Videnskabsteori og socialt arbejde | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Videnskabsteori og socialt arbejde

- en grundbog

Videnskabsteori og socialt arbejde - en grundbog er en indføring i, hvordan videnskabsteori kan anvendes inden for socialt arbejde i såvel projektskrivning som i det sociale arbejdes praksis. Kapitlerne bygger på forskningsprojekter, så læseren får indsigt i nutidige versioner af, hvordan videnskabsteoretiske overvejelser får betydning for de...

Read more

Videnskabsteori og socialt arbejde - en grundbog er en indføring i, hvordan videnskabsteori kan anvendes inden for socialt arbejde i såvel projektskrivning som i det sociale arbejdes praksis. Kapitlerne bygger på forskningsprojekter, så læseren får indsigt i nutidige versioner af, hvordan videnskabsteoretiske overvejelser får betydning for de refleksioner og den erkendelse, der er forbundet med analyseprocesser. Bogen giver derved et indblik i, hvordan oversættelsesarbejdet mellem videnskabsteoretiske perspektiver og analytiske indsigter konkret kan foldes ud.

Bogens kapitler introducerer til udvalgte videnskabsteoretiske traditioner: positivisme, kritisk realisme, eksistentiel fænomenologi, hermeneutik, socialkonstruktivisme, interaktionisme, poststrukturalisme og Science Technology Studies. Fremstillingen viser, hvordan hver af disse positioner giver forskellige muligheder og begrænsninger for, hvad der kommer til syne i det videnskabelige blik på socialt arbejde.

Bogen henvender sig til socialrådgiverstuderende, socialrådgivere og andre aktører inden for det sociale arbejdes felt.


Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2021), 
252 pages
Price
275,-
ISBN 9788759335284
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2021), 
242 pages
Price
224,-
ISBN 9788759339916

Aditional information

Forord 13

INTRODUKTION
Skabelse og anvendelse af videnskabelig viden 19
NADJA HOLMGAARD LYSEN OG MICHAEL CHRISTENSEN
  Hvad er videnskab? 21
  Hvad er videnskabsteori? 21
  Udviklingen af videnskaben og den videnskabsteoretiske tænkning 23
  Hvad er forskellen på videnskabsteori og de teorier, der almindeligvis anvendes inden for    socialrådgiverfaget? 30
  Hvordan kan videnskabsteori indgå i problemorienteret projektarbejde? 32
  Afrunding 47
  Litteratur 48

KAPITEL 1 
Positivisme - fremstilling af evidens 53
JACOB CHRISTENSEN
  Indledning 53
  Baggrund - den socialrådgiverfaglige problemstilling 54
  Positivismen 55
  Centrale begreber i positivismen 57
  Evidensbegrebet i forskningens praksis 62
  Forskningsprocessen - at vurdere effekten af CTI 65
  Et fremtidigt anvendelsesperspektiv 67
  Øvelsesspørgsmål 70
  Litteratur 70

KAPITEL 2
Kritisk realisme - de underliggende mekanismer og strukturer i samfundet 73
STELLA MIA SIELING-MONAS
  Indledning 73
  Baggrund - den socialrådgiverfaglige problemstilling 76
  Centrale begreber i kritisk realisme 77
  Det empiriske, det faktiske og det virkelige domæne 78
  Kritisk realisme som afsæt for en evaluering af beskæftigelsesindsatsen 80
  Analyse af sociale problemstillinger i et kritisk realistisk perspektiv 82
  Opsamling - om at arbejde ud fra et kritisk realistisk udgangspunkt 86
  Fremtidigt anvendelsesperspektiv 88
  Øvelsesspørgsmål 90
  Litteratur 91

KAPITEL 3
Eksistentiel fænomenologi - den sansede verden 95
CASPER FEILBERG OG MARIA APPEL NISSEN
  Indledning 95
  Baggrund - den socialrådgiverfaglige problemstilling 96
  Tilgang til forskningsprocessen 97
  Centrale begreber 99
  Forskningsprocessen 104
  Forholdet mellem teori og empiri 107
  Analyse 108
  Fremtidigt anvendelsesperspektiv 108
  Øvelsesspørgsmål 110
  Litteratur 110

KAPITEL 4
Hermeneutik - forståelse, fortolkning og mening 115
MICHAEL CHRISTENSEN
  Indledning 115
  Baggrund - den socialrådgiverfaglige problemstilling 116
  En hermeneutisk struktureret forskningsproces 117
  Centrale begreber i hermeneutikken 118
  Forskningsprocessen - at bestemme tillid i socialt arbejde med børn og unge 123
  Kritisk hermeneutisk tilgang - i empiri og teori 124
  Tillidsbegrebet - hvordan kan det forstås? 125
  Hermeneutisk analysestrategi 125
  Opsamling - er alle fortolkninger så lige(-)gyldige? 128
  Fremtidigt anvendelsesperspektiv 128
  Øvelsesspørgsmål 130
  Litteratur 130

KAPITEL 5
Interaktionisme - hvordan undersøger man mening i interaktion mellem mennesker? 135

MIE ENGEN
  Indledning 135
  Baggrund for den socialrådgiverfaglige problemstilling 137
  Et fokus på den sociale virkelighed 138
  Grundlæggende begreber: mening, interaktion, selv 140
  Den interaktionistiske forskningsstrategi og -proces 142
  Interaktionistisk analysestrategi 145
  Mads og Karinas møde med børne- og familieafdelingen 147
  Opsamlende beskrivelse af analysestrategi 149
  Fremtidigt anvendelsesperspektiv 150
  Øvelsesspørgsmål 152
  Litteratur 152

KAPITEL 6
Socialkonstruktivisme - kritisk refleksion og kampen om virkeligheden 157
CLAUS BRYGGER JACOBI
  Indledning 157
  Baggrund for den socialfaglige problemstilling 158
  Centrale begreber i socialkonstruktivisme 160
  Den sociale konstruktion af samfundet - Bourdieus ontologi 161
  Den sociale konstruktion af viden - Bourdieus epistemologi 165
  Undersøgelsesmetode: socialrådgiverroller i jobcentrene 166
  Den sociale konstruktion af socialrådgiverroller på sygedagpengeområdet 168
  Fremtidigt anvendelsesperspektiv - Den refleksive socialrådgiver/-studerende 171
  Øvelsesspørgsmål 174
  Litteratur 174

KAPITEL 7
Socialkonstruktivisme - om hvordan sociale problemer bliver til 179
ANNE MARIE VILLUMSEN OG RASMUS ANKER RYSGAARD
  Indledning 179
  Problemstilling 180
  Socialkonstruktivisme - hvordan forstås virkeligheden og adgangen til denne? 182
  Vidensproduktion 187
  Øvelsesspørgsmål 193
  Litteratur 193

KAPITEL 8
Poststrukturalismer - forstyrrelser af fastlåste forståelser 197
RIKKE EGAA JØRGENSEN OG CHARLOTTE ROSENBERG
  Indledning 197
  Problemstilling 198
  Kapitlets empiriske og analysestrategiske afsæt 200
  Poststrukturalistiske perspektiver og socialt arbejde 202
  Analytiske forstyrrelser og forstyrrende analyser 207
  Skal, skal ikke? Multiple deltagerpositioner og nogle midt imellem 208
  Øvelsesspørgsmål 213
  Litteratur 213

KAPITEL 9
Science Technology Studies (STS) - de ikke- menneskelige aktører i socialt arbejde 217

MATILDE HØYBYE-MORTENSEN
  Indledning 217
  Baggrund - den socialfaglige problemstilling 217
  STS som videnskabsteoretisk retning 219
  Eksempel: en undersøgelse af ICS med et STS-perspektiv 223
  Opsamlende beskrivelse af videnskabsteoretiske overvejelser 230
  Øvelsesspørgsmål 233
  Litteratur 233

På tværs af det videnskabsteoretiske landskab - en afrunding 235
  Videnskabsteori og projektstruktur 236
  Videnskabsteori og afgrænsede erkendelsesinteresser 236
  Videnskabsteori og metodologi 237
  Videnskabsteori og muligheden for at opnå erkendelse 238
  Videnskabsteoretisk oversigt 240

Oversigt over figurer og tabeller 243

Bogens forfattere 245

Indeks 249

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.