Professionel kommunikation | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Professionel kommunikation

Dialogisk kommunikationsplanlægning

Jacob Fanth (red.) and My Gaarde Andreassen (red.)

Kommunikationsplanlægning har mange facetter. De påvirker hinanden og er i konstant udvikling. Virksomheder, organisationer og individer deltager hele tiden i et utal af dialoger, og netop den konstante dialog er afsættet for denne antologi: Hvad skal man forholde sig til i arbejdet med kommunikation på et professionelt niveau, og hvordan arbejder...

Read more

Kommunikationsplanlægning har mange facetter. De påvirker hinanden og er i konstant udvikling. Virksomheder, organisationer og individer deltager hele tiden i et utal af dialoger, og netop den konstante dialog er afsættet for denne antologi: Hvad skal man forholde sig til i arbejdet med kommunikation på et professionelt niveau, og hvordan arbejder man fra en central kommunikationsposition strategisk med et formål?

Med den flittigt brugte kommunikationsmodel Diamanten som springbræt behandler Professionel kommunikation 12 af de vigtigste fagområder inden for moderne kommunikationsplanlægning. Bogen afdækker det kommunikative landskab og bidrager med indsigt inden for emnerne relation, sag, formål, kreativitet, etik, jura, medier, ressourcebrug, tid, evaluering, internationalisering, tekstforfatning, visuel formidling og lyd.

Antologien præsenterer den nyeste viden på feltet på baggrund af klassiske teorier og anvendelige metoder. Du vil blive præsenteret for et bredt udbud af kommunikationsperspektiver og konkrete handlingsanvisninger til at planlægge og gennemføre din kommunikation professionelt.

Professionel kommunikation henvender sig til studerende på videregående uddannelser og udøvende praktikere inden for kommunikationsfeltet.

Contributors: Bjarne Christensen, Anne-Christine Rosfeldt Lorentzen, Sten Schaumburg-Müller, Stine Harboe Petersen, Thomas Hestbæk Andersen, Sara Emilie Troelsdatter, Flemming Smedegaard, Søren Vigild Poulsen, Katrine Dupont, Morten Boeriis, Vitus Vestergaard, Christina Clarson Meiland and Anne Klara Bom
Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2017), 
336 pages
Price
375,-
ISBN 9788759329887
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2018), 
336 pages
Price
279,-
ISBN 9788759331439

Aditional information

Indhold

1. Introduktion 11
Jacob Fanth og My Gaarde Andreassen
Professionalisme og dialog 12
En dynamisk model 13
Bogens opbygning 14

DEN FORUDGÅENDE DEL
2. Kommunikation og viden 23
Bjarne Christensen
Forskellige syn på viden i et videnskabsteoretisk perspektiv 24
Forskellige syn på viden i kommunikationsteorier 29
Praksisorientering af det dialogiske kommunikationssyn 33
Konsekvenser for kommunikationsplanlægningen 34
Afrunding 36
Litteratur 37

3. Udgangspunkt 39
Anne-Christine Rosfeldt Lorentzen
Et dialogisk kommunikationssyn som præmis 40
Kompleksitet og planlægning i en situationel dialektisk ramme 44
Kommunikationssituationen er en kompleks størrelse 46
Den indledende analyse af kommunikationssituationen 49
Afrunding 57
Litteratur 58

DEN DEFINERENDE DEL
4. Relation 63
Flemming Smedegaard
Baggrunden for deltagerbegrebet 64
Kommunikationsarena 66
Deltagerroller 69
Hensigter, mål og relationer 83
Afrunding 86
Litteratur 87

5. Sag og formål 89
Anne Klara Bom
De fem retoriske faser 90
Fortolkningsrepertoirer 92
Indkodning og afkodning 98
Afrunding 103
Litteratur 104

DEN STRATEGISKE DEL
6. Kreativitet 109
Katrine Dupont og Sara Emilie Troelsdatter
Hvad er kreativitet? 110
Kreativitet som metode 111
Et eksempel på en kreativ metode 115
Kreativitet som element i kommunikationen 122
Afrunding 127
Litteratur 128

7. Tid 129
Jacob Fanth
Fra sol til system 130
Temporal dynamik 132
Temporal strategi 138
Afrunding 143
Litteratur 144

8. Medier 147
Søren Vigild Poulsen
Medieplanlægningsprocessen 148
Udvælgelsen af medier 149
Sammensætning af medier 156
Optimering af medievalget 159
Medieadfærd og -forbrug 163
Case: SKAM (2015-2017) 164
Afrunding 167
Litteratur 168

9. Ressourcer 171
Stine Harboe Petersen
Ressourcebegrebet 172
Funktionelle ressourcer 175
Informationsressourcer 181
Netværksressourcer 184
Afrunding 187
Litteratur 188

10. Jura og etik 191
Sten Schaumburg-Müller
Straffeloven 193
Ophavsretsloven 195
Markedsføringsloven 201
Afrunding 210

11. Evaluering 213
My Gaarde Andreassen
Dialogisk evaluering 214
Kommunikationsevaluering 217
Gentænkning af evalueringsfeltet 222
Legitimitet 228
Afrunding 230
Litteratur 231

12. International kommunikation 233
Christina Clarson Meiland
Det globale, det organisatoriske og det lokale er uadskillelig 234
Makroniveauets bevægelser 236
Mikroniveauets bevægelse ind i makroniveauet 238
Mesoniveauets bevægelser ind i makroniveauet 239
Uhensigtsmæssig tiltrækning og stilstand i spændingsfeltet 241
LEGO, et caseeksempel 242
Afrunding 253
Litteratur 255

DEN TEKSTNÆRE DEL
13. Strategisk tekstforfatning 259
Thomas Hestbæk Andersen
Tekst som et socialsemiotisk begreb 259
Sproglige virkemidler 261
Sproglige virkemidler og teksttyper 274
Afrunding 276
Litteratur 277

14. Visuel formidling 279
Morten Boeriis
Den multimodale tekst 279
Visuelle virkemidler 283
Afrunding 304
Litteratur 306

15. Lydkommunikation 309
Vitus Vestergaard
Lyd som kommunikation 310
Typer af lyd 316
Lydproduktion 323
Afrunding 327
Litteratur 327

Bogens forfattere 329

Indeks 333

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.