John Benedicto Krejsler | Samfundslitteratur

Search form

left side

jok@dpu.dk's picture
John Benedicto Krejsler
John Benedicto Krejsler er professor mso ved DPU, Aarhus Universitet. Hans forskning omhandler ‘Nye vilkår for dagtilbud og skole, lærer- og pædagoguddannelse – i transnationalt perspektiv’ og samtænker tre hovedtematikker: den transnationale vending inden for uddannelses-politik; evidens (nye vilkår for produktion af ‘sandheder’ om ‘hvad der virker’) og sociale teknologier (elevplanen, den sociale kontrakt, diverse evidens-koncepter). Han er præsident for Nordic Educational Research Association og var nordisk repræsentant i European Educational Research Association (2009-2018); var gæsteforsker ved University of California Los Angeles (UCLA)(2015) og gæsteprofessor ved Kristianstad University i Sverige (2009-2010). Han har en baggrund som seminarielærer og folkeskolelærer.

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
Simulation, forførelse og hyperrealitet
14/5 2024 | Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Hvilken relevans har den franske filosof og samfundstænker Jean Baudrillard for samfundsvidenskaberne, og hvordan kan man omsætte hans tænkning i empiriske analyser?At analysere med Jean Baudrillard...
search Kig i bogen
Dansk uddannelsespolitik og dens europæiske og angloamerikanske forbindelser
20/5 2021 | Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Dansk skole- og uddannelsespolitik styres stadig mere af transnationale uddannelsespolitiske samarbejder. OECD og EU, men også IEA og den europæiske Bolognaproces. Her opbygges konsensus om...
search Kig i bogen
En rejse i nomadebegreber, tilblivelser og kontrolsamfund
1/10 2019 | Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Hvilken relevans har den franske filosof og samfundstænker Gilles Deleuze for samfundsvidenskaberne, og hvordan kan man omsætte hans tænkning i empiriske analyser? Det forsøger denne bog at give svar...
search Kig i bogen
Om motivationsarbejde og motivationens tilblivelse og effekter
2/9 2019 | Samfundslitteratur
At motivere drejer sig ofte om at få mennesker til at ville det, de skal, eller som det anses som fordelagtigt for dem at gøre. Til dette kræves motivationsarbejde og motivationsteknologier, som på...
search Kig i bogen
19/6 2019 | Samfundslitteratur
Begrebet om evidens har sin oprindelse inden for medicinsk videnskab, men har også sin berettigelse i undersøgelse af mellemmenneskelige sammenhænge. For hvis vi vil udvikle praksis i de...