Betydeligt | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Betydeligt

En grundbog i morfologi for undervisere i læsning og stavning

Del af serien Skriftsprogligt

 Denne bog handler om sprogets mindste betydnings­bærende enheder, nemlig morfemerne. Forskning viser at god morfologisk opmærk­somhed og morfematiske færdigheder har betydning for både læseforståelse, læse­hastighed, ordkendskab og stavefærdig­heder. Vi ved også at morfologisk opmærksomhed kan styrkes hos elever og kursister med ringere...

Læs mere

 Denne bog handler om sprogets mindste betydnings­bærende enheder, nemlig morfemerne. Forskning viser at god morfologisk opmærk­somhed og morfematiske færdigheder har betydning for både læseforståelse, læse­hastighed, ordkendskab og stavefærdig­heder. Vi ved også at morfologisk opmærksomhed kan styrkes hos elever og kursister med ringere sproglige forudsætninger gennem direkte undervisning i morfologisk opmærksomhed og brug af morfematiske strategier.

Skal man undervise børn, unge eller voksne i læsning, stavning og skrivning, har man brug for et grundigt indblik i det danske sprogs indretning. Det kan være et godt udgangspunkt at være en god sprogbruger, men det er typisk ikke tilstrækkeligt i sig selv. Grundig viden om morfologi kan styrke den underviser der ønsker at kunne udpege, forklare og kategorisere ords opbygning og orddeles funktion i sproget for børn eller voksne på en pædagogisk måde.

Gennem præsentation, praktiske øvelser med løsningsforslag og refleksions­øvelser gør bogen læseren fortrolig med morfologi. Bogen tilbyder ar­gumenter for at undervise i morfologi og et begrebs­apparat og analysemetoder til at vurdere og udvikle usikre stavere og læseres morfologiske opmærksomhed, ordlæse­strategier og stavestrategier.

Bogen falder i tre dele. I første del introduceres centrale sproglige grundbegreber og relevansen ved at arbejde med morfologi. I anden del gås i dybden med de enkelte morfemtyper og herefter prin­cip­perne for sammensætning, afledning og bøjning. I bogens tredje del ses på vurdering af morfematiske færdigheder og undervisningstiltag.

Bogen henvender sig til alle med interesse for dansk sprog, herunder nuværende eller kommende undervisere i læsning og stavning, læsevejledere og special­under­visere. Det kan fx være undervisere på mellemtrinnet og i udskolingens almene læse- og staveunder­visning, i særligt tilrettelagte eller understøttende forløb, på ungdomsuddannelserne eller i læseundervisningen for unge og voksne (FGU, FVU, OBU m.v.).

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2019), 
176 sider
Vejl. Pris
210,-
ISBN 9788759333143
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
176 sider
Vejl. Pris
158,-
ISBN 9788759334119

Anmeldelser

Medier

"Bogen kan anbefales til lærere og lærerstuderende, da den kontinuerligt kobler det teoretiske afsæt med et didaktisk perspektiv på,... Læs mere

Medier

"Bogen kan anbefales til lærere og lærerstuderende, da den kontinuerligt kobler det teoretiske afsæt med et didaktisk perspektiv på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges og gennemføres." - Sofia Esmann Busch, folkeskolen.dk

"Betydeligt præsenterer solid viden og øvelser for læreren. Dens indhold kan være en styrke, når han/ hun ønsker at forklare ords opbygning og funktion, så det kan forstås af enhver elev. Den udfordring kender alle dansklærere." - Marianne Bindslev, Uddannelsesbladet

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 9

Indledning 11
  To cases 12
  Målgruppe, sigte og opbygning 17

Første del

Kapitel 1 · Sproglige grundbegreber 21
  1.1 Sprogbeskrivelse, sprogsystem, sprogbrug og sprognorm 21
  1.2 Sprogligt forfald eller udvikling? 23
  1.3 Ordforrådet i dansk og hos den enkelte sprogbruger 25
  1.4 Arveord, låneord og fremmedord 26

Kapitel 2 · Morfologi og det morfematiske princip 29
  2.1 Morfologi 29
  2.2 Det morfematiske princip og skriftens øvrige principper 31
       2.2.1 Normsættervinkel 31
       2.2.2 Didaktisk vinkel 36
  2.3 Fordelene ved morfologisk opmærksomhed og morfematiske strategier 37

Anden del

Kapitel 3 · Morfemerne 45
  3.1 Tre morfemtyper 45
  3.2 Morfem, morf og allomorfi 46
  3.3 Fugeelement - eller kombinatoriske allomorfer 48
  3.4 Nulmorfem -Ø 52
  3.5 Snydemorfemer, folkeetymologi, pendulord og tvetydighed 53
  3.6 Grænsetilfælde: sidsteled og førsteled 54
  3.7 Transitivitet og valens 55

Kapitel 4 · Ord 57
  4.1 Simple og komplekse ord 57
       4.1.1 Ords grundstruktur 58
  4.2 Rødder og stamme 58
  4.3 Orddannelse 60

Kapitel 5 · Sammensætning og afledning 63
  5.1 Sammensætning 63
       5.1.1 Kerneled og adled 65
       5.1.2 Grafisk facilitering: træstruktur 70
       5.1.3 Særskrivning og sammenskrivning (ét eller flere ord) - ordforbindelser 72
  5.2 Afledning 75
        5.2.1 Sådan afleder vi 75
        5.2.2 Betydning af præfikser og suffikser 79
        5.2.3 En oversigt 81
        5.2.4 Samdannelser 88

Kapitel 6 · Bøjninger 89
  6.1 Tre kategorier af bøjninger 93
        6.1.1 Bøjningsparadigmerne i de nominale kategorier 95
        6.1.2 Bøjningsparadigmerne i de verbale kategorier 102
        6.1.3 Bøjningsparadigmerne i den adverbielle kategori 107

Kapitel 7 · Ordklasser 109

Kapitel 8 · Morfologisk gennemskuelighed 113
  8.1 Leksikalisering 113
  8.2 Fordelene ved morfologisk opmærksomhed og morfematiske strategier - genbesøgt 116

Tredje del

Kapitel 9 · Afdækning af morfematiske og morfologiske færdigheder 119
  9.1 Udnyttelse af skriftens morfematiske princip i stavning 119
  9.2 Udnyttelse af skriftens morfematiske princip i læsning 123
  9.3 Observation ved højtlæsning 124
  9.4 Morfologisk opmærksomhed 125

Kapitel 10 · Undervisning 129
  10.1 Opgaveformater, feedback og stilladsering 136
        10.1.1 Udfyldningsformatet 137
        10.1.2 Visuelle elementer 140
        10.1.3 Bevidstgørelse om strategier - ordlæsestrategi 142
        10.1.4 Direkte brug af en morfemstrategi i læsning 143
        10.1.5 Dialog med afsæt i en morfemstrategi i læsning 144
        10.1.6 To teksteksempler - udvælgelse af ordmateriale 145
  10.2 Terminologi 149

Kapitel 11 · Afsluttende bemærkninger 151

Løsningsforslag 155

Litteratur 171

Indeks 175

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.