Det offentlige projekt | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Det offentlige projekt

- set i et organisatorisk perspektiv

Hvornår er et offentligt projekt en succes, og hvordan bør projektet gennemføres for at opnå succes?

Skaber et projekt værdi, bliver det en succes, men hvordan forstås værdi i de offentlige organisationer? Det kommer an på øjnene, der ser. Offentlige projekter i politisk styrede organisationer har særlige vilkår, som er vigtige at sætte...

Læs mere

Hvornår er et offentligt projekt en succes, og hvordan bør projektet gennemføres for at opnå succes?

Skaber et projekt værdi, bliver det en succes, men hvordan forstås værdi i de offentlige organisationer? Det kommer an på øjnene, der ser. Offentlige projekter i politisk styrede organisationer har særlige vilkår, som er vigtige at sætte sig ind i. Det offentlige projekt - set i et organisatorisk perspektiv giver aktørerne i og omkring offentlige projekter en bredere forståelse af præmisserne for offentlig projektledelse.

I bogen præsenteres de rammer, som de offentlige projekter opstår i, skal løses i, og som de gerne skal have succes i: såkaldte projektarenaer. Projektarenaer rummer en lang række forskellige og modsatrettede krav og forventninger, og det påvirker projekter på forskellige måder og sender dem ofte i forskellige retninger med den konsekvens, at kompleksiteten omkring dem øges voldsomt.

Det offentlige projekt - set i et organisatorisk perspektiv er til ledere, mellemledere, projektledere og medarbejdere i og omkring det offentlige. Bogen kan også bruges på uddannelser og efteruddannelser inden for projektledelse i det offentlige.


Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2021), 
167 sider
Vejl. Pris
220,-
ISBN 9788759338575
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2021), 
167 sider
Vejl. Pris
198,-
ISBN 9788759339114

Anmeldelser

Medier

"Det offentlige projekt set i et organisatorisk perspektiv er en solid udgivelse, der giver et helt nyt perspektiv på projektledelse. Det vil være relevant at bruge den som grundlag for refleksioner over, hvordan der arbejdes med projekter i organisationen. På den måde kan den give et fælles projektsprog, som ledelse og medarbejdere kan samarbejde om."... Læs mere

Medier

"Det offentlige projekt set i et organisatorisk perspektiv er en solid udgivelse, der giver et helt nyt perspektiv på projektledelse. Det vil være relevant at bruge den som grundlag for refleksioner over, hvordan der arbejdes med projekter i organisationen. På den måde kan den give et fælles projektsprog, som ledelse og medarbejdere kan samarbejde om." – Paedagogen.dk
https://www.paedagogen.dk/anmeldelser/det-offentlige-projekt-set-i-et-organisatorisk-perspektiv-18544/  

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 9
Bogens målgruppe 10
Bogens empiriske grundlag 10

Indledning 11
Betydningen af projektets organisatoriske kontekst 11
Legitimitet og projektværdi i offentlige projekter 12
Offentlige styringsparadigmer som organisatorisk bagtæppe 13
Projektlederens rolle i det offentlige projekt 14
Bogens struktur 14

1. del: Et organisatorisk landskab

Konkret projekt: Et effektiviseringsprojekt kommer forbi 19

Kapitel 1: Styringsparadigmer i de offentlige organisationer 21
Styringsparadigmernes funktion 21
Fire centrale styringsparadigmer omkring det offentlige projekt 23
Det fagprofessionelle paradigme 24
Det bureaukratiske styringsparadigme 26
New Public Management-paradigmet 27
Det humanistisk-relationelle paradigme 29
Styringshybrider, krydspres og kompleksitet i de offentlige organisationer 31

Kapitel 2: Et kontekstuelt framework for det offentlige projekt 35
Vejen til en kontekstmodel 36
Kontekstmodellens værdipositioner omkring det offentlige projekt 41
Et organisatorisk landskab af forskellige projektarenaer 43
Projektets politiske arena 45
Projektets effektiviseringsarena 46
Projektets organisatoriske udviklingsarena 48
Projektets faglige udviklingsarena 50
Mere om projekttyper inden for den enkelte projektarena 52
Projektarenaerne i et strategisk perspektiv 56
Kontekstmodellen som framework for dynamiske projektforløb imellem projektarenaerne 58

2. del: Det offentlige projekt imellem projektarenaer

Kapitel 3: Projektopstart 63
Projektopstart i de fire projektarenaer 64
I spændingsfeltet mellem projektarenaerne 71
Caseeksempel: Når den øverste ledelse træffer strategiske beslutninger 73
Anbefalinger 74

Kapitel 4: Projektmodel 77
Projektmodel i de fire projektarenaer 78
I spændingsfeltet mellem projektarenaerne 86
Caseeksempel: En modificeret vandfaldsmodel 89
Anbefalinger 90

Kapitel 5: Projektorganisering 93
Projektorganisering i de fire projektarenaer 95
I spændingsfeltet mellem projektarenaerne 102
Caseeksempel: Stakeholderorganisering i effektiviseringsprojektet 104
Anbefalinger 105

Kapitel 6: Projektlederens ledelsesrum 107
Projektlederens positionering inden for de fire projektarenaer 109
Projektlederen som forhandler i spændingsfeltet mellem projektarenaerne 119
Caseeksempel: Projektlederen i et krydspres af forventninger 122
Anbefalinger 123

Kapitel 7: Projektimplementering 125
Implementering kommer i flere former 126
Projektimplementering inden for de fire projektarenaer 129
I spændingsfeltet imellem de fire implementeringsdimensioner 135
Hvornår er et projekt færdigimplementeret? 138
Caseeksempel: Sætte strøm til modulet og så vente … 139
Anbefalinger 140
Afslutning på bogens 2. del 140

3. del: At forstå og bruge den organisatoriske kontekst

Kapitel 8: At forstå projektets kontekst 143
Forskellige definitioner på det offentlige projekt 143
Forholdet mellem indre og ydre projektværdi 144
Kontekstmodellen som et analytisk framework omkring det offentlige projekt 145
Projektarenaerne i et dynamisk perspektiv 147
Projektet imellem effektivitet og legitimitet 149
Andre kontekstmarkører end styringsparadigmerne 150

Kapitel 9: Skab det rette projektdesign 153
Fra projektmodel til projektdesign 153
At være offentlig projektleder 156
Projektlederens kompetencehjul 157
Anbefalinger til projektlederen 159

Afrunding 161

Tak 163

Litteraturliste 165

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.