VEU-håndbogen | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

VEU-håndbogen

Overblik og perspektiver på voksenuddannelse

VEU-håndbogen giver et overblik over det samlede offentlige voksenuddannelsessystem i Danmark. Første del giver et historisk rids af, hvorfor VEU-systemet ser ud som det gør. Anden del præsenterer ti aktuelle temaer, mens tredje del systematisk gennemgår de enkelte voksenuddannelser.

VEU-systemet er belyst som et samlet system, selvom det langt...

Læs mere

VEU-håndbogen giver et overblik over det samlede offentlige voksenuddannelsessystem i Danmark. Første del giver et historisk rids af, hvorfor VEU-systemet ser ud som det gør. Anden del præsenterer ti aktuelle temaer, mens tredje del systematisk gennemgår de enkelte voksenuddannelser.

VEU-systemet er belyst som et samlet system, selvom det langt fra altid fremstår sådan for brugerne, for hvem VEU kan være en uigennemtrængelig jungle af muligheder og regler. 

Bogen er dog ikke primært skrevet til brugerne af VEU, men især til voksenvejledere, konsulenter og andre uddannelsesinteresserede, der har brug for en dybere forståelse af VEU-systemet.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Hardcover)
1. udgave (2019), 
218 sider
Vejl. Pris
75,-
ISBN 9788759334836
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
218 sider
Vejl. Pris
238,-
ISBN 9788759335598

Anmeldelser

Medier

"VEU-håndbogen lykkes med at give det store overblik. Håndbogen er spændende og inspirerende, og da den ovenikøbet er skrevet på et klart og velformuleret dansk, som er en fornøjelse at læse, bør den få et stort publikum." - Danske Erhvervsakademier

Læs mere
Medier

"VEU-håndbogen lykkes med at give det store overblik. Håndbogen er spændende og inspirerende, og da den ovenikøbet er skrevet på et klart og velformuleret dansk, som er en fornøjelse at læse, bør den få et stort publikum." - Danske Erhvervsakademier

Skjul beskrivelse

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 11

Bogens opbygning 15

Del 1. VEU-systemet - teori og historie

1. Læring, undervisning og uddannelse for voksne 19
    1.1. Læring, undervisning og uddannelse 19
    1.2. Voksenlæring, voksenundervisning og voksenuddannelse 21
    1.3. Voksenuddannelse som formel læring 23
    1.4. Voksenundervisning som nonformel læring 25
    1.5. Uformel læring 29
    1.6. Overblik over VEU-systemet 30

2. VEU-systemets danske rødder før år 2000 33
    2.1. Almen voksenuddannelse - fra 1950'erne til 80'erne 34
    2.2. Erhvervsrettet voksenuddannelse - fra 1960'erne til 80'erne 36
    2.3. Paradigmeskiftet i 1980'erne og 90'erne 38
    2.4. Nye tiltag begynder at forme VEU-systemet 39
    2.5. Livslang læring sættes på dagsordenen 40

3. VEU-systemet fra år 2000 og til i dag 41
    3.1. VEU-reformen år 2000 41
    3.2. VEU-trepartsaftaler fra 2007 43
    3.3. Danmark får en strategi for livslang læring 44
    3.4. VEU-milliarden i 2013 46
    3.5. VEU-trepartsaftalen 2017 47

4. VEU-systemets internationale rødder 57
    4.1. Det europæiske spor 57
    4.2. FN-sporet 62
    4.3. OECD-sporet 63

Del 2. 10 aktuelle temaer i VEU-systemet

5. Tema 1: Motivation for uddannelse 67
    5.1. Behov for uddannelse 68
    5.2. Ufaglærtes lyst til uddannelse 69

6. Tema 2: Voksne med svage basale færdigheder 73
    6.1. Fokus på voksnes basale færdigheder 73
    6.2. PIAAC 2013 75
    6.3. Politiske initiativer efter PIAAC 75

7. Tema 3: Realkompetencevurdering (RKV) 79
    7.1. RKV som begreb 79
    7.2. RKV sættes på dagsordenen i Danmark 80
    7.3. RKV i EU 81
    7.4. Status på RKV i Danmark 2018 82

8. Tema 4: Uddannelse og kompetence 85
    8.1. Inddragelse af voksnes realkompetencer 86
    8.2. Transfer fra undervisning til praksis 86

9. Tema 5: Voksenpædagogiske miljøer 91
    9.1. Voksenpædagogiske miljøer - teoretisk set 91
    9.2. Voksenpædagogiske miljøer i praksis 93

10. Tema 6: Voksenvejledning 97
    10.1. E-vejledning 97
    10.2. Voksenvejledning på institutionerne 97
    10.3. Vejledning i fagforeninger, jobcentre og a-kasser 98
    10.4. Et kritisk perspektiv 100

11. Tema 7: Digitalisering af VEU 103
    11.1. E-læring og fjernundervisning 105
    11.2. Blended learning 107
    11.3. Status 2018 for e-læring og blended learning på VEU-området 108

12. Tema 8: Institutioner mellem konkurrence og samarbejde 111
    12.1. VUC'erne som udbydere af almen VEU 112
    12.2. De erhvervsrettede institutioner og AMU 112
    12.3. Tværgående institutionssamarbejde 113

13. Tema 9: Evaluering og kvalitetssikring 117
    13.1. Uafhængige evalueringsinstitutioner 117
    13.2. Kvalitetsprojekter - fra ekstern til intern evaluering 120
    13.3. Akkrediteringslovgivningen 121
    13.4. Kvalitetssystemer på VEU-området 121

14. Tema 10: Effekten af VEU 123
    14.1. Heckman-kurven 123
    14.2. Effektstudier af VEU i Danmark 124

Del 3. Voksenuddannelserne

15. Forberedende voksenundervisning (FVU) 131
    15.1. Effekten af FVU 134
    15.2. E-læring og blended learning på FVU 134
    15.3. Aktiviteten på FVU 135
    15.4. Udbyderne af FVU 137

16. Almen voksenuddannelse (AVU) 139
    16.1. Effekten af AVU 142
    16.2. RKV på AVU 142
    16.3. E-læring og blended learning på AVU 143
    16.4. Aktiviteten på AVU 144
    16.5. Udbyderne af AVU 145

17. Enkeltfags-HF 147
    17.1. Effekten af HF-enkeltfag 149
    17.2. RKV på HF-enkeltfag 150
    17.3. E-læring og blended learning på HF-enkeltfag 150
    17.4. Aktiviteten på HF-enkeltfag 151
    17.5. Udbyderne af HF-enkeltfag 152

18. Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 153
    18.1. Effekten af AMU 156
    18.2. RKV på AMU 157
    18.3. E-læring og blended learning på AMU 157
    18.4. Aktiviteten på AMU 158
    18.5. Udbyderne af AMU 159

19. Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) 161
    19.1. Effekten af EUV 163
    19.2. RKV på EUV 164
    19.3. E-læring og blended learning på EUV 166
    19.4. Aktiviteten på EUV 166
    19.5. Udbyderne af EUV 167

20. Akademiuddannelser 169
    20.1. Effekten af akademiuddannelserne 172
    20.2. RKV på akademiuddannelserne 173
    20.3. E-læring og blended learning på akademiuddannelserne 173
    20.4. Aktiviteten på akademiuddannelserne 174
    20.5. Udbyderne af akademiuddannelser 175

21. Diplomuddannelser 177
    21.1. Effekten af diplomuddannelserne 180
    21.2. RKV på diplomuddannelserne 181
    21.3. E-læring og blended learning på diplomuddannelserne 181
    21.4. Aktiviteten på diplomuddannelserne 182
    21.5. Udbyderne af diplomuddannelser 184

22. Masteruddannelser 187
    22.1. Effekten af masteruddannelserne 191
    22.2. Fraværet af RKV på masteruddannelserne 192
    22.3. E-læring og blended learning på masteruddannelserne 192
    22.4. Aktiviteten på masteruddannelserne 193
    22.5. Udbyderne af masteruddannelser 195

23. Litteraturliste 197

24. Ordliste 209

25. Indeks 211

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Anmod om e-bog

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.