Poststrukturalistiske analysestrategier | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Poststrukturalistiske analysestrategier

Poststrukturalismen har i dag vundet indpas i de samfundsvidenskabelige såvel som de humanistiske discipliner.

Indtil nu har diskussionen imidlertid overvejende været præget af teoretiske og teorihistoriske bidrag, hvilket har skygget for en diskussion af spørgsmålet om poststrukturalismens anvendelighed i konkrete analyser.

På den baggrund...

Read more

Poststrukturalismen har i dag vundet indpas i de samfundsvidenskabelige såvel som de humanistiske discipliner.

Indtil nu har diskussionen imidlertid overvejende været præget af teoretiske og teorihistoriske bidrag, hvilket har skygget for en diskussion af spørgsmålet om poststrukturalismens anvendelighed i konkrete analyser.

På den baggrund sættes der i denne antologi fokus på spørgsmålet om, hvilken forskel poststrukturalismen gør i den konkrete analyse. Med andre ord anlægges der i antologien et analysestrategisk perspektiv på poststrukturalismen.

I Poststrukturalistiske analysestrategier præsenterer en lang række forfattere en række forskellige analysestrategier, sådan som de udfoldes i de vigtigste forfatterskaber inden for traditionen.

Antologien udgør dermed et inspirerende katalog over den sproglige vendings omsætning til konkrete strategier for forskning, der har relevans både for studerende og forskere.

Poststrukturalistiske analysestrategier omfatter således repræsentanter for strukturalismen (Claude Levi-Strauss, Roland Barthes, Jacques Lacan), den klassiske poststrukturalisme (Jacques Derrida, Michel Foucault, Ernesto Laclau) og forfattere på kanten af poststrukturalismen (Slavoj i ek, Niklas Luhmann og Gilles Deleuze/Felix Guattari).

Denne bog er produceret sideløbende med bogen Socialkonstruktivistiske analysestrategier, også udgivet på Roskilde Universitetsforlag.

Publisher: Roskilde Universitetsforlag
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2014), 
281 pages
Price
214,-
ISBN 9788778674319

Reviews

Press

"Begge disse antologier er forsynet med klare velskrevne indledninger, hvor de forskellige positioner pædagogisk ridses op [...] Alt i alt er begge antologier velskrevne... Read more

Press

"Begge disse antologier er forsynet med klare velskrevne indledninger, hvor de forskellige positioner pædagogisk ridses op [...] Alt i alt er begge antologier velskrevne og rummer mange interessante enkelte bidrag".

- Jakob Linaa Jensen i Dansk Sociologi

 

"... som helhed kan bøgerne primært anbefales til læsere med interesse for socialkonstruktivistiske  og poststrukturalistiske teoretikere samt kendskab til fagterminologien. Især kapitlerne af Højbjerg, Esmark og Wilken kan dog anbefales til alle med interesse for analysestrategiske overvejelser".

- Lotte Bøgh Andersen i Politica

 

 "Introduktionerne [...] giver et superinstruktivt overblik over begge discipliner

[...] gode overskuelige fremstillinger af begrebernes historie i et projekt, der er overordentlig velgennemtænkt og logisk struktureret" 

Bjørn Friis Thomsen i Vandfanget - Institutblad for Nordisk Institut, AU 

Read less

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.