Bogstaveligt | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Bogstaveligt

En grundbog for undervisere i læsning og stavning

Del af serien Skriftsprogligt

Underviser man i læsning eller stavning, står man fagligt stærkt når man har indblik i dansk fonetik, fonologi og bogstavskrift. Såvel dansk som international læseforskning har vist, at lærerens viden om sprog, herunder om skriftsprogets forholdet mellem lyd og bogstav, er udslagsgivende for elevers succes med at tilegne sig skriftsproglige...

Læs mere

Underviser man i læsning eller stavning, står man fagligt stærkt når man har indblik i dansk fonetik, fonologi og bogstavskrift. Såvel dansk som international læseforskning har vist, at lærerens viden om sprog, herunder om skriftsprogets forholdet mellem lyd og bogstav, er udslagsgivende for elevers succes med at tilegne sig skriftsproglige færdigheder.

 Denne bog er derfor mere end en lærebog i dansk fonetik og fonologi. Den fører også læseren ind i den på flere måder komplekse sammenhæng mellem lyd og bogstav på dansk og viser eksempler på til hvordan man kan forholde sig til og håndtere denne kompleksitet i praksis. Bogen retter også opmærksomheden mod fagbegreber og analysemetoder som er centrale i læse- og staveundervisning.

 Bogens første del giver en bred introduktion til dansk fonetik og fonologi, mens anden del gennem tekst og øvelser indfører læseren i, hvordan alfabetets lydprincip udmønter sig i det danske skriftsprog. Især bogens anden del har et gennemgående anvendelses­perspektiv, således at fagbegreber og analysemetoder sættes op imod analyseformål hentet direkte fra praksis, fx vurdering af læremidler, afdækning af læse- og stavestandpunkt, identifikation af ordblindhed, tilpasning af under­visnings­indhold med mere.

 Bogen henvender sig til undervisere i læsning og stavning, læsevejledere, specialundervisere og andre med interesse for undervisning i kernefærdigheder i ordlæsning og stavning. Det kan fx være i indskolingens og mellemtrinnets almene læse- og staveundervisning, i særligt tilrettelagte eller understøttende forløb i udskolingen og på ungdomsuddannelserne eller i læseundervisningen for unge og voksne (FGU, FVU, OBU m.v.).

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2018), 
152 sider
Vejl. Pris
210,-
ISBN 9788759331743
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2018), 
152 sider
Vejl. Pris
158,-
ISBN 9788759335734

Anmeldelser

Underviser

"Der er ingen svagheder ved bogen. Den er et tiltrængt modstykke / opdatering til Carsten Elbros tilgang, som præger uddannelserne. Det er dejligt med den direkte fordybelse i principperne for lydforståelse, og der er fin fokus på kombination af lyd og bogstav. Især læsevejledere med erfaring får en aha- oplevelse"- Læs mere

Underviser

"Der er ingen svagheder ved bogen. Den er et tiltrængt modstykke / opdatering til Carsten Elbros tilgang, som præger uddannelserne. Det er dejligt med den direkte fordybelse i principperne for lydforståelse, og der er fin fokus på kombination af lyd og bogstav. Især læsevejledere med erfaring får en aha- oplevelse"- Anette Krenzen, UCSYD Læreruddannnelsen i Haderslev

"Mine studerende er nysgerrige og interesserede.  Jeg er begejstret for grundigheden - især med at lærerarbejdet ikke indeholder Dania eller IPA, men både Dania og IPA. Det undrer mig hvorfor jeg ikke selv var kommet til den erkendelse" - Linda Breum Andersen,  Via UC, Læreruddannelse og læsevejlederuddannelse

"Bogstaveligt er et gennemarbejdet og detaljerigt bud på en samlet pædagogisk fremstilling af den del af fonetikken og fonologien, som lærere og andre, der arbejder med børns sprogtilegnelse, kan have brug for. Den udfylder et tomrum på området, så den vil og bør finde sin plads i læreruddannelsen og andre steder, hvor man bøvler med de besværlige danske lyde" - Lars Stubbe Arndal, Folkeskolen.dk


Skjul beskrivelse
Medier

"En virkelig god og lærerig udgivelse, som giver undervisere i læsning og stavning faglig viden og redskaber til at kunne målrette og optimere deres undervisning. Bogens mange øvelser gør den teoretiske viden meget konkret og nærværende, så det ikke bare er teori men bliver til praktisk anvendelig viden." - Lektørudtalelse, Henrik Munch Jørgensen 

Læs mere
Medier

"En virkelig god og lærerig udgivelse, som giver undervisere i læsning og stavning faglig viden og redskaber til at kunne målrette og optimere deres undervisning. Bogens mange øvelser gør den teoretiske viden meget konkret og nærværende, så det ikke bare er teori men bliver til praktisk anvendelig viden." - Lektørudtalelse, Henrik Munch Jørgensen 

Skjul beskrivelse

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 9

Indledning: Lærere har brug for specialiseret viden om sprog 11

Kapitel 1 · Lydskrift 25

Kapitel 2 · Taleorganerne 33

Kapitel 3 · Konsonanter 39

Kapitel 4 · Vokaler 63

Kapitel 5 · Stød 79

Kapitel 6 · Tryk 85

Kapitel 7 · Koblingen af lyd og bogstav 89

Kapitel 8 · Brug af viden om lyd-bogstavforbindelser i læse- og staveundervisningen 107

Løsningsforslag 125

Litteratur 149

Indeks 153

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.