Den etiske lærer | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Den etiske lærer

- udfordringer til en profession

Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin and Kirsten Grønlien Zetterqvist

Læreren står ofte alene, når der opstår vanskelige situationer, som kræver et etisk beredskab. I en presset situation skal man opfatte, hvad der sker, og handle hurtigt på en måde, som fungerer. Både når man står midt i situationen, og senere, når man skal stå til ansvar for sine handlinger.

Hvordan kan læreren ruste sig til dette moralske...

Read more

Læreren står ofte alene, når der opstår vanskelige situationer, som kræver et etisk beredskab. I en presset situation skal man opfatte, hvad der sker, og handle hurtigt på en måde, som fungerer. Både når man står midt i situationen, og senere, når man skal stå til ansvar for sine handlinger.

Hvordan kan læreren ruste sig til dette moralske ansvar i en virkelighed, som bliver stadig mere kompleks? Hvordan skal en refleksiv professionsetik se ud, for at den kan inspirere og støtte læreren i sit arbejde?

Bogen understøtter udviklingen af læreres og de lærerstuderendes professionsetiske kompetencer, og udgangspunktet er tre cases fra henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, som hver især rummer dilemmaer og valgsituationer.

Forfatterne diskuterer disse cases i lyset af de traditionelle og nutidige moralfilosofiske tankefigurer, som udgør bogens teoretiske ballast.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2010), 
160 pages
Price
225,-
ISBN 9788759315002

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord . . . 7

Kapitel 1: Indledning . . . 9

Lærerprofession og etik . . .  9

Politiske, juridiske og institutionelle vilkår . . . 15

At arbejde med cases som udgangspunkt . . . 18

Bogens disposition . . . 20

Kapitel 2: Etisk teori . . . 23

Etiske tankefigurer . . . 24

Kapitel 3: At identificere, kvalificere og argumentere . . . 49

At identificere professionsetiske problemer . . . 50

At kvalificere forståelsen  . . . 52

At argumentere for en handling . . . 53

Kaptitel 4: Du er dum, du er dum, jeg hader dig  . . . 55

Identificering af professionsetiske problemer . . . 57

Kvalificering af de professionsetiske problemstillinger. . .  59

Kapitel 5: Pigen fra det ydre rum . . . 77

Identificering af professionsetiske problemer . . . 80

Kvalificering af de professionsetiske problemer . . .  83

Kapitel 6: En mentors dilemma . . . 109

Identificering af professionsetiske problemer . . . 111

Kvalificering af de professionsetiske problemer . . . 113

Kapitel 7: Etik i lærerprofessionens praksis . . . 139

Professionen, lærerens identitetskonstruktion og etik . . . 140

Læreridentitet i et markedsorienteret samfund . . .  143

Sårbarhed og konstruktiv refleksion i det professionelle rum . . . 145

Professionsetisk beredskab for det uforudsete . . .  148

Professionsetisk sprog   tilgang til en etisk dimension . . . 150

Formel lovgivning og kontekstafhængighed, . . .  151

Litteratur . . . 155

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.