Skolen og den transnationale vending | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Skolen og den transnationale vending

Dansk uddannelsespolitik og dens europæiske og angloamerikanske forbindelser

Dansk skole- og uddannelsespolitik styres stadig mere af transnationale uddannelsespolitiske samarbejder. OECD og EU, men også IEA og den europæiske Bolognaproces. Her opbygges konsensus om standarder og best practices, som forudsætter fælles statistik, performanceindikatorer og internationale sammenligninger. Skønt fx Danmark hævder sit skole-...

Read more

Dansk skole- og uddannelsespolitik styres stadig mere af transnationale uddannelsespolitiske samarbejder. OECD og EU, men også IEA og den europæiske Bolognaproces. Her opbygges konsensus om standarder og best practices, som forudsætter fælles statistik, performanceindikatorer og internationale sammenligninger. Skønt fx Danmark hævder sit skole- og uddannelsessystems egenart, gør sammenligninger som PISA-undersøgelserne deltagerlande til enten vindere eller tabere i rangordninger.

Uddannelse er siden 1990’erne kravlet til tops på de transatlantiske, europæiske og nationale politiske dagsordener. Denne udvikling hænger sammen med fremvæksten af forestillinger om globale vidensøkonomier, der forudsætter, at individets og nationens humane kapital skal optimeres, hvis visionen om Danmarks og Europas fremtid skal realiseres. Bogen sætter denne komplekse udvikling samt den modstand den genererer ind i en større sammenhæng.


Publisher: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2021), 
286 pages
Price
350,-
ISBN 9788776831738
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2021), 
278 pages
Price
269,-
ISBN 9788776832209

Reviews

Press

LYT til SOPHIA-podcast:  https://www.sophia.nu/podcast/1689/

"En af bogens styrker er dens høje grad af historisk information. Den formår at grave et spadestik dybere og viser dermed også, at globalisering ikke blot er en proces, som virker fra oven og ned på... Read more

Press

LYT til SOPHIA-podcast:  https://www.sophia.nu/podcast/1689/

"En af bogens styrker er dens høje grad af historisk information. Den formår at grave et spadestik dybere og viser dermed også, at globalisering ikke blot er en proces, som virker fra oven og ned på nationale og lokale kontekster." - Nordic Studies in Education

"En sympatisk og højt kvalificeret bog, der bør læses af både tilhængere og modstandere af den nuværende OECD-linje. (…) Bogen kan bruges som både studiebog og opslagsbog med sin omfattende viden og mange detaljer om de sidste årtiers udvikling og sine oversigter, ordlister og henvisninger. En bog at blive klog af - på godt og ondt." - Folkeskolen https://www.folkeskolen.dk/1873843/rapport-fra-de-hoejere-luftlag  

"Skulle man have mod på at læse en ganske anden og langt mere oplysende og perspektivrig fortælling om den transnationale vending i og af dansk skole- og uddannelsespolitik, så kan jeg på det varmeste anbefale John Benedicto Krejslers grundige moppedreng: 'Skolen og den transnationale vending. Dansk uddannelsespolitik og dens europæiske og angloamerikanske forbindelser'. Krejslers velskrevne og grundigt researchede bog vil etablere sig som et standardværk i dansk uddannelsesforskning (…)." - Information 
https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2021/06/ny-bog-dansk-uddannelsespolitik-kun-dansk

"Nu har professor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) John Benedicto Krejsler skrevet en bog, der minutiøst beskriver og dokumenterer udviklingen af skole- og uddannelsessystemet i Danmark." - Lærerbladet nr. 3, 2021, side 23
https://www.odenselaererforening.dk/media/14648790/laererbladet-0321.pdf    

"John Krejslers bog er beskrivende og analyserende, men ikke missionerende." - Pædagogik og Uddannelse

"Samlet set lever bogen i høj grad op til ambitionen om at præsentere væsentlige og hidtil ofte underbelyste brikker til den spilleplade, som rammesætter dansk (og nordisk) pædagogik, skole og uddannelsespolitik. Vel at mærke på et solidt forskningsmæssigt grundlag." - Nordic Studies in Education https://noredstudies.org/index.php/nse/article/view/3732

"Krejslers analyser bygger på meget omfattende og omhyggelige undersøgelser af bl.a. dokumenter og andre forskeres analyser af disse." – dpt.dk
https://dpt.dk/temanumre/2022-1/krise-i-uddannelsespolitik-og-paedagogik-et-anmeldelsesessay/   

Read less

Aditional information

Forord (1) 9

Forord (2): Den transnationale vending og dens forløbere 11
Af professor emeritus Palle Rasmussen, AAU

Introduktion: Den transnationale vending og dansk skole- og uddannelsespolitik 17
Bogens opbygning 20
Teoretisk greb: Governmentality - styring set som sandheds- og praksisregimer 23
Begrebsafklaring: Trans-, supra-, internationalt og mellemstatsligt samarbejde 28

DEL 1
Dansk skole- og læreruddannelsespolitik: Mellem nationalt, internationalt og transnationalt anliggende 31
1.1 Fra middelalder og latinskole til Grundtvig i 1800-tallet: International inspiration i mange gevandter 32
1.2 Barnets århundrede og reformpædagogikken 34
1.3 Efter Anden Verdenskrig til 1970'erne 35
1.4 Den nyliberale vending, regnskabspligt og læringsmålstyring (1980-2000) 37
1.5 Den transnationale vendings store gennemslag i skole- og uddannelsespolitikken (2000+) 39
1.6 Læreruddannelsen - fra seminarier til professionshøjskoler og transnational akademisering 49
1.7 Konklusion: Dansk skole- og læreruddannelse i transnational vidensøkonomisk lære 53

DEL 2
Den transnationale vending i europæisk skole- og uddannelsespolitik 55
2.1 Den transnationale vending i et længere historisk perspektiv 58
2.2 Momentum for en ny transatlantisk verdensorden: Et sandhedsregime i støbeskeen 60
2.3 EU: Gennem økonomisk vækst og livslang læring skal Europa bestå 64
2.4 OECD: 'Verdens mest indflydelsesrige tænketank', også for skole og uddannelse  83
2.5 IEA: Foreningen, der gjorde skolen sammenlignelig 98
2.6 Bolognaprocessen og drømmen om 'et europæisk rum for videregående uddannelse' 109
2.7 Europas bløde magt: Komplekse samspil mellem europæisk integration og global diskurseksport 120
2.8 Konklusion: Den transnationale vending som nyt sandhedsregime for skole og uddannelse 129

DEL 3 
Den angloamerikanske dominans og nye normer for sammenligning og vidensproduktion 133
3.1 Introduktion: Hvori består de dominerende angloamerikanske positioner? 134
3.2 'Humankapital' og 'rational choice' forbinder økonomi og management med uddannelse 139
3.3 School effectiveness-bevægelsen som formidler af skolereform 143
3.4 Evidensdiskursen: Opskriften på en styringsteknologi om 'viden, der virker' 146
3.5 Inspirationen fra de mindre angloamerikanske magter: England, New Zealand og Ontario 152
3.6 USA, den undervurderede angloamerikanske kæmpe i skolepolicy 163
3.7 Den føderale vending i amerikansk skolepolitik: En radikal genealogi 168
3.8 Samspil mellem delstater og føderalt niveau: Californien og Texas 181
3.9 Hvad kan 'den føderale vending' i USA sige om 'den transnationale vending' i Europa? 190
3.10 Konklusion: De angloamerikanske bidrag til de transnationale sandhedsregimer 201

DEL 4
Den transnationale vending i dansk skole- og uddannelsespolitik: Vendingen (sammenfattet), modstanden og fremtiden 205
4.1 Den transnationale vending som nyt sandhedsregime: En konkluderende sammenfatning 206
4.2 Modstandspositionerne og den transnationale vending 213
4.3 Nye tider? 222
4.4 Den transnationale vending og rekonstekstualiseringen af national skole- og uddannelsesreform: Aktivistens position 234

Referencer 239

Kildemateriale 260
Dansk skole- og uddannelsespolitik; EU; OECD; IEA;
Bolognaprocessen; England, New Zealand og Ontario: Skolepolitik;
Amerikansk skole- og uddannelsespolitik; Diverse.

Emneregister 277

Navneregister 283

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.