Camilla Hald | Samfundslitteratur

Search form

left side

Camilla Hald

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
- metodiske refleksioner over politiets undersøgelsespraksis
10/12 2013 | Samfundslitteratur
Opdagelse er fællesnævneren for en stor del af politiets arbejde, og evnen til at opdage udgør kernen af politiets undersøgelsespraksis i særdeleshed af politiets efterforsknings- og...
10/12 2013 | Samfundslitteratur