Om at opdage | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Om at opdage

- metodiske refleksioner over politiets undersøgelsespraksis

Camilla Hald (red.) and Kira Vrist Rønn (red.)
Part of the series Polititeori

Opdagelse er fællesnævneren for en stor del af politiets arbejde, og evnen til at opdage udgør kernen af politiets undersøgelsespraksis i særdeleshed af politiets efterforsknings- og efterretningsarbejde.

Om at opdage belyser politiets undersøgelsespraksis ud fra forskellige metodologiske, erkendelsesteoretiske og videnskabsfilosofiske...

Read more

Opdagelse er fællesnævneren for en stor del af politiets arbejde, og evnen til at opdage udgør kernen af politiets undersøgelsespraksis i særdeleshed af politiets efterforsknings- og efterretningsarbejde.

Om at opdage belyser politiets undersøgelsespraksis ud fra forskellige metodologiske, erkendelsesteoretiske og videnskabsfilosofiske perspektiver. Bogen søger at bidrage til refleksion over og diskussion af, hvordan den professionelle opdager foretager skøn og slutninger, der kan danne baggrund for politifaglig handling.

Bogens kapitler adresserer spørgsmål som: Hvad er politifagets status? Kan man tale om en profession, et håndværk eller en teknik? Hvad karakteriserer den gode og effektive efterforsker? Hvilken rolle spiller er faring? Hvilke kognitive begrænsninger kan have indflydelse på politiundersøgerens konklusioner? Hvad er spor, og hvordan opdager man disse? Hvordan argumenterer man juridisk? Hvad kendetegner efterforskerens og efterretningsanalytikerens slutninger og argumentation? Hvordan opstilles konkurrerende hypoteser i denne type af undersøgelsesarbejde? Og hvad karakteriserer den bedste forklaring i dette domæne?

Antologiens bidrag er skrevet af forskere med tæt tilknytning til politiet i Norden, og den indeholder bidrag fra bl.a. filosofi, vidensantropologi, kognitiv psykologi, retsfilosofi og videnssociologi.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2013), 
304 pages
Price
298,-
ISBN 9788759317075

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover

Forord 9

Tak 11

Om forfatterne 13

Karl Ask 13

Adam Diderichsen 13

Ivar A. Fahsing 13

Camilla Hald 13

Vincent F. Hendricks 14

Bjarke Viskum 14

Kira Vrist Rønn 14

 

Indledning 15

Om at opdage 15

Hvor for en bog om opdagelse? 16

Politiarbejde som vidensarbejde 19

Skøn og vidensarbejde i praksis 22

Efter forskning som håndværk, kunst eller videnskab 25

Et alternativt perspektiv på efterforskning 28

Den refleksive efter forsker (opdager) 30

Kvalificering af praksisviden 34

De grundlæggende spørgsmål 37

Bogens opbygning 40

Afslutning 52

Litteratur 53

KAPITEL 1. VIDENSIDEAL 

KAPITEL 2. SLUTNINGER 

KAPITEL 4. BIAS

KAPITEL 5. SPOR 

KAPITEL 6. ARGUMENTATION 

KAPITEL 7. MISTANKE

Indeks 301

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.