Pædagogik som fag og praksis | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Pædagogik som fag og praksis

Denne lærebog henvender sig til faget Pædagogik i læreruddannelsen og beskriver fagets tretten centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) ud fra en række forskellige faglige perspektiver.

Mange af bogens kapitler anlægger et historisk blik og udreder lærerens handlemuligheder under forskellige betingelser. Et gennemgående tema i bogen er...

Read more

Denne lærebog henvender sig til faget Pædagogik i læreruddannelsen og beskriver fagets tretten centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) ud fra en række forskellige faglige perspektiver.

Mange af bogens kapitler anlægger et historisk blik og udreder lærerens handlemuligheder under forskellige betingelser. Et gennemgående tema i bogen er en opfattelse af pædagogik som en søgning mod -at finde det sted, hvor vi er-.

Dette sker gennem anerkendelse af hver enkelt elevs forudsætninger, gennem inklusion i klassefællesskaber og gennem elevens egne erfaringer med læreprocesser, der forandrer og udvikler. Det er bogens præmis, at sådanne tilgange kan styrke elevernes lyst til at lære og til nysgerrigt at opspore viden.

Pædagogik er imidlertid også en afvisning af fordomme og stigmatisering, kritik af social nød og et sigte om at fremme demokratiske relationer mellem voksne og børn, hvilket kan ses som et andet gennemgående tema gennem bogens kapitler.

Contributors: Thorkild Thejsen, Marianne Jelved, Steen Just, Elsebeth Jensen, Ulla Kofoed, Annette Rasmussen, Üzeyir Tireli, Sten Larsen, Vibeke Schrøder and Harry Haue
Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2012), 
284 pages
Price
238,-
ISBN 9788759324325

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Indledning ... 7                                                                                  

Kapitel 1 Pædagogiske ideer i et historisk, samfundsmæssigt forandringsperspektiv ... 23

Kapitel 2 Folkeskolens funktion, organisation samt lov- og værdigrundlag i aktuel og historisk, national og international, belysning ... 43                                                                                               

Kapitel 3 Enhed og differentiering det politiske, sociale og kulturelle grundlag for folkeskolens og alternative skoleformers udvikling ... 61

Kapitel 4 Den undervisningsmæssige betydning af elevernes forskellige socialisering ... 83

Kapitel 5 Forståelser af dannelsesopgaven i folkeskolen i det moderne samfund ... 103

Kapitel 6 Pædagogiske dilemmaer og værdikonflikter ... 123

Kapitel 7 Pædagogiske myndighedsrelationer, klasseledelse og elevmedbestemmelse ... 143

Kapitel 8 Folkeskolens opgaver over for børn med forskellig social, etnisk og kulturel baggrund ... 165

Kapitel 9 Socialpædagogik i skolen ... 185

Kapitel 10 Lærerens og skolens specialpædagogiske opgaver ... 205

Kapitel 11 Skole-hjemsamarbejde en nødvendig ressource for elevernes læring ... 225

Kapitel 12 Lærerens etiske og juridiske forpligtelser ... 245

Kapitel 13 Læreren som magtudøver, dialogpartner og omsorgsgiver ... 265

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.