Militært chefvirke | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Militært chefvirke

At skabe handlekraft i komplekse situationer

Militære chefer skal udvise handlekraft. Det skal de i spændingsfelter mellem politiske krav og professionelle behov. Det fører let til kritik, indsnævrede handlemuligheder og tab af legitimitet. Hvordan kan vi forstå ledelseskompleksitet som et fænomen, der består af mangfoldige og ofte konkurrerende krav til effektivitet og legitimitet? Og...

Læs mere

Militære chefer skal udvise handlekraft. Det skal de i spændingsfelter mellem politiske krav og professionelle behov. Det fører let til kritik, indsnævrede handlemuligheder og tab af legitimitet. Hvordan kan vi forstå ledelseskompleksitet som et fænomen, der består af mangfoldige og ofte konkurrerende krav til effektivitet og legitimitet? Og hvordan etableres der handlerum og handlekraft, der både fastholder effektivitet og legitimitet i komplekse og kritiske situationer?

Disse spørgsmål tages op i Militært chefvirke, som bygger på ny forskning i militære chefbedømmelser og inddrager chefers egne oplevelser. Militært chefvirke er for de chefer, der allerede har gjort sig erfaringer med det militære chefvirke, eller som står over for det. Bogen kan også give inspiration til alle andre chefer og topledere, der agerer i stadigt mere dynamiske og komplekse krav fra omverdenen. Sidst men ikke mindst giver Militært chefvirke et oplysende indblik i en profession, der ellers er lukket land for de fleste. En profession, der ellers er en central inspirationskilde for det moderne ledelsesbegreb.

 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2020), 
208 sider
Vejl. Pris
310,-
ISBN 9788759336854
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2020), 
208 sider
Vejl. Pris
239,-
ISBN 9788759338322

Anmeldelser

Medier

⭐⭐⭐⭐ "(…) der ingen tvivl om, at bogen... Læs mere

Medier

⭐⭐⭐⭐ "(…) der ingen tvivl om, at bogen bliver læst med stor interesse blandt både nuværende og tidligere ledere i miljøet omkring det danske forsvar. Også (forsvars)politikerne bør læse bogen for at få en forståelse for de organisatorisk-ledelsesmæssige mekanismer. Den er et værdifuldt supplement til Ralph Stacey (…)" - Børsen


Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 9
Bogens opbygning og de tre gennemgående spørgsmål 13

Indledning 15
Den militære kerneopgave 15
Den militære chef 18
Kritikken af det militære chefvirke 19
Chefvirke mellem kritik og legitimitet 21
Kritisk kompetence, et grundlag for legitimitet 24
Rum for kritisk realitetsafprøvning 26
Udspændthed - ledelsesparadokser og dilemmaer i chefvirke 27
Afparadokseringsstrategier, der skaber handlerum 28

Kapitel 1
Det komplekse chefvirke - og kritik som undersøgelse 29
Første skelnen: kompliceret eller kompleks? 29
Anden skelnen: kritik som undersøgelse, illoyalitet eller modstand? 33
Tredje skelnen: chefvirke eller officersvirke? 36

Kapitel 2
Teoretisk model for militær legitimitet 41
Introduktion til teoriens nøglebegreber 42
Grundlaget for kritisk kompetence - retfærdiggørelsesregimer 45
Retfærdiggørelsesregimer 46

Kapitel 3
Roller i chefvirket - og konkurrerende former for legitimitet 57
Roller i chefvirket og deres styrende principper 58

Kapitel 4
Dynamik i chefvirkets retfærdiggørelse 1989-2014 91
Den sikkerhedspolitiske udvikling i perioden fra 1989 til 2014 91
Analyse af professionsforståelse 93
Generelle tendenser i chefvirkets retfærdiggørelse 96
Brud og kontinuitet i chefvirkets retfærdiggørelse 1989-2014 99
Tre nedslag i chefernes bedømmelse af det militære chefvirke 101
Kompromis mellem regimer i perioden 1989 til 2015 (fase I-III) 125
Chefvirkets retfærdiggørelse i årerne 1989 til 2014 126
De sjældnest forekommende regimer for chefvirket 1989-2014 127
Sammenligning af administrative og operative cheffunktioner 139
Sammenfatning af det militære chefvirkes retfærdiggørelse 1989-2014 141

Kapitel 5
Rum for kritisk realitetsafprøvning 147
Afparadokseringsstrategier som alternativ 148
Model for kritisk realitetsafprøvning 155

Kapitel 6
Skildringer fra det militære chefvirke 167
Samtale med chefer i Forsvaret 167
Skildringer af komplekse problemer, modsatrettede krav og handlingsstrategier 168
At undersøge nye handlemuligheder, koordinere behov og skabe handlerum i chefvirket 177

Kapitel 7
At byde den kritiske kompetence velkommen 181
Det militære chefvirke skal både skabe effektivitet og legitimitet 181
Der er behov for etablering af rum for kritisk realitetsafprøvning 186

Litteratur 191

Bilag
Professionel legitimitet: Retfærdiggørelsesregimer i det militære chefvirke 201

Stikordsregister 205

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.