Moderne ortodokse kirker | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Moderne ortodokse kirker

De ortodokse kirker er vendt tilbage til samfundslivet i Østeuropa og Rusland efter murens fald i 1989. I dag er kirkerne medvirkende i udformningen af stater, deres politik og kultur i en så afgørende grad, at det i lande som Rusland, Serbien og Hviderusland er svært at adskille nation og kirke fra hinanden. Politiske konflikter og revolutioner i...

Læs mere

De ortodokse kirker er vendt tilbage til samfundslivet i Østeuropa og Rusland efter murens fald i 1989. I dag er kirkerne medvirkende i udformningen af stater, deres politik og kultur i en så afgørende grad, at det i lande som Rusland, Serbien og Hviderusland er svært at adskille nation og kirke fra hinanden. Politiske konflikter og revolutioner i bl.a. Ukraine, Montenegro og Hviderusland udspiller sig i disse år på et religiøst bagtæppe, hvor kirkelederes ord kan være afgørende for landets politiske fremtid.  

Samtidig er de ortodokse kirker i en sådan vækst, at de i dag er den næststørste kirketradition i verden. Det kan tydeligt ses i Vesteuropa og Danmark, hvor de ortodokse kirkesamfund vokser frem. I Danmark er f.eks. den rumænske ortodokse kirke på under 20 år vokset fra ingenting til 18 menigheder og et kloster - som følge af de godt 40.000 nytilkomne rumænske migranter efter EU-udvidelsen i 2007.

Moderne ortodokse kirker gennemgår de ortodokse kirker, deres historie, deres udfordringer og muligheder her over tredive år efter murens fald. Bogens kapitler belyser udviklingen og indkredser de moderne ortodokse kirkers status i dag. Den sidste del af bogen fokuserer på de ortodokse kirker i Danmark, og læseren får her det første samlede overblik over etableringen af de ortodokse migrantmenigheder i Danmark efter 1989.

Bidragsydere: Jon A. P. Gissel, Christian Gottlieb, Marie Vejrup Nielsen og Sebastian Rimestad
Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2021), 
302 sider
Vejl. Pris
275,-
ISBN 9788759337394
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2021), 
302 sider
Vejl. Pris
248,-
ISBN 9788759339749

Yderligere information

Moderne ortodokse kirker 11
Fra øst kommer lyset 11
Status i dag 13
Bogens indhold 15
Forfattere 16
Udgangsbøn 17

Del 1. De ortodokse kirkers historie 19

1. De ortodokse kirker fra Konstantin til Konstantinopels fald 21
Emil Hilton Saggau
Byzantinsk kristendom 23
Kirkestridigheder 26
Kanon og fædrenes lærdom 28
Mission og slavisk kristendom 30
Dannelsen af kirken i de russiske lande 33
Den islamiske ekspansion 35

2. De ortodokse kirker fra Byzans' undergang til murens fald 39
Emil Hilton Saggau
De ortodokse grækere, rumænere og bulgarere under osmannerne 40
Serbien og Montenegro: fra Osmannerriget til selvstændighed 41
De græske samfund under osmannerne og tyrkerne 42
De ortodokse i Mellemøsten og Nordafrika 43
Rusland efter 1453 45
De petrinske reformer og de slavofile 47
Fra nationalstater til kommunisme 48
Østens kirker 54
Den koptiske kirke 56
Den syriakiske kirke 57
Den armenske ortodokse kirke 58
Malankara-, Malabar- eller St. Thomas-kirkerne 58

3. Folkenes og nationernes kirker i Sydøsteuropa 61
Emil Hilton Saggau
Kirke, stat og nation 62
Stater og kirker i det postosmanniske og postrussiske rum 63
Fra kirke til stat i de ortodokse imperier 64
Kirkerne i Sydøsteuropa 66
Grækenland 67
Bulgarien 69
Serbien 72
Montenegro og Nordmakedonien 75
Rumænien 78
Albanien 79

4. Folkenes og nationernes kirker i Nordøsteuropa 81
Sebastian Rimestad
Finland 83
Estland, Letland og Litauen 85
Polen 87
Ukraine 87
Centraleuropa 92
Rusland i sovjettiden 93
Kirken i Georgien og på Cypern 94
Folkenes og nationernes kirker efter murens fald 95
Rusland efter kommunismens fald 96
De andre ortodokse kirker efter murens fald 97
Den panortodokse proces 99

Del 2. De ortodokse kirkers praksis, teologi og identitet 105

5. De ortodokse kirkers teologi - historie, personer og temaer 107
Christian Gottlieb
Teologiens historiske faser 108
De økumeniske kirkemøder 109
Kirkefædrene 110
Den byzantinske periode 112
Den osmanniske periode 113
Genoplivningen af den ortodokse teologi siden det 19. århundrede 115
Skriften og Traditionen som grundlag 121
Den ortodokse teologis stil 123
Teologiske temaer 124

6. De ortodokse kirkers identitet 135
Sebastian Rimestad
National tilpasning 136
Ortodoks identitet i periferien 138
Vesteuropa og Nordamerika 139
Konversion og konvertitter 142
Konflikten mellem patriarkaterne og diasporastrukturerne 146
Ortodoksiens forhold til Vesten 149
Pseudomorfosis 149
Unerede kirker 152
Økumeni 155
Forholdet til islam 157
Ortodokse i krig og fred 160
Den ortodokse kirke og synet på naturen og omverdenen 162
Familieværdier og seksuelle orienteringer 164

7. De ortodokse kirkers trosliv 167
Jon A.P. Gissel
Bøn - Hesykasmen 170
Klosterlivet 173
Helgener 177
Mysterierne, dåb og ægtevielse 180
Liturgien 182
Præsteembedet 189
Den Hellige Skrift 193
Kirkeåret 197
Faste i Den Orthodoxe Kirke 200
Skriftemålet 202
Den Hellige Uge 202
Ikoner 204
Kirkebygninger 207
Tegn og Symbol 208
Kilder til den orthodoxe tro 210
Lidelsens plads - afsluttende bemærkninger 212

Del 3. De ortodokse kirker og Danmark 217

8. Danmark og mødet med de ortodokse kirker 219
Annika Hvithamar og Emil Hilton Saggau
De første ortodokse kristne i Danmark 221
Kirken i Bredgade 224
Migrantmenighederne i Danmark 226

9. De ortodokse trossamfund i Danmark 231
Annika Hvithamar, Marie Vejrup og Emil Hilton Saggau
Den første migrationsbølge fra Rusland efter 1989 233
De nye lokale ortodokse menigheder i Danmark 234
Migrantkirkerne for serbere og makedonere 238
Migranterne fra Rumænien, Ukraine og Hviderusland 239
Andre ortodokse kirker i Danmark 243
Immigrantmenigheder eller permanente kirker 246

Udvalgte kilder 253
Kilde 1: Athanasios' Om Ordets Inkarnation - uddrag af § 56 (3. århundrede) 253
Kilde 2: Skt. Konstantins biografi (9. århundrede) 254
Kilde 3: Indledning til Justinians I's statstraktat Novella 6 (535) 256
Kilde 4: Uddrag af Mohylas Den ortodokse troslære (1645) 257
Kilde 5: Uddrag af Njego? digt "Fra en montenegriner til den Almægtige Gud" (1830'erne) 258
Kilde 6: Konciliebeslutningen om fyletisme (1872) 260
Kilde 7: Ortodokse bønner 261
Kilde 8: Uddrag fra Aleksej Khomjakovs Kirken er én (1867) 262
Kilde 9: J.L. Ussings beskrivelse af den græske kongedåb (1883) 263
Kilde 10: Uddrag af H. Scharlings beskrivelse af ortodokse pilgrimme i Palæstina (1892) 264
Kilde 11: H.Aa. Paludans beskrivelse af en rumænsk ortodoks liturgi (1938) 265
Kilde 12: Uddrag fra Grundlaget for den Russiske Ortodokse Kirkes Sociale Koncept (2000) 266
Kilde 13: Uddrag af Metropolit Anthonys brev om den ortodokse kirke i Storbritannien (2002) 271
Kilde 14: Ni?-aftalen mellem den serbiske og makedonske ortodokse kirke (2002) 275
Kilde 15: Tomos til genoprettelse af den ukrainske kirke (2019) 278

Forslag til videre læsning 283
Dansksproget forskning i de ortodokse kirker 283

Litteraturliste 291
Oversigt over figurer og tabeller 295

Indeks 297

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.