Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Drenge klarer sig dårligere i skolen end piger med hensyn til karakterer, og færre drenge gennemfører en ungdomsuddannelse. Pigerne er derimod kommet i flertal på de videregående uddannelser.

Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber.

Giver...

Read more

Drenge klarer sig dårligere i skolen end piger med hensyn til karakterer, og færre drenge gennemfører en ungdomsuddannelse. Pigerne er derimod kommet i flertal på de videregående uddannelser.

Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber.

Giver det overhovedet mening at tale om et særligt drengeproblem i uddannelsessystemet?

Antologien giver et overblik over drengedebattens historiske udvikling og over forskellige teoretiske forståelser af mænd og maskuliniteter. Desuden kaster forfatterne et kritisk lys over det statistiske grundlag for at se drenge som tabere .

Med udgangspunkt i den aktuelle danske forskning på området behandler forfatterne forskellige grupper af drenges vilkår og vanskeligheder i ungdomsuddannelserne og belyser således køn og maskulinitet i det almene gymnasium, i de erhvervsgymnasiale uddannelser, på handelsskoler og tekniske skoler.

Endvidere belyses drenges overgang til videregående uddannelser, drenge fra etniske minoriteter og såkaldt sårbare drenge.

Contributors: Jesper Bruun, Eva Bertelsen, Lotte Bloksgaard, Mette Lykke Nielsen, Camilla Hutters, Helena Korp, Lars Ulriksen, Kevin Mogensen, Rasmus Præstmann Hansen, Anne Mia Steno, Michael Pedersen, Nanna Friche, Lene Larsen, Mette Pless, Steen Baagøe Nielsen, Stine Thidemann Faber, Sune Qvotrup Jensen and Lene Møller Madsen
Publisher: Roskilde Universitetsforlag
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2013), 
283 pages
Price
295,-
ISBN 9788778673978
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2013), 
283 pages
Price
177,-
ISBN 9788778674630

Aditional information

Indhold

Forord 7

1. Drenges vilkår og veje i uddannelserne 9

2. Forståelse for drenge? Om behovet for teoretiske perspektiver på køn og uddannelse under forandring 25

3. Tal og fortællinger om drenge som tabere 49

4. Kok, køn og krop mediekokke og maskuliniteter blandt kokkedrenge på erhvervsskolen 69

5. Håndens maskuline arbejde problem og potentiale. Drenges kønsforhandlinger på mekanikeruddannelsen 87

6. Hvem regnes for dygtig her? intelligens og maskulinitet i Erhvervsuddannelserne 103

7. Fire drenge på Ørestad Gymnasium skolegang mellem mening og nødvendighed 125

8. Når der går kajak i den unge mænds fravalg af videregående Uddannelse 149

9. At være de få blandt de mange. Om hvordan køn forhandles på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser 169

10. Drenge i udkanten køn, stedtilknytning og uddannelse 187

11. Uddannelseskrav og kønssårbare identiteter? 209

12. Billeder i hovedet etniske minoritetsdrenge i erhvervsuddannelse 225

13. Skolen som arena for andengørelse, tilpasning og modstand 243

14. Kom du på taberholdet? om hvorfor nogle drenge taber

i uddannelserne 259

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.