Samfundspolitiet | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Samfundspolitiet

Part of the series Polititeori

Politiet er en af de samfundsinstitutioner, der fylder allermest i den offentlige debat. Debatten handler ofte om, hvorvidt politiet er effektivt og løser sin opgave godt nok. Men politiet er først og fremmest rygraden i statens magtudøvelse og helt afgørende for kvaliteten af vores demokrati. Demokrati handler nemlig ikke kun om, hvem vi regeres...

Read more

Politiet er en af de samfundsinstitutioner, der fylder allermest i den offentlige debat. Debatten handler ofte om, hvorvidt politiet er effektivt og løser sin opgave godt nok. Men politiet er først og fremmest rygraden i statens magtudøvelse og helt afgørende for kvaliteten af vores demokrati. Demokrati handler nemlig ikke kun om, hvem vi regeres af, men også om, hvordan vi regeres.

Det, at vi lever i et demokrati, må have konsekvenser for politiets organisering og arbejdsmetoder. Og omvendt: Den måde, vi organiserer politiet på, har konsekvenser for, hvilket demokrati vi i praksis kommer til at leve i. Netop derfor er det problematisk, at dansk politis udvikling i de senere årtier er blevet bestemt af effektivitetsbetragtninger snarere end hensynet til demokratiet.

Denne bog undersøger udviklingen og argumenterer for, at vi må møde demokratiets aktuelle krise med et offensivt svar i form af en øget demokratisering af statsmagten og et politi, der ikke kun er statens, men samfundets. Når borgeren møder politiet, står pågældende over for statsmagten i dens på én gang reneste og mest symbolske form. Politiet er politiske værdier i konkret og uniformeret form. Det er grunden til, at det er så vigtigt, at politiet er tæt på borgerne: Et borgernært politi er først og fremmest borgernes politi.

Bogen skitserer et program for en demokratisk re-orientering af politiet henimod et egentligt samfundspoliti. Den er skrevet til politifolk, der vil have en dybere forståelse af, hvad borgernært politiarbejde vil sige, såvel som samfundsforskere med interesse for politiforhold. Mest af alt er den dog skrevet til borgere, der bekymrer sig om og gerne vil drage omsorg for kvaliteten af vores demokrati.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2022), 
189 pages
Price
225,-
ISBN 9788759339817
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
189 pages
Price
203,-
ISBN 9788759340646

Aditional information

Indledning 9

KAPITEL 1
Demokrati og politi 23
   Instrument og bureaukrati 24
   Det demokratiske liv  29
   Politi og legitimitet 33
   Elite og folk 34
   Fællesskab og demokrati 44
   Magt og repolitisering 51
   Nærpoliti i Danmark: Ideologi og realitet 55

KAPITEL 2
Politi, borger, lokalsamfund 59
   Skadesdynamik og demokratisk beslutningsteori 60
   Demokrati og problemorienteret politiarbejde 64
   Problemorientering og organisering af politiet 66
   Analyse og problemløsning 70
   Politiets arbejdsmetoder og lokale forankring 75
   Demokrati og lokal forankring 79

KAPITEL 3
Nye toner – gamle melodier 83

   Tryghed og knuste vinduer 87
   Efterretningsbaseret politiarbejde 100

KAPITEL 4
Politireformen og dansk politi i dag 111

   Den intenderede reform 115
   Den emergerende reform 124
   Den realiserede reform: McDonaldiseringen af dansk politi 131
   Den ikke-realiserede reform 138

KONKLUSION
Samfundspolitiet 149
   Nærhed og afpolitisering 151
   Politirollen: Det nære er det svære 155
   Nærhed og borgeren i centrum 161

Referencer 167

Slutnoter 181

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.