Kulturformidling | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Kulturformidling

Teoretiske begreber, historiske perspektiver og kulturpolitiske rammer

Vilkårene for kulturproduktion, kulturformidling og kulturforbrug har ændret sig radikalt i de seneste årtier. Det har udfordret kunstens og kulturinstitutionernes position som kilde til særlige oplevelser og skabt et mere flertydigt syn på brugerens rolle. Kulturformidlingen har tilsvarende ændret fokus fra, hvad der formidles til hvordan der...

Læs mere

Vilkårene for kulturproduktion, kulturformidling og kulturforbrug har ændret sig radikalt i de seneste årtier. Det har udfordret kunstens og kulturinstitutionernes position som kilde til særlige oplevelser og skabt et mere flertydigt syn på brugerens rolle. Kulturformidlingen har tilsvarende ændret fokus fra, hvad der formidles til hvordan der formidles; til publikums oplevelse af mødet med kultur, og til brugerinddragende aktiviteter.

Denne bog om kulturformidling bidrager med en teoretisk, en historisk og en kulturpolitisk forståelsesramme, og den afdækker nogle af de historiske og samfundsmæssige forandringer, der aktuelt præger feltet. Forfatteren diskuterer kulturoplevelsen på tre niveauer: som individets subjektive, æstetiske oplevelse; som kollektivt fænomen med stedet og deltagelsen i centrum for oplevelsen; og med fokus på, hvordan danskerne forbruger kultur forskelligt, og den værdi for samfundet, befolkningens kulturoplevelser skaber.

Kulturformidling kan anvendes af studerende, der beskæftiger sig med kulturformidling, og indeholder arbejdsopgaver til undervisningen. Den henvender sig også til aktivt udøvende kulturformidlere og andre, der vil forstå, analysere og diskutere aktuel kulturformidling.


Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2021), 
184 sider
Vejl. Pris
220,-
ISBN 9788759337073
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2021), 
185 sider
Vejl. Pris
198,-
ISBN 9788759339701

Anmeldelser

Medier

❤❤❤❤❤❤ "'Kulturformidling' henvender sig primært til studerende på bachelor- og kandidatniveau. M.a.o. en klassisk fagbog med øvelser efter hvert af de seks kapitler. Men er du ikke i den primære målgruppe, kan du alligevel få god udbytte af bogen. Gitte Ballling tager dig ved hånden. Først ved at introducere... Læs mere

Medier

❤❤❤❤❤❤ "'Kulturformidling' henvender sig primært til studerende på bachelor- og kandidatniveau. M.a.o. en klassisk fagbog med øvelser efter hvert af de seks kapitler. Men er du ikke i den primære målgruppe, kan du alligevel få god udbytte af bogen. Gitte Ballling tager dig ved hånden. Først ved at introducere begreberne kunst, kultur og formidling for så senere at komme ind på digital materialitet, den æstetiske oplevelse etc."
- Kulturformidleren http://kulturformidleren.dk/kulturformidling-af-gitte-balling/

"Kulturformidling. Teoretiske begreber, historiske perspektiver og kulturpolitiske rammer er først og fremmest en undervisningsbog – og en god en af slagsen. Man fornemmer straks den ambitiøse underviser og den grundige undervisningsplan, som må ligge bag bogen" – Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Indledning 9
  Kultursektorens forandringer 9
  En model for kulturforståelse 11
  Bogens opbygning 13

Kapitel 1
Kunst, kultur og formidling – begreber og forståelser 17
  Indledning 17
  Kunstbegrebet 18
     Kunstens autonomi 21
     Essens, institution, relation 24
  Kulturbegrebet 26
     Kulturbegrebets oprindelse 27
     Det komplekse kulturbegreb 28
  Formidlingsbegrebet 33
     Formidling som kommunikation 34
     Vendingen mod modtageren 36
     Transmissionsmodel 2.0 37
     Formidlingens tre rammer 39
     Nye tendenser – formidling i specifikke kontekster 40
  Opsamling 42
  Forslag til øvelser 44

Kapitel 2
Kulturformidlingen og kulturpolitikkens udspring og forandring 45

  Indledning 45
  De tidligste kulturinstitutioner i Danmark 47
  Borgerskabet – den nye herskende klasse 49
  Kulturpolitik og kulturinstitutioner – institutionalisering af kulturen 52
  Kulturpolitik efter 1961 54
  Os og dem – kulturformidling og kultursyn 57
     Bourdieu og kulturel kapital 60
  Kulturformidling – demokratisering af kulturen 2.0 63
  Opsamling 65
  Forslag til øvelser 66

Kapitel 3
Medialisering af kulturen 67

  Indledning 67
  Medialisering 68
  Medier, mediering og medialisering 70
  Medialiseringens udvikling 72
  Deep mediatization 76
  Digital materialitet og affordance 78
  Medialisering af smagen 83
     Deltagelses-infrastrukturer 84
     Algoritmer 86
  Medialisering af kultursektoren 88 Opsamling 92
  Forslag til øvelser 93

Kapitel 4
Oplevelser med kunst og kultur 95

  Indledning 95
  Æstetikkens grundlæggelse 96
  Dewey, Shusterman og den æstetiske oplevelse 100
  Oplevelsesbegrebet 103
  Underholdningens æstetiske kvalitet 106
  Kroppen i oplevelsen 110
  Fra tolkning til nærvær 112
  Opsamling 114
  Forslag til øvelser 115

Kapitel 5
Kulturoplevelsens rum, rammer og relationer 117
  Indledning 117
  Rum og rammer 118
     Atmosfære 119
     Arena 122
     Rammesætning og meningsdannelse – legen som eksempel 125
  Relationer og interaktioner 129
     Performativitet 130
     Deltagelse 134
  Opsamling 141
  Forslag til øvelser 142

Kapitel 6
Kulturens brugere – hvem bruger kunst og kultur og hvorfor? 143
  Indledning 143
  Kulturvaner – hvem bruger hvad? 144
  Omnivore – eller ej? 147
  De tre P’er – politikere, professionelle og publikum 151
     Politikere 152
     Professionelle 157
     Publikum 163
  Opsamling 166
  Forslag til øvelser 167

Litteratur 169

Indeks 183

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.