Materialitet | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Materialitet

en indføring i kultur, identitet og teknologi

Materialitet er en indføring i studiet af kultur, identitet og teknologi set gennem de fysiske genstande og fænomener, som omgærder menneskers sociale virkelighed. Denne bog tager afsæt i de seneste årtiers flerfaglige perspektiver på studiet af ting og trækker på en bred vifte af faglige tilgange, mens den indkredser, hvordan materiel kultur...

Læs mere

Materialitet er en indføring i studiet af kultur, identitet og teknologi set gennem de fysiske genstande og fænomener, som omgærder menneskers sociale virkelighed. Denne bog tager afsæt i de seneste årtiers flerfaglige perspektiver på studiet af ting og trækker på en bred vifte af faglige tilgange, mens den indkredser, hvordan materiel kultur er med til at definere menneskers handlinger og forståelse af kulturelle og identitetsmæssige verdener.

Som den første tværfaglige, dansksprogede lærebog introducerer Materialitet et udvalg af begreber og problemstillinger, som er centrale i materialitetsstudierne: teknologi, tingenes agens, rum, forbrug, forfald og etik.

Ved rig brug af konkrete eksempler søger bogen at afklare forskellige analytiske og teoretiske tilgange til forskellen mellem det materielle og immaterielle i såvel fortid som nutid.

I denne 2. udgave af bogen er der bl.a. indføjet et nyt kapitel 9.
Bogen henvender sig primært til studerende på bachelor- og kandidatniveau med interesse for menneskelivets materielle forfatning, men er relevant for alle, der har fokus på samspillet mellem mennesker og de ting, vi omgiver os med.

 

 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Illustreret: Ja
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
2. udgave (2018), 
251 sider
Vejl. Pris
330,-
ISBN 9788759333242
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. udgave (2018), 
251 sider
Vejl. Pris
238,-
ISBN 9788759333310

Anmeldelser

Medier

"[Boken] er nyttig, velskrevet og utgjør et meget velkomment bidrag i faunaen av nordiskspråklige lærebøker."

Tomas Moe Skjølsvold i Sosiologisk Tidsskrift, nr. 3, 2013

Læs mere
Medier

"[Boken] er nyttig, velskrevet og utgjør et meget velkomment bidrag i faunaen av nordiskspråklige lærebøker."

Tomas Moe Skjølsvold i Sosiologisk Tidsskrift, nr. 3, 2013

Skjul beskrivelse

Yderligere information

FORORD 9

KAPITEL 1
Introduktion til materialitetsstudier 13
    Indledning 13
    Begrebsafklaring: Hvad er materialitet? 16
    Mennesket som subjekt, tingen som objekt 20
    Materialitetsstudiernes baggrund 27
    Oversigt over bogen 37
    Refleksionsspørgsmål 40
    Videre læsning 40

KAPITEL 2
Teknologi og agens 43
    Indledning 43
    Teknologi som studieobjekt 44
    Netværk af mennesker og ting 57
    Virkningsfulde materialiteter 61
    Afrunding 67
    Refleksionsspørgsmål 68
    Videre læsning 68

KAPITEL 3
Landskab, arkitektur og hjem 71
    Indledning 71
    Landskab 72
    Bevægelsens rum 79
    Rum og sted 82
    Arkitekturens rum 84
    Hus og hjem 87
    Afrunding 90
    Refleksionsspørgsmål 90
    Videre læsning 91

KAPITEL 4
Sanser, iscenesættelser og atmosfærer 93
    Indledning 93
    Sansernes gåde 95
    Identitet og iscenesættelse 99
    Magt over sanserne 103
    Æstetik og atmosfære 104
    Afrunding 109
    Refleksionsspørgsmål 110
    Videre læsning 110

KAPITEL 5
Udveksling, forbrug og fetich 113
    Indledning 113
    Tingenes biografi 115
    Forbrug som iscenesættelse af identitet 118
    Gaver, gavegivning og udveksling 125
    Fetich 128
    Afrunding 131
    Refleksionsspørgsmål 132
    Videre læsning 132

KAPITEL 6
Forfald og forgængelighed 135
    Indledning 135
    Planlagt forældelse 136
    Genbrug 137
    Affald, snavs og orden 139
    Det forfaldne menneske 144
    Abjektionens rum og former 146
    Frygt og fascination: ruiner og undergang 151
    Afrunding 154
    Refleksionsspørgsmål 154
    Videre læsning 154

KAPITEL 7
Tingenes bevaring og rettigheder 157
    Indledning 157
    Bevaringsstrategier 160
    Ting som kulturarv 161
    Diskursen om kulturarv 166
    Nationale ting, nationale fortællinger 168
    At bevare forfaldet 171
    Ødelæggelsen af ting 175
    Afrunding 176
    Refleksionsspørgsmål 177
    Videre læsning 177

KAPITEL 8
Nærvær, fravær og det immaterielle 179
    Indledning 179
    Det immaterielle og det transmaterielle 180
    Fra betydning til nærvær 188
    Fraværets nærvær 191
    Afrunding 197
    Refleksionsspørgsmål 198
    Videre læsning 198

KAPITEL 9
Nymaterialisme og objekt-orienteret omsorg 201
    Indledning 201
    Antydninger af posthumanisme 204
    Nymaterialismens montager 208
    At kere sig om ting i en radikal andethed 212
    Afrunding 219
    Refleksionsspørgsmål 221
    Videre læsning 222

LITTERATUR 223

INDEKS 249

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.