Liv og læring | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Liv og læring

Knud Illeris er internationalt kendt for sin udforskning af, hvordan menneskelig læring fungerer, og hvad der er på spil, når tilsigtet læring ikke finder sted. Bag den videnskabelige karriere ligger et usædvanligt og spændende livsforløb, som både adskiller sig fra den typiske  akademiske livsbane og samtidig har været med til at nære de...

Læs mere

Knud Illeris er internationalt kendt for sin udforskning af, hvordan menneskelig læring fungerer, og hvad der er på spil, når tilsigtet læring ikke finder sted. Bag den videnskabelige karriere ligger et usædvanligt og spændende livsforløb, som både adskiller sig fra den typiske  akademiske livsbane og samtidig har været med til at nære de forskningsmæssige interesser.

Allerede i 14-15-årsalderen oplevede Illeris, at han spildte sin tid i skolen. Han ville ud i verden, kom i lære i et rejsebureau og fik en lynkarriere i rejsebranchen. Men som 27-årig ville han videre og meldte sig til et studenterkursus. Her oplevede han, at det hele handlede mere om indordning og sortering end om læring, og det blev afsættet for en livslang interesse for læring i både teori og praksis.

Illeris blev psykolog, var med til at starte Det frie Gymnasium, blev senere ansat ved det nye Roskilde Universitetscenter og spillede her en central rolle i forbindelse med læring gennem projektarbejde. Sideløbende udviklede han gennem 30 år den læringsforståelse, som i den sidste del af hans karriere gjorde ham bredt kendt inden for den internationale læringsforskning.

Men Illeris liv har ikke kun handlet om læring og uddannelse. Bogen beretter også om hans interesse for fællesskaber og næsten 40 år som medlem af det økologiske storkollektiv på Svanholm, om hans omfattende rejseoplevelser og om hans baggrund i et miljø præget af grundtvigianske og freudianske strømninger med et tilskud fra en særpræget forståelse af både Marx og Jesus. Det er i denne specielle kombination, han mener at finde en del af forudsætningerne for udviklingen af den bredt dækkende læringsforståelse.

Forlag: Roskilde Universitetsforlag
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2016), 
313 sider
Vejl. Pris
69,-
ISBN 9788778674968
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2016), 
313 sider
Vejl. Pris
239,-
ISBN 9788778675002

Yderligere information

Forord 9

1. Livsforløbet 13

Et liv i tre faser 14

Den tidlige barndom 1939-46 15

Hagens Allé og Dyssegårdsskolen 1946-50 23

Skovalleen og Aurehøj 1950-55 28

Udlandsophold, lærlingetid og skolerejser 1955-60 38

Den store rejse, familie og karriere 1960-66 43

Opbrud, studietid, kollektiv og ny partner 1966-72 47

Det første faglige gennembrud, RUC, Fløng og Kildegården 1972-79 57

Stabilitet i familien, på Svanholm og på RUC 1979-90 61

De første børnebørn, AMU-projekterne og det andet faglige gennembrud 1990-99 65

Internationalisering og nye arbejdssteder 1999-2009 69

Pensionist, konsulent, gedepasser og morfar fra 2009 73

2. Mine forfædre og slægtninge m/k 79

Min mors familie og den grundtvigske arv 80

Min fars familie og den freudianske arv 91

Johs, Jesus og Marx 101

Brydninger og samspil 105

Min engelske familie 115

3. Årene i rejsebranchen 121

Oplæring i Ungdommens Rejsebureau 122

Intermezzo på Solferie 129

Udviklingsarbejde i FDM 132

4. Studie- og arbejdsliv på universitetet 139

Studieårene på Københavns Universitet 140

Projektarbejdet på RUC, efg-projektet og en tvist med Bertel Haarder 146

De lidt mere afslappede år i 80 erne 155

Udviklingsarbejde i arbejdsmarkedsuddannelserne 160

Nytænkning, internationalisering og opsamling omkring årtusindskiftet 168

Learning Lab Denmark og Teachers College 176

Fire år på Danmarks Pædagogiske Universitet 184

Professor emeritus og privat uddannelseskonsulent 190

5. Udviklingen af en læringsforståelse 193

Fra behaviorisme til Piaget og Rogers 195

Problemorientering og deltagerstyring 201

Motivation og modstand 205

Ny inspiration 211

En læringsorienteret kvalifikationsmodel 213

Nyt teoretisk input 215

Læringstrekanten, fornuften og følelserne 218

Systematisering af læringsforståelsen 225

Læringsteoriens grundlag og perspektiver 229

6. Fællesskaberne 235

Landbrugskollektivet i Aagaard 236

Inspirationen fra kibbutzerne 237

Studenterkollektivet i Gadevang 240

Bygge- og bofællesskabet på Kildegården 242

Tigerbjerget, et voksenkollektiv 244

Svanholm, det store økokollektiv 246

Fællesskaber i en individualiseret verden 260

7. Rejselivet 263

De tidlige cykelture 264

Ekspeditionen til Østeuropa, Istanbul og Grækenland 268

Den store tur 269

Professionelle rejser og ferieture 276

På trekking i Himalaya 276

En halvårs familietur til Indien 278

Familierejser med store børn og en tur til Sydamerika 285

Rejsende i læringsforståelse faglighed og ferier 288

Den lille grønne bil og pensionistrejser 292

8. Nogle afsluttende tanker 295

Personregister 303

Bogudgivelser og rapporter 307

Referencer 311

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.