Videnskabsteori | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Videnskabsteori

- en grundbog til de pædagogiske fag

Den pædagogiske forskning og videnskab har igennem tiderne været knyttet til forskellige videnskabstraditioner inden for især psykologi, sociologi og antropologi. Pædagogisk forskning og teori tager derfor stilling til og er et resultat af grundlæggende og almene konflikter og problemstillinger i 1900-tallets videnskabsteori. Disse konflikter...

Read more

Den pædagogiske forskning og videnskab har igennem tiderne været knyttet til forskellige videnskabstraditioner inden for især psykologi, sociologi og antropologi. Pædagogisk forskning og teori tager derfor stilling til og er et resultat af grundlæggende og almene konflikter og problemstillinger i 1900-tallets videnskabsteori. Disse konflikter vedrører fundamentalt forskellige svar på spørgsmålet om, hvad et subjekt og det sociale er, og hvad videnskabelig praksis er eller bør være.

Stridens parter søges fremstillet i så ren og rå form som muligt med henblik på at skabe et grundlag for at kunne genkende og diskutere variationer over disse problemstillinger i den aktuelle pædagogiske og uddannelsesvidenskabelige forsknings positioner.

Bogen fremstiller dels den fænomenologisk-hermeneutiske versus den strukturalistiske tradition, dels Poppers kritiske rationalisme versus Kuhns paradigmetænkning. Endvidere vil problemstillinger som historicitet, sprog eller diskursbegrebet og endelig begrebet det ubevidste blive fremstillet.


Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
2. Edition (2021), 
285 pages
Price
340,-
ISBN 9788759339404
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2021), 
285 pages
Price
268,-
ISBN 9788759339428
Sampak (Softcover) og E-bog (VitalSource)
2. Edition (2021), 
285 pages
Price
338,-
ISBN 9788759339411

Aditional information

Indledning 9
    Hvorfor videnskabsteori? 9
    Hvorfor metode? 10
    Det tilfældige 13
    Det skjulte 14
    Det videnskabelige objekt. Er pædagogikken en videnskab? 15
    Opdager man eller opfinder man det videnskabelige objekt? 16
    Teori - metode - objekt 20
    Metodefetichisme 21
    Grundantagelser 22
    Psykologisme - antipsykologisme 22
    Psykologismen 23
    Det videnskabelige objekt i psykologismen 24
    Antipsykologismen. Psyken og det sociale 25
    Den anden og det sociale 26
    Findes mennesket? 30
    Findes det pædagogiske? 31
    At søge tilflugt i filosofien 31

1. Struktur eller aktør? 39
    Voluntarisme - determinisme 42
    Kan videnskaben være filosofien foruden? 42
    Natur- og humanvidenskaber 44
    Hermeneutik 46
    Hermeneutisk humanisme og antihumanisme 46
    Hermeneutik som et spørgsmål om ontologi 48

2. Fænomenologi 49
    Verden ifølge "mig" 50
    Fænomenologiens førstepersonsperspektiv 52
    Hermeneutik som eksistentiale 54
    Den hermeneutiske cirkel 55
    Rehabilitering af fordomme 56
    Kroppen 57
    Kropsfænomenologi og pædagogik 61
    Wittgensteins regelfølgeovervejelser 62
    Erfaring - erkendelse 64
    Tavs viden - Polanyi 65
    Situeret læring - Jean Lave og Etienne Wenger 65
    Fra novice til mester 67
    Situationsfornemmelse 70
    Det foretagsomme menneske 72
    En rum tid, tidsrum 73
    Det værende som værktøj 76
    Angst og autenticitet 76

3. Strukturalisme 81
    Saussure 84
    Sproget er et system af forskelle uden positive termer 88
    Forskel og modsætning 92
    Strukturalisme i antropologien 93
    Slægtskabselementet 94
    Totem og tabu 96
    Kunsten at drille en vikar 103
    Antihumanismen 104
    Determinisme 108

4. Positivisme - en forudsætning 113
    Det antimetafysiske og det positive 115
    Observationssætninger 118
    Enhedsvidenskab 119
    Kritik og politik 121
    Verifikationskriteriet 124
    Realismens og idealismens meningsløshed 125
    Analytiske og syntetiske domme 127

5. Kritisk rationalisme. Karl Popper 129
    Teoriers autonomi. Pythagoræerne som eksempel 130
    Induktivismens umulighed 132
    Pseudovidenskab og sandhed 136
    Hvad er rationalisme? 138
    Induktionsproblemet 141
    Holder Poppers kritik af marxisme og psykoanalyse vand? 143
    Kan videnskaber bevise noget som helst? 144
    Videnskabshistorisk ekskurs 146
    Poppers argumenter imod induktionen 147

6. Paradigmetænkning. Thomas Kuhn 155
    Revolution 159
    Den kopernikanske vending 160
    Hvorfor er den kopernikanske revolution kopernikansk? 162
    Hvorfor skulle falsifikationsprincippet løse noget? 163
    Antirealismen 166
    Relativisme? 167
    Tilflugten til filosofi 169
    Psykoanalysen som en kopernikansk vending 170

7. Historicitet - en historie om nødvendig udvikling eller tilfældige hændelser? 175
    "Den historiske syge" 176
    Idealisme 178
    Historien om begærede begær 179
    Materialisme 181
    Ideologikritik 182
    Historien som videnskab 183
    Historiens nytte 185
    Genealogi 186
    Det strukturalistiske angreb på historien 188
    Arkæologi 190
    Hændelser eller begivenheder 193

8. Ord der virker. Det performative - det diskursive 199
    Talen 200
    Talehandlinger 202
    Illokutionære og perlokutionære handlinger 206
    Magt og viden. Foucault 208
    Repressionshypotesen 210
    Menneskets død 213
    Afmagten. Lacan 215
    I begyndelsen var den Anden 216
    Pædagogikkens diskursive status 218
    Lacans diskurser 220
    Mesterdiskursen 222
    Den universitære diskurs 225
    Pædagogikken som slavens diskurs 228

9. Det ubevidste, det førbevidste og bevidstheden.
Psykoanalyse og pædagogik 231
    Bevidstheden. Hvad er egentlig problemet? 232
    Det førbevidste 234
    Det ubevidste 235
    "Om forglemmelser af visse navne" 236
    Vitsen 241
    Hermeneutik og strukturalisme i psykoanalysen 248
    Det utidige subjekt 250
    Identifikation, suggestion og overføring eller pædagogikkens umulighed 251
    Pædagogik og modstand 255
    Overføring 257
    Psykoanalyse og pædagogik 261

Ordliste 265

Litteraturliste 277

Register 283

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.