Tal, algebra og funktioner 1 | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Tal, algebra og funktioner 1

1.- 6. klasse

Part of the series Matematik for lærerstuderende

Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse præsenterer fagligt og fagdidaktisk materiale samt tilhørende arbejdsopgaver af et omfang, der på de fleste læreruddannelser vil svare til to moduler efter LU13.

I bogen indledes hvert kapitel med en liste over de vigtigste mål for arbejdet med det pågældende kapitel, og det rundes af med en opsamling, der...

Read more

Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse præsenterer fagligt og fagdidaktisk materiale samt tilhørende arbejdsopgaver af et omfang, der på de fleste læreruddannelser vil svare til to moduler efter LU13.

I bogen indledes hvert kapitel med en liste over de vigtigste mål for arbejdet med det pågældende kapitel, og det rundes af med en opsamling, der muliggør en evaluering af udbyttet. Således fremhæves det i hvert kapitel, hvilke kompetencer der især sigtes på at udvikle, hvilket er i samklang med de matematiske kompetencer, som står centralt både i LU13 og i det aktuelle faghæfte for grundskolen.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2013), 
354 pages
Price
378,-
ISBN 9788759317945
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2013), 
354 pages
Price
291,-
ISBN 9788759323380

Aditional information


Forord     11

DEL I · TALSYSTEMER OG REGNEPROCESSER

Introduktion    15

1      Børns talbegreber og regneoperationer i de første skoleår    17

2      Tallenes historiske udvikling  45

3      Læremidler fra regnebog til CAS    71

4      Genoplev kampen med at forstå positionssystemet      91

5      Elevers opfattelse af og regning med ?ercifrede tal     103

6      De positive rationale tal     139

7      Brøkregning i den fagdidaktiske skole, RME         159

8      Negative tal og repræsentationer    177

9      Talteori og matematisk tankegang     193

10     Hvordan får vi styr på uendeligheden?          215

DEL II · ALGEBRA OG FUNKTIONER

Introduktion    233

11      Algebras stofdidaktik     235

12      Talmønstre og ?gurrækker      267

13       Tidlig algebra     287

14       Funktioner og funktionsbegrebet    307

15        Problemløsning og modellering    325

Referencer     343

Stikordsregister      349

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren