Når læring går på arbejde | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Når læring går på arbejde

- i lyset af John Deweys pragmatisme

Hvordan kan man forstå, analysere og arbejde med læring i arbejdslivet?

Når læring går på arbejde tager udgangspunkt i Jean Lave og Etienne Wengers teori om, at læring finder sted gennem deltagelse i praksisfællesskaber. I bogen videreudvikles teorien med inspiration fra den amerikanske pragmatisme, hovedsageligt som John Dewey beskrev den....

Læs mere

Hvordan kan man forstå, analysere og arbejde med læring i arbejdslivet?

Når læring går på arbejde tager udgangspunkt i Jean Lave og Etienne Wengers teori om, at læring finder sted gennem deltagelse i praksisfællesskaber. I bogen videreudvikles teorien med inspiration fra den amerikanske pragmatisme, hovedsageligt som John Dewey beskrev den. Pragmatisme er en filosofisk retning, hvor viden tager afsæt i kropslig og emotionel erfaring, der udvikles i en gensidig relation mellem handling og tænkning.

John Deweys forskning og liv var på mange måder flettet sammen med udviklingen af pragmatismen, som var forankret i sin tids videnskabelige landvindinger, evolutionslæren og den eksperimentelle psykologi, og bogen beskriver levende denne udvikling. Bogen rummer eksempler på analyser af læring i arbejdslivet samt præsenterer en model, som både indtænker arbejdets praksis, dets organisering og muligheden for at engagere sig og hele tiden lære.

Når læring går på arbejde, som udkom første gang i 2005, og har i denne 2. udgave været igennem en omfattende gennemskrivning og er på mange måder en helt ny bog.


 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Illustreret: Ja
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
2. udgave (2022), 
155 sider
Vejl. Pris
270,-
ISBN 9788759334331
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. udgave (2022), 
155 sider
Vejl. Pris
243,-
ISBN 9788759342312

Yderligere information

Forord 9

1. Indledning 11
Om begreberne “læring” og “læring i arbejdslivet” 12
Fra læring som deltagelse til et pragmatisk filosofisk blik på læring i arbejdet 15
Bogens kapitler 17

2. Pragmatismen – baggrund og inspirationskilder 19
Pragmatismen får et navn 21
Pragmatismen og Kants to videnformer 22
Den pragmatiske filosofis inspirationskilder 23
Ideer som værktøjer og hjælpemidler 27
Afrunding 29

3. Udviklingen af Deweys pragmatisme 31
Universitetsstudier og inspirationskilder 33
Deweys arbejds- og familieliv 35
Deweys pragmatisme anvendt i praksis 36
Årene efter Chicago 37
Afrunding 39

4. Læring gennem deltagelse i praksis 41
Lave og Wengers samarbejde 42
Læring som legitim perifer deltagelse … 43
… i praksisfællesskaber 45
Deltagelse i deltagelsesbaner 47
Viden og tænkning i læring gennem deltagelse i praksis 49
Læring som tilblivelse af mennesker, kulturer og samfund 50
Diskussion af læring som deltagelse 52
Afrunding 60

5. Praksis – teori og filosofi 61
Praksis og pragmatisme 61
Praksisbegrebets flertydighed 62
Praksis i ental eller flertal 65
Praksisteori 66
Pragmatisme og praksisteori 68
Afrunding 70

6. Et pragmatisk-filosofisk blik på læring 71
Forholdet mellem filosofi og uddannelse 72
Et ontologisk læringsbegreb 73
Nogle definitioner af uddannelse og læring 75
Fra psykologi til erfaring 76
Kritikken af refleksbuemodellen 77
Erfaring som levet liv og væren 79
Deweys revision af erfaringsbegrebet 81
Udforskning som vejen til viden 84
Afrunding 91

7. Et pragmatisk blik på læring i arbejdslivet 93
Pragmatismen i organisationsforskningen 96
Den symbolske interaktionisme 98
Læringsteori og teori om organisationer 103
Afrunding 104

8. Eksempler på forskningsprojekter 105
Forskellige tolkninger af erfaringsbegrebet 106
Spændinger og brydninger som potentialer for læring 108
Videndeling som situeret i arbejdets praksis og organisering 112
Afrunding 115

9. Afslutning 117

10. Kilder til flere studier i John Dewey og i pragmatismen 121
Deweys egne værker om uddannelse 121
Yderligere informationer om at studere og citere Deweys værker 122

11. Kronologisk oversigt over John Deweys liv, arbejde og vigtigste publikationer 125

Slutnoter 127

Litteratur 133

Stikordsregister 153

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.