Er der evidens for evidens? | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Er der evidens for evidens?

Begrebet om evidens har sin oprindelse inden for medicinsk videnskab, men har også sin berettigelse i undersøgelse af mellemmenneskelige sammenhænge. For hvis vi vil udvikle praksis i de institutioner, hvor mennesker arbejder med mennesker, så har vi brug for at kunne undersøge fænomener videnskabeligt. Uden et sådan grundlag kan vi ikke træffe...

Read more

Begrebet om evidens har sin oprindelse inden for medicinsk videnskab, men har også sin berettigelse i undersøgelse af mellemmenneskelige sammenhænge. For hvis vi vil udvikle praksis i de institutioner, hvor mennesker arbejder med mennesker, så har vi brug for at kunne undersøge fænomener videnskabeligt. Uden et sådan grundlag kan vi ikke træffe velbegrundede valg.

Det er derfor ikke uden grund, at begrebet har vundet indpas på flere samfundsniveauer politisk, forskningsmæssigt, kommercielt og blandt aktører i praksis. Fra hver deres udgangspunkt forsøger disse forskellige aktører ikke alene at blive klogere på og udvikle praksis, men også på at effektivisere, legitimere og styre institutionernes form og indhold blandt andet ved brug af begrebet evidens. Denne antologis forfattere udfordrer brugen af begrebet og stiller spørgsmålet: Er der evidens for evidens?

Bogen er på denne vis båret af en nysgerrighed i forhold til, hvordan og hvorvidt der er evidens for, at henholdsvis det ene eller det andet tiltag skulle virke. Hvilken teoretisk forståelse ligger til grund for begrebet, når det anvendes i mellemmenneskelige sammenhænge? Hvad bliver de metodologiske konsekvenser for undersøgelser af praksis? Og hvilken betydning får det for de mennesker, som den evidensbaserede viden implementeres blandt? Der ser vi nærmere på i denne bog. 

Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2019), 
186 pages
Price
240,-
ISBN 9788759333464
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2019), 
186 pages
Price
180,-
ISBN 9788759334393

Reviews

Teacher

"Bogen forholder sig kritisk til evidensbegrebet og undersøger om der egentlig er evidens for alt det vi går og foretager os i hverdagen. Evidens er blevet et "modeord" og det at de studerende kan forholde sig kritisk reflekterende til det, er essentielt." - Underviser. Sygeplejerskeuddannelsen Absalon.

... Read more
Teacher

"Bogen forholder sig kritisk til evidensbegrebet og undersøger om der egentlig er evidens for alt det vi går og foretager os i hverdagen. Evidens er blevet et "modeord" og det at de studerende kan forholde sig kritisk reflekterende til det, er essentielt." - Underviser. Sygeplejerskeuddannelsen Absalon.

"Bogen leverer gode argumenter for forskning med kvalitativt design." - Underviser. VIA University College Ergoterapeutuddannelsen

"Bogens styrker er det kritiske blik på evidensbegrebet (...)" - Underviser, UCL pædagoguddannelsen.

"Bogens styrke er den hjælp den giver til at nuancere begrebet evidens, samt sprog til at diskutere hvornår noget er evidensbaseret inden for humanistisk forskning." - underviser, Aalborg Universitet København og kandidatuddannelsen I læring og forandringaprocesser.

"( ) behandlingen af evidens udvides med denne bog." - Underviser, Professionshøjskolerne UCL.

"Særligt begrebets overførbarhed fra det naturvidenskabelige forskningsfelt til det human-samfundsvidenskabelige område er et omdrejningspunkt for bogens kapitler. Denne vinkel gør bogen særlig interessant i en sygeplejefaglig kontekst, som netop kan siges at have et ben i hver lejr." - Marianne Eilsø Munksgaard, konsulent, Københavns Professionshøjskole.

Read less
Press

"Spændende titel og spørgsmål, som jeg spekulerede en del over, inden jeg læste bogen" - Preben Ulrich Pedersen, Sygeplejersken.

... Read more
Press

"Spændende titel og spørgsmål, som jeg spekulerede en del over, inden jeg læste bogen" - Preben Ulrich Pedersen, Sygeplejersken.

"Jeg har haft stor fornøjelse af at læse denne bog - og også undervejs blevet klogere på nogle sammenhænge. (…) Det er en bog, der kan gøre også jer, der i dag står i folkeskolens krydspres, klogere på, hvad det er, der foregår." - Magasinet Plenum

Read less

Aditional information

Indledning 9
Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen
  Er der evidens for evidens? 9
  Bogens artikler 12
  Referencer 20

1. Engager dig i kulturkampen om evidens og viden der virker! Om sandhedsregimer og kunsten at manøvrere med flydende betegnere 21
John Benedicto Krejsler
  Diskurser, genealogier og flydende betegnere 22
  Evidensens genealogi 23
  Evidens, viden der virker og en ny uddannelsespolitik 26
  At tænke sig evidens og viden der virker anderledes 27
  Evidensbaseret eller evidensinformeret viden og det faglige skøn 28
  Globale versus lokale evidensformer: Hvilken slags viden er relevant? 29
  Ekstern eller intern evidens: Hvem bestemmer, hvilken viden der skal anvendes? 31
  Engager dig i kampen for at udvide, hvad evidens og viden der virker kan betyde! 32
  Referencer 33

2. Kampen om evidens i et kritisk perspektiv 37
Helle Rabøl Hansen og Inge Henningsen
  Evidenstrappen 38
  To eksempler på anvendelse af evidenshierarkiet 39
  Vidensdemokratisk asymmetri 41
  Trappe eller landskab 43
  Praksisevidens - en ide flere steder fra 45
  Praksisevidens i praksis 45
  Hvem ejer evidensen? Et bud på et svar 46
  Referencer 47

3. Den trimmede velfærdsstat. Om evidens som velfærdspolitik 49
Søren Christensen
  Evaluering og evidens 50
  Fra legitimering til sortering: Evidens som "prioriteringssprog" 52
  Borgeren i centrum? Fra konkurrencebasering til vidensbasering af velfærden 54
  Afslutning: Evidens, populisme og demokrati 57
  Referencer 58

4. Det politiske kredsløb og "det der virker" - orienteret mod pædagogisk praksis og konkret handlen? 61
Karen Borgnakke
  Den praksisorienterede forskning og de videnskabelige sammenhænge 61
  Eksemplerne: De genretypiske træk og de evidensproducerende sammenhænge 64
  Effektmålinger af den politiske indsats og de læringsmæssige resultater 68
  Appellen til de læringsmålstyrede lærerhandlinger 72
  Danskfaglige læringsmål på, mellem og bag linjerne 73
  Afslutning 76
  Referencer 77

5. Forskningsbaseret undervisning? 79
Kirsten Hyldgaard
  Indledning 79
  Forholdet mellem forskning og undervisning 80
  Hvad vil "baseret" sige? 82
  Undervisningens sag 83
  Hvem ved hvad? Og hvad er autoritet? 83
  Undervisningens nødvendige konformitet 84
  Forskning og videnskab 86
  Kvalitetssikring 88
  Referencer 88

6. "Er dette ikke udtryk for et bestemt paradigme?" Kampen om evidensbegrebet i psykiatri og psykoterapi 91
Agnes Ringer og Svend Aage Rasmussen
  Indledning 91
  Evidensbegrebet i psykiatrien - en politisk kampplads 95
  Evidensbegrebet i psykoterapi - ingrediens eller samskabt praksis? 100
  Afslutning - fremtidens psykiatri og psykoterapi 105
  Referencer 108

7. Måler vi det, vi tror, vi måler? En diskussion af tests i skolen med afsæt i et børneperspektiv 115
Kit Stender Petersen
  Indledning 115
  Teoretiske ressourcer 117
  Læring gentænkt 119
  Tests 120
  Hvad måler vi egentlig på? Om nationale tests 123
  Konklusion 126
  Referencer 127

8. Bevis, belæg og bivirkninger 129
Ditte Dalum Christoffersen
  Evidens i medicin - bivirkninger 130
  Medicinsk evidens i skolepraksis 132
  Videnskabelige tvister i kampen om evidensdiskurser 133
  Evidens som hverdagsbegreb vs. etisk-videnskabeligt begreb 133
  Evidens som legitimeringsparole 135
  Indlægssedlen under pædagogisk rekonstruktion 136
  Hvem er "den Anden"? 141
  Videnskabelig evidens som stopklods for længsel efter viden (eros) 143
  Referencer 146

9. Falsk evidens for læringsmålstyring 149
Keld Skovmand
  Begyndelse og begrundelse 150
  Erfaringer og empiri 152
  Definitioner og kilder 153
  Med kunnen som omdrejningspunkt 155
  Evidensbegrebet på tilbagetog og i fremmarch 157
  Receptionen af Hattie via EVA 158
  Oversættelsen af Hattie til dansk 159
  Læring og mål hos Hattie 160
  Konklusion 162
  Referencer 163

10. Hvordan det begrænset synlige blev til det virkelige 167
Steen Nepper Larsen
 
Artiklens greb og begreber 168
  Jagten på de gode tal er gået ind 169
  Evidensbevægelsen 170
  Brugerportalsinitiativet 171
  Ridser i lakken 173
  Resultat- og læringsmålstyring 174
  Sammenligningskraft 175
  Myten om synlig læring 176
  Res publica i øjenhøjde - at værne om det ikke-målelige og ikke umiddelbart synlige 178
  Referencer 179

Bogens forfattere 183

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.