Både-og-ledelse | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Både-og-ledelse

En introduktion til Situationel Dialektisk Ledelse

Både-og-ledelse. En introduktion til Situationel Dialektisk Ledelse handler om, at man som leder i alle situationer må foretage et situationelt betinget valg på baggrund af involverede personer, formål, tidspunkt, sted og øvrig kontekst. At agere situationelt vil sige, at man leder, handler og kommunikerer i forhold til den aktuelle situation, og...

Læs mere

Både-og-ledelse. En introduktion til Situationel Dialektisk Ledelse handler om, at man som leder i alle situationer må foretage et situationelt betinget valg på baggrund af involverede personer, formål, tidspunkt, sted og øvrig kontekst. At agere situationelt vil sige, at man leder, handler og kommunikerer i forhold til den aktuelle situation, og ordet dialektisk peger på det forhold, at der vælges mellem flere mulige løsninger, og at der i specifikke situationer altid kan træffes andre valg.

Bogens første kapitel præsenterer den situationelle dialektiske ledelsestilgang gennem 20 udbredte paradokser, som man som leder navigerer i. De følgende kapitler handler om, hvordan man som leder kan handle i forskellige typer af ledelsesopgaver, bl.a. forandringsledelse, projektledelse, innovationsledelse, byggeledelse, ledelse af køn, ledelse af LGBTQ+-medarbejdere, ledelse af introverte medarbejdere, ledelse af neurodivergente medarbejdere, CSR-ledelse, ledelse af hjemmearbejde, politisk ledelse samt topledelse. I bogens sidste kapitel foreslås en række konkrete metoder til, hvordan man kan komme i gang med at praktisere Situationel Dialektisk Ledelse, samt hvordan man med brug af forskellige træningsmetoder hele tiden kan blive dygtigere som leder.

Bogen henvender sig til ledere og mellemledere samt til studerende på videregående uddannelser og/eller på efteruddannelse samt kurser eller forløb på Diplom i ledelse, Diplom i offentlig ledelse og MBA.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2023), 
298 sider
Vejl. Pris
360,-
ISBN 9788759341957
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2023), 
298 sider
Vejl. Pris
324,-
ISBN 9788759343241
Kapitel E-bog (VitalSource Bookshelf)
1
(2023)
23
ISBN 9788759343975
Vejl. Pris
45,-

Anmeldelser

Medier

"Jeg er sikker på, at mange ledelsesteams vil kunne have glæde af at arbejde med denne bog sammen." – Plenum

Læs mere
Medier

"Jeg er sikker på, at mange ledelsesteams vil kunne have glæde af at arbejde med denne bog sammen." – Plenum

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 11

Kapitel 1. En introduktion til Situationel Dialektisk Ledelse 13
Anne-Christine Rosfeldt Lorentzen og Flemming Smedegaard

Hvorfor er der brug for SDL? 15
Første trin i SDL: Forstå situationen 17
Andet trin i SDL: Forstå modsætningsforholdene 20
Kapitler i antologien 27
Bibliografi 33

Kapitel 2. Forandrings- og stabilitetsledelse på et situationelt dialektisk grundlag 35
Mia Lyhne Nielsen

Hvorfor både forandring og stabilitet? 37
Udformning af Forandringsdiamanten og Stabilitetsdiamanten 38
Forandringsdiamanten 39
Stabilitetsdiamanten 47
Brugen af de to diamanter 51
Bibliografi 52

Kapitel 3. Situationel Dialektisk Ledelse i projekter 53
Maria Mejnborg Lidsmoes

Projektledelseslandskabet 55
Hvorfor er der brug for en ny tilgang til projektledelse? 58
Et nyt mindset til dig, der leder projekter 59
Projektarena 60
Case-eksempel: Projektledelse “med et drys af erfaringer fra covid-19” 69
Bibliografi 72

Kapitel 4. Det lille i og det store I i innovation 75
Nicolai Nybye

Innovation som DNA – en innovationsforståelse 76
Nyt og gammelt som værdier 78
At skabe et mulighedsrum – mellem lyse og mørke sider 79
Mening skabes i dynamikken mellem stort I og lille i (udefra og indefra) 82
Innovation som løsning og problem – plastic 85
Paradokset kultur og natur i klimainnovation 86
Innovation i fremtiden 88
Bibliografi 89

Kapitel 5. Byggeledelse i en situationel dialektisk optik 91
Stine Harboe Petersen

Byggeprojekters traditionelle form 91
Spændingsfeltet mellem mikro og makro 92
Byggepladsen som problemløsningsarena 94
Dialektiske modsætninger i problemløsningsarenaen 96
Afrunding 110
Bibliografi 111

Kapitel 6. Situationel Dialektisk Ledelse af køn 113
Emilie Svane Bruhn

Paradokserne i Situationel Dialektisk Ledelse af køn 113
Paradoks 1: Den iboende kønnede arbejdsplads, vi tror, er ukønnet versus den mindre kønnede arbejdsplads, der anerkender kønslig uligestilling 114
Paradoks 2: Samfundets kønsligestilling versus virksomhedens kønsligestilling 119
Paradoks 3: Nultolerancepolitik versus nulkonsekvensrealitet 122
Paradoks 4: Nysgerrighed versus forhør 125
Underliggende sexistiske strukturer 127
Sprog og handlinger 130
Konklusion 132
Bibliografi 133

Kapitel 7. Situationel Dialektisk Ledelse af LGBTQ+-medarbejdere 135
Katrine Slott Nielsen

LGBTQ+-ABC 137
Ordet “homofobi” underminerer alvoren i diskriminationen 138
Regnbueflaget 139
Virksomheden skal ikke blande sig i medarbejderens seksualitet … eller skal de? 141
Køn og sexisme 142
Selvforstærkende ekskluderende og inkluderende processer 146
Det begynder med lederskab 148
Sammenfatning 151
Bibliografi 152

Kapitel 8. Situationel Dialektisk Ledelse af introverte medarbejdere 153
Stina Rydell Brøgger

Introduktion 153
Hvad vil det sige at være introvert? 154
En kulturel præference for ekstroverte personlighedstræk 155
Mod en situationel dialektisk forståelse af personlighedstræk 158
Hvordan leder man personlighed? 160
Afrunding 167
Bibliografi 167

Kapitel 9. Situationel Dialektisk Ledelse af neurodivergente medarbejdere 169
Emma Mathilde Jørgensen

SDL af neurodivergente medarbejdere – hvorfor? 171
Stigmatisering 172
Caseeksempel fortalt af Lasse 172
Maskering 173
Caseeksempel fortalt af Jonas 173
Høj ledighed blandt neurodivergente 174
Caseeksempel fortalt af Susanne 175
Den ikke-inkluderende del af inklusionsbegrebet 176
Manglen på mangfoldighed i mangfoldighedsledelse 177
Situationel Dialektik Ledelse af neurodivergente medarbejdere i praksis 179
Afrunding 188
Bibliografi 188

Kapitel 10. CSR i Situationel Dialektisk Ledelse 191
Sara Skafsgaard Hansen

CSR og bæredygtighed 192
Når CSR opfattes ud fra to diskurser 193
Problematikken ved det diskursive lighedstegn mellem CSR og bæredygtighed i praksis 195
Case – en overvældende bæredygtighedsdiskurs 198
Situationel dialektisk CSR-model 200
Situationel dialektisk CSR i praksis 202
CSR og bæredygtighed befinder sig på et kontinuum 205
Bidrag til SDL 206
Bibliografi 207

Kapitel 11. Ledelse af hjemmearbejde – distancearbejde i et situationelt dialektisk perspektiv 209
Regitze Arendahl Misser Klenke

Hvad er distancearbejde? 210
Distanceglad, distancetræt og både-og 211
Tag temperaturen 213
Erfaringer under og efter covid-19-hjemsendelserne 213
Forskellige behov 214
Hjemmearbejde som en selvfølge 215
Forskelligheder, som skal samarbejde 219
Dialektiker ved Situationel Dialektisk Ledelse af hjemmearbejde og arbejdsorganisering 224
Afrunding 225
Bibliografi 225

Kapitel 12. Politisk ledelse – en svær balancekunst 227
Anne Sofie Hyldedal Folkmann

En SDL-model til planlægning af politisk massekommunikation 229
Den forudgående del 231
Den definerende del – de obligatoriske facetter 232
Den udformende del – de valgfrie facetter 236
Afrunding 245
Bibliografi 246

Kapitel 13. Situationel Dialektisk Ledelse på toplederniveau 249
Anne-Christine Rosfeldt Lorentzen

Den distribuerede dimension i Situationel Dialektisk Ledelse 250
Baggrunden for en distribueret dimension i Situationel Dialektisk Ledelse 253
Hvordan bliver (top)ledelse distribueret? En caseillustration 256
Kan man så bare gå i gang med at lede distribueret? 261
Forholdet mellem den individualiserede og distribuerede dimension i SDL 262
Faldgrube: Ansvarsforvirring og camoufleret ansvarsfralæggelse 263
Bibliografi 264

Kapitel 14. Hvordan kommer du i gang med at praktisere Situationel Dialektisk Ledelse? 267
Anne-Christine Rosfeldt Lorentzen og Flemming Smedegaard

Første træningsmetode: Casearbejde 269
Anden træningsmetode: Narrativer 281
Tredje træningsmetode: Arketyper 284
Fjerde træningsmetode: Fremtidsscenarier 286
Femte træningsmetode: Organisationsmetaforer 288
Kom i gang med SDL-træningen 292
Bibliografi 293

Forfatterpræsentationer 295

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.