Deltagelse som kunst- og kulturformidling | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Deltagelse som kunst- og kulturformidling

Kunst- og kulturinstitutioner er i disse år optagede af at inddrage brugere på nye måder og eksperimentere med forskellige former for deltagende formidling. Det øgede fokus på deltagelse handler om demokratisering og medborgerskab og er både et politisk krav og en brugerforventning. Men der ligger også en række udfordringer i det demokratiske...

Læs mere

Kunst- og kulturinstitutioner er i disse år optagede af at inddrage brugere på nye måder og eksperimentere med forskellige former for deltagende formidling. Det øgede fokus på deltagelse handler om demokratisering og medborgerskab og er både et politisk krav og en brugerforventning. Men der ligger også en række udfordringer i det demokratiske projekt: Handler det om at få så mange som muligt engageret i kunst og kultur, eller handler det mere om kvalitet og dybde i engagementet? Samtidig er der forskellige opfattelser af det demokratiske projekt og af, hvad offentlig kunst og kultur kan og skal, og hvad værdien af en offentlig kultur er.

Denne bog giver en teoretisk indføring i demokrati, deltagelse og formidling såvel som et historisk overblik over den kulturpolitiske udvikling i Danmark og diskuterer rækkevidden heraf gennem eksempler fra praksis.

Bogen henvender sig til

  • en alment interesseret kulturel offentlighed, der har erfaring med deltagende formidlingsformer fra besøg eller som frivillig på biblioteker, museer og arkiver, i koncert- og skuespilhuse, hos gallerier mv.
  • professionelle, der hver dag skal tage stilling til og udvikle nye formidlingsformer i spændet mellem politiker-, ledelses- og brugerkrav.
  • studerende på de mange kulturuddannelser, der både teoretisk og praktisk forholder sig til kulturinstitutionerne og deres formidling.
Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2018), 
135 sider
Vejl. Pris
160,-
ISBN 9788759332689
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2018), 
135 sider
Vejl. Pris
119,-
ISBN 9788759333112

Anmeldelser

Underviser

"Forfatterne bag formår at indkapsle et enormt komplekst og tungt emne i en forholdsvis letlæst bog. Det er imponerende,... Læs mere

Underviser

"Forfatterne bag formår at indkapsle et enormt komplekst og tungt emne i en forholdsvis letlæst bog. Det er imponerende, at man som læser kan opnå så skarpt et indblik i en væsentlig og vigtig udvikling på så få sider, samtidig med, at man får lyst til at engagere sig og lære mere." - studerende, Management of Creative Business Processes, CBS.

"Bogens styrker er bestemt at den er rig på eksempler og referencer til yderligere udforskning af de enkelte emer i bogen. Bogen kommer vidt omkring ift deltagelse i kunst- og kulturformidling og er derfor en god introduktion og inspiration til konceptudvikling af kulturformidling. Det giver de studerende en god introduktion og grundforståelse som kan suppleres med litteratur som Nina Simon om det deltagende museum." - Kristina Madsen, Aalborg Universitet, Interaktive Digitale Medier.

"Bogen giver mange gode indføringer i både nyere designteori og designmetode, såvel som kobler dette på glimrende vis til det kulturteoretiske område. Det er en stor styrke ift. den pædagogiske side, at de supplerer op med aktuelle og konkrete eksempler, også hentet fra en dansk kontekst." - Peter Vistisen, AAU - Cand.it og Kommunikation.

 

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord · 7

1. Demokratisk deltagelse i offentlig kultur · 9
    Deltagelse, offentlig styring og demokrati · 10
    Deltagelse og det radikale demokrati · 11
    Digitalisering, creative commons og common(s) · 15
    Hvad der er sagt og skrevet om deltagelse · 17

2. Deltagelse som kulturpolitisk strategi · 21
    Kulturpolitik som demokratifremme · 21
    Deltagelse som aktuel dagsorden · 29
    Deltagelsens paradoks og dilemmaer · 33
    Det kulturpolitiske spillerum · 36

3. Deltagelse som demokratisk eksperiment · 39
    Det radikale demokrati · 39
    Den aktivistiske kunst- og kulturinstitution · 41
    Ekskurs: Partisan Café og Museum for Burning Questions · 47
    Intervenerende kunst- og kulturformidling · 49
    Ekskurs: Arbejdermuseet og udstillingen Stop slaveri! · 52
    Deltagelse som (radikal) demokratisk dannelse · 56
    Ekskurs: Sisters Academy · 58
    Det radikal demokratiske eksperiment · 60

4. Deltagelse som institutionel formidlingspraksis · 65
    En model for demokratisk deltagelse · 65
    Deltagelsens former og modi · 70
    Hybride deltagelsesformater · 79
    Den sprængte institution · 82

5. Deltagelse i kunst- og kulturprojekter i byen · 87
    Kommunale strategier: fyrtårne og fester · 87
    Common(s) og nye "fælleder" · 91
    Deltagelse som situationens urbanisme · 95
    Ustyrlighed og uforudsigelighed · 99

6. Demokratisk værdi - en ny værdikamp? · 107
    Værdien af (deltagelse i) en offentlig kultur · 107
    Valuering som begivenhed · 111
    Medier, multivalens og magisk værdi · 114
    Den demokratiske værdi af deltagelse · 118

Litteratur · 121

Illustrationer · 131

Indeks · 133

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.