Undervisningskompetence | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Undervisningskompetence

En grundbog til læreruddannelsen

At være undervisningskompetent i en folkeskolesammenhæng handler først og fremmest om at kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisning under hensyntagen til elevernes behov og forudsætninger, undervisningens rammer og de lovgivningsmæssige bestemmelser for skolens virke.

Samtidig er det nødvendigt, at læreren har viden om og en...

Read more

At være undervisningskompetent i en folkeskolesammenhæng handler først og fremmest om at kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisning under hensyntagen til elevernes behov og forudsætninger, undervisningens rammer og de lovgivningsmæssige bestemmelser for skolens virke.

Samtidig er det nødvendigt, at læreren har viden om og en kritisk-konstruktiv opmærksomhed på den mangfoldighed af øvrige forhold, som har betydning for undervisningen. Disse forhold udgøres af samfundsmæssige diskurser og betingelser, skolens kultur og praksis omkring bl.a. inklusion og samarbejde samt lærerens professionelle dømmekraft, kropslige ageren og udøvelse af relationskompetence og klasseledelse.

Denne grundbog relaterer sig til modulet "Almen undervisningskompetence" på læreruddannelsen og beskæftiger sig med følgende emner:

 • De samfundsmæssige rammer omkring folkeskolen
 • Dannelsesteorier og undervisningskoncepter
 • Lærerens didaktiske kompas og professionelle dømmekraft
 • Skolekulturens betydning for livet i skolen
 • Inkluderende fællesskaber og samarbejdet omkring disse
 • Udfordringer i skole-hjem-samspillet
 • Undervisningsplanlægningens praksis
 • Lærerens relationskompetence og klasseledelse
 • Kroppens betydning i undervisningen
 • Teater og drama som metode i undervisningen
 • Udeskole - hvorfor og hvordan?
 • It og teknologiforståelse i skolen
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2020), 
244 pages
Price
300,-
ISBN 9788759335178
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2020), 
244 pages
Price
238,-
ISBN 9788759337042

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Indledning 11

Del 1 · Det samfundsmæssige niveau

1. Folkeskolen - folkets skole? 21
Lejf Moos

2. Dannelsesidealer og undervisningskoncepter 37
Merete Wiberg

3. Lærerens professionelle didaktiske kompas 51
Lea Lund

Del 2 · Det organisatoriske niveau

4. Skolens kultur - spændetrøje eller sammenhængskraft? 75
Thorkild Thejsen

5. Inklusion, positioner og forståelser i skolens praksis ....... 91
Janne Hedegaard Hansen, Charlotte Riis Jensen, Mette Molbæk og Maria Christina Secher Schmidt

6. At sætte barnet fri - udfordringen i skole-hjem-samspillet 107
Niels Kryger

Del 3 · Klasseniveauet

7. Didaktik - undervisningsplanlægningens praksis 123
Karen Bønløkke Braad

8. Relationskompetence og klasseledelse 143
Louise Klinge

9. Kroppens betydning for lærerens lederskab 161
Mathias Sune Berg

10. Teater og drama som eksempel på æstetiske læreprocesser i undervisningen 181
Betina Jakobsen

11. At tage skolen udenfor - hvorfor og hvordan? 199
Helen Nyboe

12. It og teknologiforståelse i skolen - et sammentænkt begrebsapparat 215
Simon Skov Fougt

Om bogens forfattere 237

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.