Effektiv holdundervisning | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Effektiv holdundervisning

Denne bog er en praksisnær guide til nye undervisere, som skal varetage undervisning på hold på mellem 10 og 40 studerende på universitetsniveau. Det vil sige studenterundervisere, instruktorer, undervisningsassistenter, ph.d.-studerende, eksterne lektorer og andre i begyndelsen af deres undervisningskarriere.

I 10 overskuelige kapitler guides...

Læs mere

Denne bog er en praksisnær guide til nye undervisere, som skal varetage undervisning på hold på mellem 10 og 40 studerende på universitetsniveau. Det vil sige studenterundervisere, instruktorer, undervisningsassistenter, ph.d.-studerende, eksterne lektorer og andre i begyndelsen af deres undervisningskarriere.

I 10 overskuelige kapitler guides læseren gennem undervisningens forskellige faser trin for trin  fra den faglige og pædagogiske forberedelse, over selve undervisningen og til samarbejdet med underviserkolleger og fagansvarlige.

Bogens omdrejningspunkt er de mange valg, undervisere står over for at skulle træffe som del af deres undervisningspraksis, fx:

  • Hvordan vælger jeg læringsaktiviteter, som med størst sandsynlighed fremmer de studerendes læringsudbytte?
  • Hvordan fremmer jeg aktivitet i timerne?
  • Hvordan kan jeg bruge spørgeteknik til at invitere de studerende ind i den faglige samtale?
  • Hvordan motiverer jeg de studerende til at arbejde med stoffet mellem timerne?

Bogen tager udgangspunkt i de seneste 10 års internationale, universitetspædagogiske forskning. Ved brug af tjeklister, skemaer og diagrammer hjælper bogen nye undervisere til at planlægge og gennemføre studenterrettet undervisning, som fremmer aktivitet i og forberedelse mellem timerne. 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2014), 
124 sider
Vejl. Pris
160,-
ISBN 9788759320198
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2014), 
124 sider
Vejl. Pris
104,-
ISBN 9788759320846

Yderligere information

Forord 7

Kapitel 1 Hvorfor undervisning? 11

Selvstudiet som forudsætning 12

Samspillet mellem forelæsning og holdundervisning 13

Bogens opbygning 16

Opsummering 17

Kapitel 2 At lære effektivt 19

Kort om læringsteori 19

Læringsstrategier 20

Læringsstrategier og læringsudbytte 24

Læringsstrategier kan påvirkes 26

Opsummering 27

Kapitel 3 Den gode undervisning 29

Undervisningsmiljøet 30

Tilgange til undervisning 32

Opsummering 35

Kapitel 4 Forberedelse 37

Faglig forberedelse 37

Pædagogisk forberedelse 40

Planlægning af de studerendes forberedelse 47

Samspil mellem undervisning og forberedelse 48

Opsummering 49

Kapitel 5 Særligt om første time 51

Praktisk forberedelse 51

Kend læringsmålene 53

Forventningsafstemning 54

Særlige undervisningsaktiviteter den første time 58

Almindelige undervisningsaktiviteter på første time 62

Opsummering 64

Kapitel 6 Holdtimens faser 65

Åbningsfase 66

Arbejdsfase 67

Den afsluttende fase 70

Opsummering 72

Kapitel 7 Spørgeteknik 73

Spørgsmålets funktion 73

Spørgsmålstyper 75

God tone 77

Metakommunikation 77

Spil bolden rundt 78

Cold call 84

Lær at holde af tavsheden 85

Opsummering 87

Kapitel 8 Tolv læringsaktiviteter 89

Kvaliteter ved en læringsaktivitet 89

Fire korte læringsaktiviteter 91

Fem mellemlange læringsaktiviteter 94

Tre lange læringsaktiviteter 99

Opsummering 102

Kapitel 9 Medier i undervisningen 103

Tavle/whiteboard 103

Præsentationer 106

Handouts 108

Student Response Systems (SRS) 109

Opsummering 111

Kapitel 10 Samarbejde om undervisning 113

Samarbejde med fagansvarlig 113

Samarbejde med underviserkolleger 115

Samarbejde med de studerende 116

Undervisningsevalueringer 118

Opsummering 119

Litteratur 121

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.