Efterretningsstudier | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Efterretningsstudier

Efterretningsvirksomhed er af gode grunde omgærdet af en høj grad af hemmeligholdelse, og det er notorisk vanskeligt at få indsigt i det konkrete arbejde, som efterretningstjenester bedriver. Som denne bog er et eksempel på, er det dog muligt at studere efterretningsvirksomhed fra en række akademiske discipliner uden at have indsigt i...

Read more

Efterretningsvirksomhed er af gode grunde omgærdet af en høj grad af hemmeligholdelse, og det er notorisk vanskeligt at få indsigt i det konkrete arbejde, som efterretningstjenester bedriver. Som denne bog er et eksempel på, er det dog muligt at studere efterretningsvirksomhed fra en række akademiske discipliner uden at have indsigt i hemmeligheden.


Bogen søger at samle et fagligt felt under betegnelsen Efterretningsstudier. Dette felt har som primært formål at behandle efterretningsvirksomhed akademisk. Gennem en kritisk, systematisk, upartisk og reflekteret tilgang forsøger forfatterne således at bringe studiet af efterretningsvirksomhed ud i lyset og bidrager dermed til en generel diskussion af efterretningsvirksomhed i demokratiske samfund.

Bogen stiller skarpt på spørgsmål som: Hvornår er efterretningsvirksomhed legitim? Hvad er muligheder og begrænsninger for udøvelsen af forskellige former for demokratisk kontrol? Og hvilke dynamikker gør sig gældende i forhold til befolkningens tillid til efterretningsvirksomhed? 

Bogen kan anvendes som lærebog i uddannelsen og udviklingen af efterretningsmæssige kompetencer i forskellige professioner og som udgangspunkt for nuanceret og informeret offentlig dialog om efterretningsvirksomheders virke. 

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2016), 
252 pages
Price
298,-
ISBN 9788759324653
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2016), 
252 pages
Price
266,-
ISBN 9788759329313

Aditional information

Tak 9

Indledning 11

Kira Vrist Rønn

Hvad er efterretninger? 12

Efterretningsstudier: State-of-the-art 15

Fremtidens efterretningsstudier 23

Bogens kapitler 32

Litteratur 39

Del 1: Historie & berettigelse

Kapitel 1

De hemmelige tjenesters historie 45

Morten Heiberg

PET og FE: Historiske rivaler 45

Efterkrigstidens okkupationsberedskab 47

Operation Buret 50

PET som infiltrationsværn 51

Kartoteksdebatten og det politiske dobbeltspil 53

Kampen mod terror 57

Sovjetiske forviklinger 60

Infiltration af yderliggående politiske miljøer 62

Viden om PET s metoder 64

Efter 11. september 65

Litteratur 66

Kapitel 2

Om efterretningstjenesters legitimitet 67

Adam Diderichsen

Indledning 67

Legitimitet i politisammenhæng 69

Efterretningstjenester og politilegitimitet 71

Legitimitet en overordnet ramme 72

Statens og politiets legitimitet 77

At miste legitimitet 79

Om efterretningstjenesternes legitimitet 81

Legitimitetsstrategier 86

Litteratur 88

 

Del 2: Demokratisk kontrol & ansvarlighed

Kapitel 3

Efterretnings- og sikkerhedsvirksomhed 93

Emil Bock Greve

Indledning 93

Efterretnings- og sikkerhedsvirksomhed 96

Afslutning af PET s efterretningsvirksomhed 100

Fordele og ulemper, når samme myndighed laver efterretnings- og

sikkerhedsvirksomhed 106

Litteratur 110

Kapitel 4

Demokratisk kontrol med efterretningstjenester 113

Pernille Boye Koch

Indledning 113

Kontrollens begrundelse 114

Kontroltyper en oversigt 115

Danmark som case 119

Menneskeretlige krav til kontrollen 126

Hvilket billede tegner der sig af det danske kontrolsystem? 131

Forfatningsretlige perspektiver konklusion 134

Litteratur 135

Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 136

Del 3: Organisation & kommunikation

Kapitel 5

Efterretningskommunikation som form for demokratisk dialog 139

Karen Lund Petersen

Indledning 139

Efterretningskommunikationens paradoksale plads 141

Efterretningskommunikations forskellighed 143

En dansk hierarkisk-konsensusorienteret sikkerhedskultur 145

En amerikansk egalitær-pluralistisk sikkerhedskultur 150

Andre sikkerhedskulturer 153

Konklusion 155

Litteratur 157

Kapitel 6

Det forudsigende politi? Udfordringer og muligheder 161

Nadja Kirchhoff Hestehave

Indledning 161

Et nyt paradigme for politivirksomhed 163

Udfordringer med implementering af det nye politiparadigme 172

Muligheder for et vidensstyret, efterretnings- og analysebaseret

politi 184

Litteratur 189

 

Del 4: Etik & troværdighed

Kapitel 7

Offentlighedens tillid til efterretningstjenesterne 199

Flemming Splidsboel Hansen

Indledning 199

Ekspertsystemer og tillid 199

Den etiske efterretningsdebat 205

Perspektiver 213

Litteratur 215

Kapitel 8

Efterretningsetik uden for lovens rammer 219

Kira Vrist Rønn

Indledning 219

Hvad er efterretningsetik? 221

Case: Falsk flag 227

Moralfilosofiske positioner i efterretningsetikken 229

Afprøvning og diskussion af principperne 236

Mulighederne for efterretningsetik som informering af et

(selv)kritisk mindset 242

Konklusion: Hvad er etikkens rolle i efterretningspraksis? 245

Litteratur 246

Stikordsregister 251

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.