikoidentifikation 156
    Digital overvågning: Forstærker eller forandrer den overvågningen? 157
    Overvågningens skadevirkninger 159
    Afrunding 163
    Litteratur 163

10. Socialitet og selvfremstilling på sociale medier 167
    Casper Hvenegaard Rasmussen og Malene Charlotte Larsen
    Hvordan skal vi forstå digitale sociale relationer? 174
    Algoritmisk venskab 177
    Selvfremstilling på sociale medier 179
    Afrunding 181
    Litteratur 182

11. Deltagelse, deltagerkulturer og digitale medier 187
    Casper Hvenegaard Rasmussen og Eva Pina Myrczik
    Fra industrisamfund til platformssamfund 188
    Hvad er deltagerkultur? 193
    Litterære deltagerkulturer 194
    Hvad skal der til for at deltage? 197
    Afrunding 199
    Litteratur 201

12. Debat og politik i digitale medier 203
    Casper Hvenegaard Rasmussen og Klaus Bruhn Jensen
    Demokrati, borgerlig offentlighed og massemedier 204
    Den digitale offentlighed mellem forestillinger og realiteter 206
    Politikeres kommunikation mellem massemedier og digitale medier 210
    Politisk kommunikation på Instagram og X (Twitter) 213
    Hvordan former X (Twitter) den politiske kommunikation? 215
    Afrunding 218
    Litteratur 219

13. Digital kultur: En tilstand og en beskrivelse 223
    Jack Andersen og Casper Hvenegaard Rasmussen
    Er digitale medier noget særligt? 224
    Erstatte, forstærke eller forandre 226
    Litteratur 231

Indeks 233

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.