Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne

- på tværs af fagkulturer og paradigmer

Lars Fuglsang (red.), Poul Bitsch Olsen (red.) and Klaus Rasborg (red.)

Inden for samfundsvidenskaberne findes der mange forskellige og ofte modstridende antagelser om, hvordan viden opbygges, hvad samfundet er, og hvad der indgår i en samfundsvidenskabelig analyse.

Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne sigter på at give en samlende og loyal fremstilling af de mest fremherskende videnskabsteoretiske paradigmer og de...

Read more

Inden for samfundsvidenskaberne findes der mange forskellige og ofte modstridende antagelser om, hvordan viden opbygges, hvad samfundet er, og hvad der indgår i en samfundsvidenskabelig analyse.

Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne sigter på at give en samlende og loyal fremstilling af de mest fremherskende videnskabsteoretiske paradigmer og de ofte frugtbare diskussioner, der har været ført imellem deres tilhængere.

Formålet er at give læseren det overblik og den indsigt, som er nødvendig i det videnskabelige arbejde, når man skal begrunde egne valg af fremgangsmåder og belyse de ideer, der ligger bag.

3. udgave af den bredt anvendte Videnskabsteori i Samfundsvidenskaberne er blevet gennemskrevet og opdateret. Den grundige introduktion til de forskellige videnskabsteoretiske retninger er således blevet lettere tilgængelig til glæde for studerende på både bachelor- og overbygningsniveau.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Hardcover)
3. Edition (2013), 
563 pages
Price
449,-
ISBN 9788759315514
E-bog (VitalSource Bookshelf)
3. Edition (2013), 
563 pages
Price
359,-
ISBN 9788759325681

Reviews

Teacher

"Bogen har et sublimt kapitel om fænomenologi af Rendtorff, som jeg ofte anbefaler studerende."

... Read more
Teacher

"Bogen har et sublimt kapitel om fænomenologi af Rendtorff, som jeg ofte anbefaler studerende."

Casper Feilberg, adjunkt, Institut for Kommunikation, AAU

 

"Jeg har i flere år brugt bogen som pensum på afgangsprojekter ift. videnskabsteori, og den har vist sig at være meget velegnet til dette formål.

Den reviderede udgave er endnu bedre struktureret end forgængeren og har en række tilføjelser etc., der giver rigtig god mening.

Så jeg vil også fremover anbefale, at mine studerende bruger bogen til deres afgangsprojekter, hvor videnskabsteorier og videnskabelige undersøgelsesmetodikker skal refleksteres og anvendes."

Rolf Kuessner, konsulent

UC Syd, Videncenter for ledelse innovation og evaluering

Read less

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord til tredje reviderede udgave 9

Introduktion 11

Lars Fuglsang, Poul Bitsch Olsen og Klaus Rasborg

Del I Positivisme og post-positivisme

1 · Positivisme: erfaringsbaseret viden formuleret i en logisk sprogramme 55

Esther Oluffa Pedersen og Peter Toft

2 · Kritisk rationalisme 79

Carsten A. Koch

Del II Realisme

3 · Marxistisk videnskabsteori og forskellige slags marxisme 113

Peter Nielsen og Lars Poulsen

4 · Kritisk teori 137

Bo Elling

5 · Kritisk realisme teori og praksis 171

Jesper Jespersen

6 · Sociologiske feltanalyser 193

Anders Mathiesen og Henriette Højberg

7 · Systemteori og funktionalisme som forklaringsform 231

Lars Fuglsang

Del III Hermeneutik og pragmatisme

8 · Fænomenologien og dens betydning 259

Jacob Dahl Rendtorff

9 · Hermeneutik 289

Henriette Højberg

10 · Aktionsforskningens videnskabsteori 325

Kurt Aagaard Nielsen

11 · Aktør-netværksteori eller tingenes sociologi 351

Lars Fuglsang

12 · Organisering 377

Poul Bitsch Olsen

Del IV Socialkonstruktivisme

13 · Socialkonstruktivismer i klassisk og moderne sociolog i 403

Klaus Rasborg

14 · Diskursteori i et videnskabsteoretisk perspektiv 439

Allan Dreyer Hansen

15 · Feministisk teori 467

DEL V Akademisk praksis og ordliste

16 · Akademisk praksis 509

Poul Bitsch Olsen

Forfatterpræsentation 547

Indeks 551

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.